Kolmas raide ja Tampere kolme

Kolmas raide Tampere-Helsinki-radalle. Koulutuksen työelämäyhteydet ja Tampere3. Sote- ja maakuntauudistuksessa onnistuminen. Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan on jälleen kirjattu, mitä asioita yritykset pitävät tärkeinä Pirkanmaan kehityksessä.


Teemat on tänä vuonna tiivistetty kolmeen: elinvoima ja vetovoima, liikenneyhteydet ja maankäyttö, koulutus ja osaaminen. Kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen huomautti vaikuttamissuunnitelman julkistustilaisuudessa, että isot teemat eivät vuosien saatossa juuri muutu – eivät oikeastaan voisikaan muuttua – mutta vivahde-eroja vuosiin saadaan.

– Koulutuksen haluan kuitenkin nostaa esiin erikseen. Se ja yritysten oppilaitosyhteistyö on aina kärjessä, kun yritykset arvioivat eri asioiden tärkeyttä. Ajankohtainen on Tampere3, hieno hanke, jossa kauppakamari on mukana perustajajäsenenä. Nyt haetaan entistä leveämpiä hartioita

vastata kansainväliseen kilpailuun, myös yliopistojen kesken. Kansainvälisen tason tutkimuksella ja koulutuksella on iso merkitys elinkeinoelämälle.

Edunvalvontajohtaja Peer Haataja kertoi, että vaikuttamissuunnitelman laatimisprosessissa toiveita tuli määrällisesti paljon, eniten liikenneyhteyksiin ja maankäyttöön liittyviä. Hän muistutti, että vaikuttamistavoitteiden edistämiseen tarvitaan koko yrityskentän ääntä.
– Puhutaan näistä, viedään yhteistä viestiä, kun tavataan päättäjiä ja poliitikkoja.

”Tarvitaan jatkuvia yhteyksiä työelämään,
sieltä opiskeluun ammentamista ja
työelämän pelisääntöjen oppimista.”

Haataja arvioi, että koulutus tulee entistä kriittisemmäksi lähivuosina.

– Teollisuuden tilauskannat ovat elpymässä, mutta teollisuusalojen koulutuksen vetovoima on kohtuullisen heikko. Jos nousu alkaa, osaajat loppuvat välittömästi.

Kauppakamarin ja yhteistyökumppaneiden avauksia ovat Kampuskamari ja Yritysappro, joita halutaan laajentaa Tampere3-ympäristössä.

– Vuosi vuodelta Kampuskamarissa on yhä enemmän kursseja ja yrityksiä mukana. Keväällä järjestetään toinen Yritysappro yhdessä Boomin, Man@gerin ja Indecsin kanssa.

Kauppakamari on myös ollut aktiivinen hankkeessa, jossa pyritään parantamaan TET-jaksojen laatua.

– Yläkoulun puolella oppilaanohjausresurssit ovat vähäisiä ja työelämän tutustumisjaksoille mennään umpimähkään. Tavoite on uudistaa TETiä niin, että jaksot ovat entistä tavoitteellisempia. Jokaisen nuoren oma motivaatio ja kiinnostuksen kohteet on saatava entistä paremmin esiin. Toivomme tietysti, että yritykset kiinnostuvat ja lähtevät kokeiluun mukaan – yhteisestä vastuustahan tässä myös on kysymys.

Jussi-Tanhuanpää

Finnparkin toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää kommentoi TET-jaksojen laadun parantamistavoitetta peräänkuuluttamalla
yrityksiltäkin entistä tavoitteellisempaa suhtautumista, jotta niissä työstettäisiin TETiä, kesätöitä ja työharjoittelua, muun
muassa niiden työnohjausta ja arviointia.


”Tampere-Hämeenlinna-Helsinki-rataosuuden matkustajamäärän
kasvun on arvioitu olevan jopa 40 prosenttia vuosina 2010–2030.
Osuudelle tarvitaan kolmas raide.”

Vaikuttamisen agendalla on myös 10–15 vuoden tähtäimellä junamatkan lyhentäminen tuntiin Tampere–Helsinki-välillä.
– Tarvitaan kolmas raide, ja sen suunnittelu olisi nyt saatava rahoitusputkeen. Kyse ei ole vain liikenteestä Tampereella vaan valtakunnan pääradasta. Investointi on ratkaiseva koko Suomen kilpailukyvylle, Haataja muistutti.

