Istujat liikkumaan!

Millainen mobiili liikuntasovellus, mobiili personal-trainer, kannustaa työikäiset istumatyöläiset parhaiten liikunnan pariin? Tätä psykologian maisteri Aino Ahtinen selvitti väitöskirjassaan.

Ahtinen uskoo, että mobiili liikuntasovellus voi motivoida ihmisiä liikkumaan, mutta se täytyy suunnitella motivoivaksi ja mielenkiintoiseksi käyttää.

– Helppokäyttöisyyden lisäksi sovellus pitää suunnitella siten, että se tarjoaa pitkänkin käyttöjakson aikana uusia motivointikeinoja, kun innostus alkukäytön jälkeen alkaa hiipua.

Väitöstutkimukseen osallistuneet työikäiset ihmiset kokivat, että liikuntasovellus toimii parhaimmillaan aina mukana olevana henkilökohtaisena ohjaajana. Liikuntasovelluksen tulee osata älykkäästi ohjata ja motivoida käyttäjää sekä ottaa aktiivinen rooli käyttäjän elämässä mukana kulkevana kumppanina.

– He korostivat, että sovelluksen tulee vaikuttaa inhimilliseltä, jopa ihmismäiseltä. Sen tulee oppia tuntemaan käyttäjän hyvinvointiin liittyvät tarpeet ja motivaatiot sekä vastata niihin antamalla merkityksellisiä palautteita, haasteita ja ohjeita. Sovelluksen tulee kehittyä käyttäjän mukana.

Ahtinen loi mallin, jossa esitellään 34 erilaista keinoa, joita voi soveltaa motivoivien liikunta- ja hyvinvointisovellusten sekä palveluiden suunnittelussa.

Liikuskelukulttuuria työpaikalle?

Jatkotutkimuksissaan TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikössä Ahtinen keskittyy liikkuvien työtapojen kehittämiseen tietotyöntekijöille – työpäivän aikaisen liikkuvuuden lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen työpaikoilla.

– Tutkimme millaisiin työtehtäviin liikuskelu sopii ja miten työn teon kulttuuria voisi muuttaa liikkuvampaan suuntaan – että liikuskelusta tulisi sallittu ja hyväksytty, jopa sosiaalisesti suotava työn teon tapa. Kaikkia työtehtäviä ei tietenkään voi tehdä liikkuen, mutta luultavasti jokaisen työpäivästä löytyy jotain, johon voidaan lisätä aktiivisuutta.

Liikkuvat työtavat voivat olla esimerkiksi mobiiliavusteisia kävelypalavereja, tätä tutkimusryhmä suunnittelee ja toteuttaa TTY:n kampusalueelle.

– Jatkossa katsomme työikäisen vuorokaudenaikaista liikkumista ja motivointia kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteena on saada mukaan kattava setti erilaisia aiheeseen liittyviä sovellus- ja laitekehittäjiä, kohdeorganisaatioita sekä muita alan toimijoita.

Teksti Annikaisa Knuutila

Etusivun kuva: Liikkumisella on vaikutuksia ihmisen luovuuteen, innovatiivisuuteen, sosiaalisuuteen ja hyvinvointiin, sekä niiden kautta onnellisuuteen. TTY:llä tutkitaan, miten työtavat voisivat kehittyä nykyistä liikkuvammiksi. Kuva  Eeva Adrejeff