Ensimmäinen kutsu portille 29

– Kaikki selvitykset on tehty ja asemakaavaa laaditaan parhaillaan. Se valmistuu keväällä, ja voimme alkaa myydä aluetta. Tämän vuoden aikana siellä päästään jo rakentamaan, uskoo Valkeakosken kaupungin elinkeinojohtaja Mikko Seppälä ja huokaa: Vihdoinkin! Hän puhuu Jutikkalan alueesta, Pirkanmaan portista eli ”Gate 29:stä”.

Tätä Valkeakosken merkittävintä uutta investointialustaa yrityksille on rakennettu pitkään.
– Paljon puhutaan byrokratian ja sääntelyn vähentämisestä, mutta tässä tapauksessa, kauniisti sanoen, viranomaisen suhtautuminen alueen kehittämiseen ei ole ollut kovin kannustavaa. Viranomaiset ovat hidastaneet kaavan etenemistä erilaisilla selvityksillä jo kolme vuotta, Seppälä muotoilee.

Nyt Jutikkalan 300 hehtaarin alueella on tarjolla 90 hehtaaria tilaa teollisuudelle ja palveluille. Yhdeksi alueen vetonaulaksi Seppälä arvioi sen, että asemakaava sallii suuretkin tontit, myös moottoritien varresta. Alueelle tulee bio/maakaasuputki. Tieliittymä- sekä vesi- ja viemärisuunnitelmia tehdään parhaillaan. Maamerkiksi ensi alkuun nousee linkkimasto, ja myöhemmin ehkä ruuvimallinen tuulivoimala.
– Kiinnostusta aluetta kohtaan on ollut jo pitkään niin sijoittajilla, rakennusliikkeillä kuin yrityksilläkin. Mutta koska kaavoitus on ollut kesken, kiinnostuneet ovat hakeutuneet muualle.

Datacenter, tervetuloa!

Valkeakoski satsaa nyt paitsi Jutikkalan markkinointiin yrityksille, myös datacenter-toimijoiden houkuttelemiseen alueelle tai jo olemassa oleviin vapaisiin tiloihin.
– Hyvin todennäköisesti tänne datacenter lähivuosina saadaan, Seppälä uskoo.
– Keskustassa on hyvää, valmista tilaa niiden tarpeisiin: 110 voltin virta teollisuuden perintönä, sähköä riittävästi ja UPM:n ja Varsanhännän alueilla on valmiina pumppaamotkin jäähdytysvedelle ja lämpimän veden johtamiseen kaupungin kaukolämpöverkostoon.

HHT tarvitsee 130-tietä

Valkeakoski osallistuu Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kasvukäytävähankkeeseen. Kasvun alustaksi sillä jo on Jutikkala moottoritien varressa, mutta Seppälä muistuttaa, että kasvukäytävähanke tarvitsee myös vanhaa kolmostietä.

– Ei moottoritie palvele välittömästi teollisuusalueita liittymien ulkopuolella, koska niihin ei ole kulkuyhteyttä moottoritieltä. Sen sijaan 130-tie luo käytävälle kasvumahdollisuuden. Siksi sen kunnossapito, liikenneturvallisuuden ja valaistuksen parantaminen ovat ehdottoman tärkeitä. Tulevaisuudessa teollisuutta kasvaa Marjamäen ja Valkeakosken välille, juuri 130-tien varteen. Lempäälän kanssa olemme sopineet, että teemme alueelle yhdessä yleiskaavan. Työpaikkoja tulee, ja jompi kumpi kunta saa asukkaita.

Kasvulle kyytiä

Valkeakosken kaupungissa on myös päätetty, että kaupunki voi rakennuttaa yrityksille uusia toimitiloja, jotka yritykset noin 10 vuoden aikana lunastavat itselleen. Tilojen yhteenlaskettu lunastamaton pääoma voi olla enintään 1300 euroa asukasta kohden.

– Ei tämä apu mikään automaatti kuitenkaan ole. Yritystilasopimuksissa kiinnitetään huomiota panos-tuotos-suhteeseen, uusien tai säilyvien työpaikkojen määrään sekä siihen, että yritys pystyy taloudellisen vastuunsa kantamaan. Yhtään tappiota ei tästä toiminnasta ole kaupungille tullut, Seppälä huomauttaa.Sopimuksia kaupungin kanssa ovat tehneet esimerkiksi VaBe, juuri Vuoden 2015 uusyrittäjäksi Pirkanmaalla valittu ST-Autokeskus, sekä jo aiemmin Hakafood ja Felix Marine.
– Meidän tehtävämme on edesauttaa siinä, että yritys pystyy kasvamaan. Nämä edellä mainitut ovat esimerkkejä tämän tehtävän toteuttamisesta.

Yritysten entistä parempaan palveluun tähtää myös se, että kaupunki otti elinkeinoasiat omiin käsiinsä viime kesänä, kun Valkeakosken, Akaan ja Urjalan yhteinen Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Vaske lopetettiin kuntien yhteisellä päätöksellä.
– Palvelu on nyt entistä kokonaisvaltaisempaa, keskitetympää ja sujuvampaa, koska toimitaan kaupunkiorganisaation sisällä. Kaupunkikehitys, joka sisältää maankäytön ja elinkeinopalvelut, on kaupunginjohtajan alaisuudessa. Eri yksiköiden yhteistyö on paitsi erittäin tärkeää, myös päivittäistä

Jutikkala


Valkeakoskella on asukkaita noin 21 000, yrityksiä noin tuhat ja työpaikkoja reilu seitsemän tuhatta. Uutta buustia elinkeinoelämään antaa Jutikkalan alue moottoritien varressa. Sitä päästään myymään keväällä. Havainnekuva Valkeakosken kaupunki

Etusivun kuva: Elinkeinojohtaja Mikko Seppälä sanoo, että Valkeakoski on muuttunut suurteollisuuden kaupungista monipuoliseksi, terveen yrityskannan kaupungiksi. – Saarioinen on suurin työnantaja, UPM edelleen toiseksi suurin. Sen ja muiden suuryritysten supistusten jälkeen kaupunkiin jäänyt osaaminen ja vientiosaaminen on pystytty hyödyntämään muun muassa pakkaus-, muovi- ja metalliteollisuuden sekä koneenrakennuksen suunnittelun yrityksissä. Kuva Annikaisa Knuutila

Teksti Annikaisa Knuutila