Pirkanmaan yritysbarometri ll/2015: Liikevaihto nousussa – investoinnit nollassa

Joka toinen Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten johtajista uskoo, että tämän vuoden liikevaihdosta tulee suurempi kuin vuosi sitten.

 

Kun 48 prosenttia yrityksistä luokittelee liikevaihtonsa ennusteen nousujohteiseksi, kehityksessä on hiukan nousua jopa kesästä. Sen sijaan odotukset henkilöstömäärän kehityksestä ja investoinneista heikkenivät hiukan loppuvuotta kohden verrattuna viime syksyyn.

Suhdannekuva puolestaan on säilynyt hyvin samankaltaisena verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Sen sijaan toimialakohtaisesti on tapahtunut muutoksia. Kaupan toimialan vastaajista jo 45 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna, kun taas viime vuonna vastaava luku oli ainoastaan 23 prosenttia. Teollisuusyritysten vastaajista 44 prosenttia ja palvelualan yritysten vastaajista 57 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa olevan tänä vuonna viimevuotista suurempi.

Rekrytointitarpeita on, ammattiosaajista pulaa

Noin puolet yritysjohtajista ilmoitti työntekijämääränsä olevan sama kuin vuosi sitten. Henkilöstön määrä on kasvanut 30 prosentissa vastaajayrityksistä ja supistunut 23 prosentilla yrityksistä.

Tilanne on heikentynyt viime syksystä erityisesti teollisuudessa, jossa nyt 32 prosenttia ilmoittaa henkilöstömäärän olevan pienempi kuin viime syksynä. Palvelu- ja kaupan aloilla tilanne on säilynyt
muuttumattomana: seuraavan puolen vuoden aikana tilanteen uskotaan säilyvän samankaltaisena. Rekrytointitarpeita on kuitenkin 28 prosentilla yrityksistä. Yleisemmin tarve on 1–2 henkilölle, kun taas kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoittaa rekrytointitarpeen olevan suurempi.

Investointien osalta viime syksynä tapahtunut käänne parempaan näyttää tasaantuneen. Teollisuusjohtajista enää 23 prosenttia ilmoitti investoivansa viime vuotta enemmän, kun vuosi sitten lukema oli 44 prosenttia.

Vientiyritysten vuodesta näyttää tulevan pääosin hyvä. 40 prosenttia uskoo viennin kasvavan tänä vuonna. Lukema on hiukan parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vienti supistuu tänä vuonna viidenneksessä vastaajayrityksistä. Vientiyritysjohtajat uskovat kuitenkin tilanteen kehittyvän positiivisesti ennemmin kuin negatiivisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tilauskannan kasvuun uskoo 37 prosenttia vastaajista ja heikkenemiseen 13 prosenttia.

Yritysten toimintaa rajoittaa edelleen kysynnän riittämättömyys.
Merkillepantavaa on kuitenkin, että ammattitaitoisen työvoiman puute on ongelma jo 21 prosentin eli joka viidennen yritysjohtajan mielestä.

Pirkanmaan yritysbarometrin ll:n tulokset graafisena esityksenä
http://www.tampere.chamber.fi/?x2139162=3945976


Pirkanmaan yritysbarometri lokakuu 2015.

Yritysbarometri-syksy-2015-15-3

 
Yritysbarometri-syksy-2015-15-15Yritysbarometri-syksy-2015-15-16


Yleinen tunnelma toimialallanne? Symbolit kuvaavat muutosta kevääseen 2015.