Innovaatiosetelillä vauhtia kansainvälistymiseen

Suomi tarvitsee lisää kansainvälistyviä ja vientimarkkinoille tähtääviä pk-yrityksiä ja pk-yritykset tarvitsevat vipuvoimia maailman valloitukseen. Tänä syksynä palveluvalikoimaan on saatu sekä Tekesin että Tredean innovaatiosetelit. Akira Ropo (oik.) kertoi setelin mahdollisuuksista Ensimetrin tilaisuudessa Room Escape Finland Oy:n toimitusjohtajalle Ville Saloselle.

Niillä vauhditetaan yritysten kehityshankkeita, kasvua ja kansainvälistymistä: madalletaan maailmalle lähdön kynnystä.
Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön innovaatioseteli lanseerattiin lokakuun alussa, ja sen suosio on ollut huima.

Reijo-Kangas netti

Tekesin Reijo Kangas sanoo, että innovaatioseteli on jo saanut aikaan lupaavia alkuja kansainvälistymisenkin polulla. Kuva Susanna Lehto / Tekes

– Yleistunnelma hyvä ja positiivinen. Yhä edelleen päivässä tulee noin 30 hakemusta, ympäri Suomea. Marraskuun puoliväliin mennessä hakemuksia oli tullut jo yli 1100, joista on hyväksytty 540. Vuoden loppuun mennessä olemme ehkä tehneet noin 1000 myönteistä päätöstä, ja jos niistä 200–300 johtaa merkittäviin kehityshankkeisiin, silloin olemme tyytyväisiä, sanoo Tekesin pk-vastuualueen johtaja Reijo Kangas.

Hän korostaa, että vaikka innovaatioseteli näyttää suosionsa perusteella tulleen tarpeeseen, Tekesiä kiinnostaa kuitenkin erityisesti, mitä tapahtuu setelin lunastuksen jälkeen.

– Haemme kansainvälistyviä yrityksiä. Innovaatioseteli on ensimmäinen askel. Setelihankkeille on saatava jatkoa. Näyttää kyllä siltä, että se myös johtaa eteenpäin tuottaen jo nyt lupaavia liidejä. On esimerkiksi tehty innovaatiosetelillä kansainvälistymiskartoitus ja sen tulosten perusteella uskalletaan lähteä kansainvälistymisen seuraavaan vaiheeseen – jossa taas auttaa esimerkiksi Kiito-rahoitus.

Kangas sanoo, että innovaatioseteliä on käytetty laajasti sen määriteltyihin kohteisiin. Digitaalisuus vaikuttaa olevan yksittäisenä asiana eniten esillä yritysten hankkeissa. Seteliä on käytetty muun muassa tuotekehityshankkeen määrittelyyn, EU-hankkeen valmisteluun tai kohdemaan asiakasymmärryksen lisäämiseen. Omaa kansainvälistymisosaamista on vahvistettu kokeneiden asiantuntijoiden avulla.

Matkalippu KasvuCampille

Tampereen kauppakamari on yksi Tekesin innovaatiosetelin palveluntuottajista. Seteliä voi käyttää KasvuCamp-valmennusleirille osallistumiseen. KasvuCamp on Team Tampereessa kehitetty ja nyt kauppakamarin palveluvalikoimaan kuuluva koulutus, jossa leiriyritykset tunnistavat, testaavat ja kehittävät kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksiaan kokeneiden yritysedustajien ja muiden asiantuntijoiden opastuksella.

– KasvuCamp osuu juuri tuohon pk-yritysten sparraustarpeeseen, haastamiseen. Se myös toteutetaan sopivankokoisissa ryhmissä: yritykset oppivat kokeneilta yritysten edustajilta ja asiantuntijoilta sekä toinen toisiltaan, saavat vertaistukea ja huomaavat, että muitakin on samojen kysymysten äärellä, Reijo Kangas arvioi.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen sanoo, että kauppakamari haluaa olla vaikuttamassa yritysten kansainvälistymiseen, sillä uusia vientiyrityksiä tarvitaan. Nykyisellään 12 prosenttia pk-yrityksistä vie tuotteitaan tai palveluitaan ulkomaille, kun EU-maissa luku keskimäärin on 25 prosenttia.

– Innovaatioseteli on hyvä kokeilu, siinä lähdetään rohkeasti tarjoamaan yrityksille matalan kynnyksen rahoitusta kansainvälistymisen aloittamiseen. Pk-yritysten kannattaa nyt tarttua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin käyttää erilaisia kansainvälistymispalveluita.

KasvuCamp on yksi kansainvälistymisen ”vauhtipyörä”, siinä hyödynnetään kauppakamarin vahvaa verkostoa ja sen osaamista.
– Sen tarkoitus on nimenomaan auttaa nuoria yrityksiä ja yrittäjiä kansainvälistymisen polulla. Rohkeasti mukaan, Eskelinen kannustaa.

Innovaatioseteli-info2 netti

– Innovaatioseteli on alkuunpääsyn vipuvarsi, kun yritys hakee merkittävää muutosta nykyiseen toimintaansa, kansainvälistymistä ja kasvua. Vipuvarsi toimii, kun lisänä on asennetta ja tahtoa, innovaatioseteliä markkinoiva asiakkuuspäällikkö Akira Ropo arvioi kertoessaan setelistä Ensimetrin tilaisuudessa. PH-Kehityksen Pentti Huttusta kiinnostivat setelin hakemisen aikataulut sekä palveluntuottajaksi pääsemisen kriteerit. Kuva Annikaisa Knuutila


Nelio lila Tekesin innovaatioseteli on tarkoitettu kasvun ja kansainvälistymisen kynnyksellä olevalle, vakiintunutta ja kannattavaa liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Setelin arvo on 5000 euroa + alv eli yhteensä 6200 euroa.
Kyseessä on kaksivuotinen kokeilu, tuloksista vedetään johtopäätökset ja jatkosta päätetään ensi kesän jälkeen.

www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

Nelio lila Tredean innovaatiosetelin tavoite on madaltaa yrityksen kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluja. Seteli on tarkoitettu yritykselle, joka kehittää liiketoimintaa seuraavilla aloilla:
• älykäs liikkuminen ja liikkuminen palveluna
• hyvinvointi- ja terveysteknologia
• teollisuuden uudistuminen
• Internet of Things
• muut älykkään kaupungin kehittämiseen tarjottavat ratkaisut.

Setelin arvo on 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ja 5000 euroa.
www.yritystampere.fi/innovaatioseteli