Maanalainen mikrobiarmeija Sulkavuoressa

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tähtäimessä on aloittaa jäteveden käsittely Sulkavuoressa vuoden 2024 alussa. – Suunnittelu on edennyt hyvin, suunnitelmat valmistuvat ensi vuonna. Louhimaan päästään lupatilanteesta riippuen vuoden 2019 alussa, arvioi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Keskuspuhdistamo netti maanalaiset

Tampereen seudun keskuspuhdistamo Sulkavuoreen on Tampereen, Ylöjärven, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden yhteishanke. Jo nyt näiden kuntien jätevesistä noin 95 prosenttia käsitellään Tampereella. Sulkavuoren kallioon louhitaan 10 hehtaaria altaita ja käytäviä. Kuva Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Puhdistamo louhitaan Sulkavuoren kallioon. Allasalueet tulevat maan alle, samoin hajunkäsittelylaitos. Lopullisessa vaiheessa puhdistamoa on maan alla 10 hehtaaria. Maan päälle tulee 12 000 kerrosneliömetriä, muun muassa hallinto- ja sosiaalitilarakennus, 60 metriä korkea poistoilmapiippu, muuntamo- ja varavoimarakennus, metanoliasema ja lietteenkäsittelyrakennukset.

– Maansiirto-operaatio on valtava: alueelle louhitaan ajotunnelit ja luolatilat, kalliota irtoaa arviolta 800 000 kiintokuutiometriä – eli enemmän kuin rantatien tunnelityömaalta.

Lisäksi rakennetaan jätevesien siirron edellyttämät, yhteensä 4,3 kilometriä pitkät kalliotunnelit Viinikanlahti–Vihilahti ja Vihilahti–Sulkavuori sekä puhdistetun veden tunneli Sulkavuori–Vihilahti,
noin 8,5 kilometriä viemärilinjoja Raholan jätevesien kääntämiseksi Sulkavuoreen
sekä noin 1,8 kilometrin purkuputki Pyhäjärveen. Lisäksi osakaskuntien vesihuoltolaitosten on rakennettava siirtoviemäreitä.

Varaudutaan vuoteen 2040

Jäteveden puhdistuksen kapasiteettia tarvitaan lisää, koska seudun väkimäärä kasvaa. Puhdistusvaatimuksetkin kiristyvät, eivätkä nykyiset laitokset Viinikanlahdella ja Raholassa täysin vastaa tiukentuvia vaatimuksia – eikä niiden uudistaminen ole teknistaloudellisesti kannattavaa.

Uusi puhdistamo korvaa nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamot. Välitön tarve on seitsemän hehtaarin maanalaiselle tilalle. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan neljä vesilinjaa. Vuoden 2040 jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön kaksi linjastoa lisää – ja vuonna 2041 voidaan ottaa vastaan 430 000 asukkaan, teollisuuden ja muiden lähteiden jätevesimäärä.

– Laitoksessa käsitellään noin 100 000 kuutiometriä jätevettä vuorokaudessa, maksimissaan 222 700 kuutiometriä, Heinonen kertoo.

300 miljoonan euron kokonaisuus

Keskuspuhdistamo on tämänhetkisen arvion mukaan 285 miljoonan euron hanke. Lisäksi kunnille tulee vesihuollon viemäriverkkoinvestointeja 23 miljoonaa euroa.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy perustettiin vuonna 2015, ja sen vastuulla on keskuspuhdistamohankkeen suunnittelu ja rakentaminen. Kun puhdistamo toimii, yhtiö vastaa jäteveden käsittelystä. Sen asiakkaita ovat kuntien vesihuoltoyhtiöt. Ne keräväät jätevedet ja laskuttavat puhdistuksen kuntalaisilta ja teollisuudelta. Korotuspaineita käsittelyn hintaan tulee.
– Riippuu kuntien vesilaitoksista, miten ne siirtävät puhdistamon rakennuskustannuksia hintoihin.

Investointirahoituksen hankkimista on valmisteltu, ja rahoituksen hakeminen tulee ajankohtaiseksi vuoden 2017 alkupuoliskolla.
– Rahoituskanavat on tutkittava tarkoin. Esimerkiksi Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen lainarahoituksesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä neuvotteli muun muassa Euroopan investointipankin, Pohjoismaiden investointipankin ja kotimaisten liikepankkien kanssa, Hienonen kertoo.

Historiallinen ympäristöhanke

Vaihtoehtoja jätevedenkäsittelyn perusratkaisuksi on seudulla selvitetty yli kymmenen vuotta. Timo Heinonen pitää paikaksi valittua Sulkavuorta hyvänä: kalliossa laitos on suojassa, vesilinjat kulkevat 50–60 metriä vuoren laen alapuolella. Myös liikenteellisesti paikka on sujuva ja kohtuullisen lähellä vanhoja laitoksia, mikä on kustannustehokasta, koska siirtoverkon vetäminen on kallista.

– Hyvä logistinen sijainti on hyödyksi rakennusaikanakin, kun puhdistamoa louhitaan noin 2,5 vuotta. Louhintaliikenteestä pääosa ohjautuu suoraan ohitustielle. Kiviaines luovutetaan Tampereen kaupungille, ja tärkeää tietysti on kustannusten ja ympäristönkin kannalta, että aines saataisiin yhdellä ajolla määräpaikkaansa.

Puhdistamoa luonnehditaan Pirkanmaan historian suurimmaksi ympäristöhankkeeksi. Sulkavuoreen tulee älykäs ja modernein mahdollinen biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistuslaitos, jossa pitkälti mikrobikannat hoitavat puhdistusprosessin luonnon omia menetelmiä mukaillen.

– Puhdistusprosessi on aikaisempaa tehokkaampi, minkä ansioista kuormitus Pyhäjärveen pienenee, vesistön kunto paranee ja hajuhaitat vähenevät. Kun vanhat puhdistamot suljetaan, maata vapautuu rakennuskäyttöön. Ylipäätään seudun elinvoimaisuus kasvaa, Heinonen arvioi.


Keskuspuhdistamo Timo-Heinonen netti


Tampereen seudun keskuspuhdistamosta tulee modernein mahdollinen ja digitaalisuutta vahvasti hyödyntävä laitos. – Päivällä laitoksella on työntekijöitä kymmenkunta, päivystys hoidetaan etänä tietokoneilla, sanoo toimitusjohtaja Timo Heinonen. Hänellä on pitkä kokemus jätevedenkäsittelystä ja sen kehittymisestä. – Ensimmäinen työtodistus on kotikunnan puhdistuslaitokselta kesältä 1975, Heinonen naurahtaa. Kuva Annikaisa Knuutila