Bisnesnäyttöjä kiertotalouden ytimessä Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on näyttöjä kiertotalouden läpimurtoon tähtäävälle Suomen hallitukselle. Metsä Group -konserni on kääntänyt esimerkiksi paperi- ja kartonkituotannossa syntyvän kuitusaven jätekustannukset lähes plussan puolelle.

 − Tavoite on, ettei prosesseissa syntyisi lainkaan kustannuksia aiheuttavaa jätettä, vaan sivuvirtoina kertyisi tuotteita, joista saadaan ainakin jonkin verran tuloja, kehityspäällikkö Olli Lehtovaara kertoo. Hän vastaa Metsä Groupissa jätehuollosta ja prosessien sivutuotteiden käytön kehittämisestä.

Konserniin kuuluva Metsä Tissuen Mäntän pehmopaperitehdas käyttää tuotannossaan kierrätyspaperista tehtävää uusiomassaa. Kun massasta poistetaan roskat ja painomuste, jäljelle jää kuitua ja savea sisältävä liete. Tätä kuitusavea syntyy Mäntässä noin 50 000 tonnia vuodessa. Lisäksi konsernin kartonkitehtailla syntyy ensikuitua sisältävää kuitusavea 10 000−30 000 tonnia per tehdas.

Kuitusaven uusi elämä

Mäntässä syntyvä kuitusavi jatkaa elämäänsä maanrakennusaineena. Vielä parikymmentä vuotta sitten se vietiin suoraan kaatopaikalle.

− Jo kustannusten vuoksi on järkevää hakea kiertotalouden vaihtoehtoja. Metsä Group on tehnyt pitkään tutkimusta kuitusaven jatkokäytöstä maanrakennukseen ja lannoitukseen, Olli Lehtovaara sanoo.

Tampereella Metsä Boardin Takon kartonkitehtaan kuitusavi menee pälkäneläisen Humuspehtoori Oy:n kautta maanparannustuotteeksi. Hämeenkyrön kartonkitehdas toimitti kuitusavensa aikaisemmin Biolan Oy:lle mullan raaka-aineeksi. Nyt kuitusavi poltetaan Hämeenkyrössä Pohjolan Voiman biopolttolaitoksessa.


Mäntän pehmopaperitehtaan kuitusavelle on haettu käyttökohteita liikuntapaikka- ja ympäristörakentamisesta. Sillä on muotoiltu monen laskettelukeskuksen – Pirkanmaalla Juupavaaran − rinteet tasaisiksi niin, että lumetus sujuu sähköä ja vettä säästäen. Sillä on tiivistetty kaatopaikkojen pohjia ja pintarakenteita, pohjattu urheilu- ja golfkenttiä ja muotoiltu pengerryksiä ja meluvalleja.
− Mäntässä selvitämme nyt maanrakennushankkeita jatkuvampia käyttökohteita. Sellainen voi olla esimerkiksi kuitusaven entistä tehokkaampi kuivaaminen ja hyödyntäminen polttoaineena energiantuotannossa.

− Tässä ollaan konkreettisesti kiertotalouden ytimessä, jossa ei enää synnytetä jätteitä, vaan sivutuotteita, joita ketjun seuraavat toimijat voivat hyödyntää, Lehtovaara linjaa.

Metsä Groupissa liiketoiminnaksi kehitettyjä sivuvirtatuotteita ovat myös sellunkeitossa syntyvä sammutettu kalkki eli meesakalkki, jota käytetään peltojen kalkitukseen. Puun ja turpeen poltosta syntyvä tuhka on hyväksytty metsien lannoitteeksi, ja sen käyttö on kasvussa erityisesti suometsien lannoituksessa.

Teksti Aila Välikoski   Kuvat Olli Lehtovaara

Kuitusavi 500

Metsä Tissuen Mäntän pehmopaperitehtaan kuitusavea on käytetty muun muassa kaatopaikkojen pohjan tiivisrakenteena.


Etusivun kuva: Metsä Tissuen Mäntän pehmopaperitehtaan kuitusaven ja Mäntän Energia Oy:n voimalaitostuhkan seosta on käytetty metsäautoteiden rakentamiseen.