Henry Nieminen: Digitalisaatio on johtamiskysymys

Insta Groupin uusi toimitusjohtaja Henry Nieminen on yli parikymmentä vuotta työskennellyt teknologiayhtiöissä digitalisaation rakentajana. Hän huomauttaa, että vaikka digitalisaatio on valtava tekninen kehitysaskel teollisessa historiassa, se on ennen kaikkea johtamiskysymys.


Teollisuuden digitalisaatiossa tietotekniset laitteet pienenevät ja niiden ominaisuudet lisääntyvät. Tietokone voi kommunikoida toisten tietokoneiden kanssa sijoitettuna melkein mihin tahansa. Perinteisessä tehdastuotannossa rakennetaan tehdas tuotetta varten ja fyysinen investointi on yrityksen pääomaa. Tulevaisuuden visiossa valmistus rakentuukin tietokonedatasta.

– Se mahdollistaa esimerkiksi sen, että voi vuokrata tehtaan kahdeksi tunniksi, kytkeä omat tietokoneensa siihen ja tulostaa tuotteet markkinoille. Tämä muuttaa tuotekehitystä, tuotantologiikkaa ja vaatimuksia tiedon turvallisesta säilyttämisestä.

Miten digitalisaatio edistää yrityksen strategiaa?

Nieminen huomauttaa, että kilpailukykyloikka syntyy, kun yritykset osaavat oikeaan aikaan yhdistää omat vahvuutensa ja historiansa uuteen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen, rakentaa vahvuuksiensa ja historiansa päälle digitalisaation mahdollistamia uusiutuvia liiketoimintamalleja.

– Kysymys on siitä, mistä kilpailukyky muodostuu, mitkä ovat erottavat tekijät, miten uudistuva teknologia voi edistää yrityksen strategiaa. Kun hyödynnetään uusia asioita, pitää pystyä johtamaan muutos ja saamaan koko asiantuntijajoukkue innostumaan.

Kaikki voimat saman pumpun varteen

Installa on hallussaan kriittiset osaamiset digitalisoitumisen edistämiseksi yrityksissä, vieläpä pisteenä iin päällä digitalisaation laajenemisen mahdollistava huippuosaaminen tiedon turvaamisessa ja suojaamisessa. Nyt katseet on käännetty maailmalle.

– Insta on yrityksenä kansainvälistymisen kynnyksellä, olemme hakemassa isoja askelmerkkejä tulevina vuosina. Digitalisaatiossa Tampereella ja Pirkanmaalla on hyvää tekemistä, on hyvä koulutustaso ja teknologista osaamista. Näen paljon mahdollisuuksia siinä, että seudun yritykset hakisivat entistä enemmän yhteistyötä kansainvälistymisessä, yhdistäisivät resurssejaan ja suhdeverkostojaan. Kilpailutilanteessa pitää olla dynamiikkaa ja pitää pystyä tarjoamaan erilaisia elementtejä. Yhdessä kokonaisuus olisi laajempi ja sitä olisi helpompi myydä. Nyt pitäisi saada kaikki voimat saman pumpun varteen!

Henry Nieminen tekee tarjouksen:

– Insta voisi toimia yritysten yhdistäjänä, eräänlaisena hubina. Jonkunhan se rooli olisi otettava. Kynnys seuraavalle tasolle on korkea, eivätkä kannustaminen ja tiedon jakaminen oikein riitä. Lopullisen työn jokainen yritys totta kai tekee itse.

Henry-Nieminen netti

– Olen erityinen optimisti, sanoo lokakuun alussa Insta Groupin toimitusjohtajana aloittanut Henry Nieminen. Hän uskoo Instan ja koko Pirkanmaan mahdollisuuksiin digitalisoituvassa maailmassa – jossa Insta kaiken lisäksi on jo ”piikkipaikalla”. Seinällä Osmo Rauhalan teos Lukutaito. Kuva Annikaisa Knuutila


Insta Group

Nelio lila100-prosenttisesti Mattssonien perheen omistuksessa

Nelio lila perustettu 1960, liikevaihto 102 miljoonaa euroa (2015), henkilöstö noin 800

Nelio lila toimialayhtiöt: Insta Automation (teollisuusautomaatio), Insta DefSec (kriittiset tilannetietoisuus- ja tietoturvaratkaisut ja -palvelut), Insta ILS (ilmailun elinkaaripalvelut), Insta Innovation (virtuaaliteknologiat ja innovatiiviset palvelut).

”Insta on perheyritys, ja sen vahva arvomaailma tukee yrityksen pitkäjännitteistä kehittämistä samaan aikaan, kun tehdään tämän päivän tulosta. Se on ammatillisestikin motivoivaa.” Toimitusjohtaja Henry Nieminen