RALA selvitti: Tilaajat tyytyväisiä rakennushankkeiden sujumiseen

Tänä syksynä julkaistu selvitys kertoo, että rakennuttajat ja tilaajat ovat yleensä tyytyväisiä rakennushankkeiden eri osa-alueiden onnistumiseen. Erittäin tyytyväisiä oltiin pääurakoitsijoiden toimintaan. Näiden yhteistyötaitoja pidettiin yleisesti sujuvina, ja myös henkilöstön osaaminen ja työmaiden turvallisuudesta huolehtiminen saivat kiitosta.

Selvityksen teki Rakentamisen Laatu ry RALA tutkimalla 2000 rakennushanketta ja niistä annettua noin 6000 palautetta.
– Hyvä tulokset eivät yllätä, sillä asiat työmailla eivät ole niin retuperällä kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, kommentoi Rakennusteollisuus RT:n kehitysjohtaja Jukka Pekkanen. Päätyönsä ohessa Tampereen teknillisen yliopiston rakentamistalouden professorina työskentelevä Pekkanen kuului selvityksen ohjausryhmään. Hän on myös RALAn hallituksen jäsen.
RALA-palautejärjestelmä perustettiin vuonna 2008, ja siinä rakennushankkeen eri osapuolet – tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat – voivat antaa ja saada palautetta sekä projektin aikana että sen jälkeen. 
Rakennushankkeiden kasvaessa ja monimutkaistuessa systemaattinen palaute on avuksi varsinkin kokonaisuuksien hallinnassa.
– Työnaikaisella arvioinnilla vaikutetaan myös rakentamisen laatuun. On selvää, että sujuva prosessi johtaa hyvään lopputulokseen todennäköisemmin kuin hanke, jossa yhteistyö eri osapuolten kesken ei suju tai vuorovaikutusta ei ole, Jukka Pekkanen sanoo.
RALA-analyysissa löytyi kehitettävääkin: rakennuttajien mielestä aliurakoitsijoiden ohjauksessa ei aina onnistuttu ja heidän ammattitaidossaan oli huomautettavaa.
Pekkasen mielestä osa aliurakoitsijoiden kritiikistä kuuluu pääurakoitsijoille.
– Monesti kyse on siitä, ettei pääurakoitsija ohjeista aliurakoitsijoita tarpeeksi. Aliurakoitsijoita voi olla työmaalla useita, joten pääurakoitsijan tehtävänä on sovittaa heidän toimintansa yhteen.

Aihetta on myös kriittiseen tarkasteluun

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on moitittu sekä rakentamisen prosesseja että rakentamisen laatua. Pekkanen ei näe tilannetta yksiselitteisesti heikkona, mutta alalla on aihetta kriittiseen tarkasteluun. Liian usein sorrutaan helppoihin virheisiin.
Pekkanen laajentaisi keskustelun laadusta rakentamisen tuottavuuteen.
– Tuottavuus ja laatu kulkevat rinnakkain. Laatuopissakin painotetaan, että on halvempaa tehdä työ kerralla kuntoon.
– Tuore tutkimus kertoo, että takuuvirhekustannukset ovat 0,8 prosenttia rakentamisen kustannuksista. Kun talonrakentamisen volyymi oli vuonna 2012 noin 23 miljardia euroa, virheiden korjaamiseen kului arviolta 200 miljoonaa euroa, eikä tässä ole vielä mukana tuotantoprosessin aikana tehtyjä korjauksia.
Pekkasen professuurin tavoitteena on luoda alalle entistä tehokkaampia ja ketterämpiä toimintamalleja, joissa eri hankeosapuolet ovat tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä.
– Sujuvat prosessit parantavat sekä tuottavuutta että laatua. Tekninen osaaminen on vain yksi osa kokonaisuudesta. Tarvitaan lisäksi kykyä suunnitella ja johtaa toteuttamista sekä hallita rakennusalalle tyypillisiä moniulotteisia asiakkuus- ja yhteistyöverkostoja.
RALA-projektipalautteen ruotiminen jatkuu. Tarkastelua suunnataan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan keskinäiseen toimintaan sekä suunnittelijoiden toiminnan arviointiin. Palaute on pohjana myös ensi vuonna eri paikkakunnilla kiertävälle rakentamisen laadun roadshow’lle. Kiertueen järjestävät Rakennusteollisuus RT, RALA ja Rakennusmestarien keskusliitto RKL.

Jukka-pekkanen-asiat-rakennustyömailla-eivät-ole-niin-retuperällä-kuin-julkisuudessa-on-annettu-ymmärtää-mutta-parannettavaakin-on


– Asiat rakennustyömailla eivät ole niin retuperällä kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, mutta parannettavaakin on, Jukka Pekkanen sanoo.


Kuva Tampereen teknillinen yliopisto

Teksti Päivi Eskelinen