ELY-keskusten Kasvu- ja innovaatiot -yksikköä johdetaan Pirkanmaalta

Tekesin rahoitusta, kansainvälistymisasioita, energiatukia ja alkavien yritysten tuoteväylätoimintaa koskevat ELY-keskusten voimat on yhdistetty yhdeksi Kasvu ja innovaatiot -yksiköksi. Yksikön vetovastuu on Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Valtakunnallisesti toimivan yksikön asiantuntijaverkostossa 15 ELY-keskuksen alueella työskentelee noin 120 henkilöä.
− Tampereen valinnassa painoi varmasti kokonaisuus Suomen kakkoskasvukeskuksena, kasvava yrityskenttä, vahvat koulutustoimijat ja keskeinen sijainti, arvioi Kasvu ja innovaatiot -yksikön päällikkö Mika Sievi-Korte.
Mitä muuta saisi olla?  
Team Finland -hengen mukaan uusi yksikkö katsoo yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti Tekesin, Finpron, Finnveran ja ELY-keskusten voimin.
− Jos esimerkiksi yrityksen kehittämishanke koskee Tekesin mahdollisuuksia, pyrimme arvioimaan tilanteen laajemmin ja myös siitä näkökulmasta, voisiko joku muukin verkostostamme olla avuksi yritykselle, Mika Sievi-Korte kertoo.
Verkoston sisältä yritykset saavat käyttöönsä valtakunnan parhaan asiantuntemuksen riippumatta siitä, missä kyseinen asiantuntija työskentelee alueellisesti.  Kasvu ja Innovaatiot -yksikön toimijat myös kontaktoivat itse yrityksiä, jotka mahdollisesti voisivat hyötyä yksikön palveluista.
Team Finland -toiminnan tavoite on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.

Lähteekö rahoittaja mukaan?  

Mika Sievi-Korte sanoo, että uudessa yksikössä yritysten rahoitusratkaisuja kehitetään kokonaisuutena ja tarvelähtöisesti, ei rahoittajaorganisaatiolähtöisesti.  Rahoituksen haussa tavoitteina ovat entistä helpommat palvelumallit, joilla saa nopeasti esimerkiksi tiedon siitä, lähteekö rahoittaja mukaan.  Yksikön Tekesin palveluja koskevat rahoituspäätökset tehdään Tekesin pääkonttorissa Helsingissä.
Esimerkki uuteen suuntaan on Tekesin viimevuotinen Team Finland Explorer -kampanja. Sillä rahoitettiin yritysten kansainvälistymisen suunnittelua.  Nyt tähän tarkoitukseen voi hakea ELY-keskuksilta yrityksen kehittämisavustusta.
Kasvu ja innovaatiot -yksikkö vahvistaa kansainvälisiin rahoituslähteisiin liittyvää neuvontaa.  Osana Tekesin toimintaa työtä tekevät NCP-asiantuntijat  (National Contact Point). He tietävät Horizon2020 -ohjelman avoimet rahoitushaut ja opastavat, mitä asiasta kiinnostuvan yrityksen kannattaa tehdä.
− Osa EU-maista hyödyntää puitehakuja hyvin tehokkaasti, ja Suomella on tässä kirittävää, Mika Sievi-Korte sanoo.
Osasyynä voi olla se, että Suomessa on hyvin vähän palveluyrityksiä, jotka aivan käytännön tasolla, esimerkiksi hakemusten täyttämisestä alkaen, ovat erikoistuneet auttamaan yrityksiä rahoitushauissa.  Näistä apuvoimista ei myöskään välttämättä tiedetä.
− Palvelut täydentävät meidän toimintaamme. Haut ovat vaativia varsinkin, jos aikoo hankkeen koordinaattorin rooliin. Konsortioiden yritysjäsenenä pääsee hakuprosessissakin kevyemmin.
− Yhteishankkeissa lopulta rahaa tärkeämpää voivat olla kontaktit ja pääsy isoon projektiin yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kun rohkeasti lähtee keskustelemaan tässä verkostossa, voi aueta aivan huikeita mahdollisuuksia.
Teksti ja kuva Aila Välikoski

Yritysten-kasvua-ja-kansainvälistymistä-vauhdittava-Mika Sievi-Korte-Jari-PeltoniemiYritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava Team Finland -toiminta saa uutta virtaa ELY-keskusten kautta. Mika Sievi-Korte (vas.) johtaa valtakunnallista Kasvu ja innovaatiot -yksikköä, tuoteväylätoimintaa vetää Pirkanmaan ELY-keskuksessa innovaatioasiantuntija Jari Peltoniemi.