Muskeleita muutoskykyisyyteen

Turbulentti aika muuttaa työtä, johtamista, työkykyä ja työhyvinvointia sekä sen mittaamista.

 

Perinteisten mittarien – kuten kannattavuuden tai sairauspoissaolojen – rinnalle yritysvalmentaja, johtamistieteiden tohtori Merja Fischer nostaa uutena resilienssin eli yksilön, organisaation tai kansakunnan muutoskykyisyyden, kyvyn sopeutua suuriin muutoksiin toimintakykyään menettämättä.

Fischer puhui työhyvinvoinnin johtamisen ja mittaamisen trendeistä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Johtajuussymposiumissa syyskuussa. Hän peräänkuulutti
muutosmuskelin kasvattamista ja työyhteisön energiapaloa. Niitä saadaan aikaan hyvällä johtamisella, positiivisella vuorovaikutuksella, toisten arvostuksella, aidolla välittämisellä ja sillä, että jokainen tuntee itsensä organisaatiossa tärkeäksi ja ymmärtää roolinsa osana organisaation tavoitteita. Kun kokee työnsä merkitykselliseksi, motivaatio lisääntyy ja synnyttää työniloa.

Fischer muistuttaa, että työtyytyväisyys välittyy suoraan asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen. Sekin on tutkittu, että muutoskyky ja -nopeus ovat kilpailukykyä: mitä nopeammin muutokseen reagoidaan, sitä paremmat edellytykset on onnistua.

… voi kasvattaa

Merja Fischer uskoo, että oman henkilökohtaisen muutosvalmiuden kehittymiseen aletaan kiinnittää yhä enemmän huomiota.

– Resilienssillä voidaan tehdä muskeleita itsellemme, aivan kuten kasvatamme lihaksiamme kuntosalilla. Kun tilanne on päällä, resilienssi auttaa meidät sen yli.

Millainen sitten on resilienssi ihminen? Tiivistetysti: positiivinen, keskittynyt, joustava, järjestelmällinen, proaktiivinen. Hän on myös riittävän rohkea pyytääkseen apua.

Resilientit henkilöt

o ovat tehokkaita näkemään mahdollisuuksia turbulenssissa
o tuntevat olonsa turvalliseksi ja itsevarmaksi
o uskovat menestyvänsä epävarmuuden kohdatessa
o tietävät, mitä haluavat saavuttaa ja käyttävät tätä kompassina muutoksen pyörteissä
o luovat paljon ideoita ja lähestymistapoja vastatessaan muutokseen
o hyödyntävät mielellään muiden resursseja ja hakevat apua ja tukea muutoksen aikana
o ovat järjestelmällisiä: kehittävät ja soveltava menetelmiä, prosesseja ja rakenteita ollessaan tekemisissä muutoksen kanssa
o tarttuvat toimeen epävarmuuden kohdatessa ja ottavat laskelmoituja riskejä nykytilaan tyytymisen sijaan.

Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila


Fischer 240x180

Paljon puhutaan psykologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja osaamispääomasta. – Mutta laittaisin kaiken edelle emotionaalisen pääoman. Tunne-energia ohjaa toimintakykyä ja asiakaskokemusta, sanoi Johtajuussymposiumin työhyvinvointiseminaarissa puhunut yritysvalmentaja Merja Fischer.