Raitiotien rakentamisen aikaiset vaikutukset mietityttävät yrityksiä, ja kauppakamari toivoo, että niistä keskusteltaisiin ajoissa ja tiedotettaisiin hyvin.

– Tärkeää on, ettei päädytä sammuttelemaan tulipaloja, vaan saadaan työrauha kaikille.
Tampere–Pirkkalan tilanne on kohentumaan päin, kiitos seudun toimijoiden tiiviin yhteistyön ja Tredean resursoinnin yhteyksien kehittämiseen. Yhteistyö Finaviankin kanssa on parantunut.

– Nyt pitäisi vielä laittaa nykyistä enemmän paukkuja kentän markkinointiin Pori-Seinäjoki-Vaasa-suuntiin, Haataja sanoi ja kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen muistutti pirkanmaalaisille, että kenttää pitää käyttää.

– Yhteydet SASilla Tukholman kautta ja AirBalticilla Riikan kautta ovat kilpailukykyisiä, kun tarkastellaan kokonaismatkustusaikaa ja kokonaishintaa.

Vaikuttamissuunnitelma 2017

Monen muutoksen maakunta


”Kauppakamari vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen
toimeenpanoon Pirkanmaalla tarjoamalla
elinkeinoelämän edustajia työryhmiin.”

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä aluehallintoa koskevalla reformilla tavoitellaan merkittäviä julkisen talouden säästöjä ja valinnanvapauden lisäämistä sote-palvelujärjestelmässä. Vaikuttamissuunnitelman julkistustilaisuudessa muutosjohtaja Kari Hakari huomautti, että näin isoa julkisen hallinnon reformia ei ole tehty vielä koskaan missään.

– Uudistukseen kuuluu paljon muutakin kuin sote, vaikka se on volyymiltään suurin. Yrityksiä koskettaa myös esimerkiksi kasvupalvelu-uudistus, siinä julkiset yrityspalvelut ja TE-palvelut kootaan yhteen kasvupalveluiksi.

Jatkossa maakunta järjestää kasvupalvelut ja julkisomisteinen yhtiö, yksityinen yritys tai yhdistys tuottaa ne.

– Nyt haetaan viranomaiselle uutta roolia: se mahdollistaa, ei tee itse. Maakunta luo puitteet, markkinat hoitavat palvelut. On kiinnostavaa nähdä, miten markkinat avautuvat ja muotoutuvat, millaisia uusia toimijoita syntyy.

Hakari korosti, että jotta kokonaisuus toimii, maakuntaan on rakennettava hyvä järjestäjäorganisaatio.

– Vaikka kehykset tehdään lainsäädännöllä, muutokset tehdään maakunnassa. Tampereella on jo harjoiteltu tilaaja-tuottaja-mallia, se opetti paljon ja sen kokemuksia voidaan nyt käyttää hyväksi.

Kauppakamari kantaa huolta siitä, miten yritysten näkökulmat suuressa muutoksessa otetaan huomioon. Toistaiseksi työtä ovat tehneet hankkeen hallitus ja ohjausryhmä, kolme projektiryhmää ja 22 teemaryhmää. Ihmisiä on mukana noin 500.

– Emme todellakaan halua rajata yrityksiä pois! Jatkossa järjestetään erilaisia työpajoja, ne ovat yritys- ja elinkeinoelämän järjestöille hyviä mahdollisuuksia tulla mukaan.

Sote- ja maakuntauudistus etenee rivakasti: hallituksen esityksiä saadaan helmi-huhtikuussa,
eduskunnan on määrä käsitellä uudistusta 22.6. Väliaikaishallinto alkaa rakentaa uutta maakuntaa 1.7. alkaen. Tammikuussa 2018 pidetään maakuntavaalit ja maaliskuussa 2018 uusi maakuntavaltuusto aloittaa ja strategisten päätösten teko alkaa.

www.pirkanmaa2019.fi


 Hakari-ja-Eskelinen-net

Muutosjohtaja Kari Hakari esitteli sote- ja maakuntauudistuksen nykytilaa eteenpäinvievää organisaatiota. Kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen muistutti myös yritysten haluavan äänensä kuuluville.
– Sote- ja maakuntauudistukseen toivomme pääsevämme mukaan valmisteluvaiheessa. Lausuntovaiheessa ei enää ole paljon tehtävissä eikä vuoropuhelu ole rakentavaa.


Maakuntakierros kuntalaiset uusi1-12


Sote- ja maakuntauudistukseen kuuluu paljon muutakin kuin sote. Kuva Pirkanmaan liitto