Puukaupunki nousee Vuoreksen Isokuuseen

Vuoreksen Isokuuseen suunnitellaan Suomen suurinta puurakentamisen aluetta. Puusta tehdään kerros- ja pientaloja ja julkisia rakennuksia, kuten alueen koulu ja päiväkoti sekä liike- ja palvelurakennuksia.

 

Parhaillaan Isokuusessa rakennetaan Tampereen ensimmäistä puista ajoneuvosiltaa, Tervassiltaa, joka otetaan käyttöön ensi heinäkuussa. Puuta aiotaan käyttää runsaasti myös alueen puistorakentamisessa.
– Isokuusi sopii puukaupungiksi nimensäkin perusteella. Rakentaminen alkoi Tervassillasta ja etenee seuraavaksi Havulaakson puistoon. Alueelle on valittu neljä yritysryhmää, jotka valmistelevat oman puukerrostalokorttelinsa aloitusta. Kaksi ensimmäistä kerrostalokorttelia aloitettaneen tänä vuonna, ja kaikkien korttelien uskotaan olevan valmiit viiden vuoden kuluessa, Vuores-projektia johtava Pertti Tamminen kertoo.
Puurakentamisesta ja varsinkin puukerrostaloista on puhuttu viime vuosina paljon, eikä keskustelu Tammisen mukaan ole ainakaan laantumassa.
– Lisävauhtia keskustelulle on viime aikoina antanut biotalouden visiointi. Konkreettisen sysäyksen puurakentaminen saa viimeistään silloin, kun rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointi tulee rakennusmääräyksiin vuoteen 2017 mennessä. Puu on ekologisesti ylivertainen muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna.
Isokuuseen aikanaan rakennettavasta 2000 asunnosta arviolta tuhat on puurakenteisia. Tammisen mukaan Vuoreksessa ei suosita yhtä puurakentamisen tapaa, vaan kerrostaloja rakennetaan ainakin niin CLT-moduuleista kuin pilari-palkki-järjestelmälläkin.

Paikallista puuta Havulaakson rakenteisiin

Isokuusi on testi- ja kokeilualusta puurakentamisen yhteistyölle, jonka Tampereen kaupunki aloitti vuosi sitten työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskus LUKEn kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää paitsi puurakentamista, myös puun muuta käyttöä ja puutuotealan liiketoimintaa. Tampere toteuttaa yhteistyöllä kaupunkistrategiaansa, jossa tavoitellaan edelläkävijyyttä ilmastopolitiikassa ja CO2-päästöjen vähentämisessä.
Yhteistyökumppanit virittävät omia tutkimus- ja kehityshankkeitaan. Esimerkiksi LUKE on kartoittanut pirkanmaalaisten alan yrittäjien ja toimittajien tuotteita ja osaamista Havulaakson puiston suunnittelua ja rakentamista varten.
Tampereen ammattikorkeakoulussa tehdään jatkossa opinnäytetöitä ja seurantatutkimusta Tervassillan lujuudesta, kulutuskestävyydestä, materiaalimuutoksista ja elinkaarikustannuksista. Suunnitteilla on myös tutkimus puun vaikutuksista ihmisen terveyteen. Selvitykseen osallistuisivat Tampereen yliopisto ja TAYS.

Teksti Päivi Eskelinen

Vuores-puurakentaminen-Isokuusi-Tervassilta

Vuoreksen Isokuuseen valmistuu ensi kesänä Tampereen ensimmäinen puurakenteinen ajoneuvosilta. Havainnekuva

Tampereen kaupunki