AiRRport – yhteys nopean talouden maailmaan

AiRRport-konseptissa ratkotaan sitä, miten saavutettavuudella turvataan Pirkanmaan ja koko läntisen ja keskisen Suomen kansainvälistä kilpailukykyä nopean talouden maailmassa.

– Koko Suomen menestyminen on kiinni siitä, miten yhteydet maailmalle toimivat. Sillä, että on pisteenä lentoliikenteen maailmankartalla, ON itseisarvo: se vetää yrityksiä, ihmisiä, investointeja, julkista sektoria, muistutti AiRRport-työryhmän puheenjohtaja Kari Neilimo vision kakkosvaiheen julkistustilaisuudessa Tampereella helmikuussa.
AiRRport-projektissa on hahmoteltu uusiksi lentokenttäkonseptia, samoin lentoaseman ansaintalogiikkaa.
Suomen rautatie- ja maantieverkkojen valtavirrat yhdistyvät Tampereella, ja AiRRport-työryhmä uskoo, että ne voidaan yhdistää koko läntisen ja keskisen Suomen osalta Tampereen lentoasemaan. AiRRport hyödyntää jo olemassa olevan rata- ja asemaverkoston ja kytkee sen pienillä investoinneilla kansainväliseen lentoverkkoon yhdeksi nopeaksi järjestelmäksi. Käytännön työkaluja ovat muun muassa APM-kevytjunayhteys (Automated People Mover) Tampereen keskustan, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välille sekä uudet turvateknologiset ratkaisut yksinkertaistamaan terminaalitoimintoja lentoasemalla. Rautatieasemien renessanssi koittaa, koska matkustajan ja matkatavaroiden lähtöselvitys tehdään jo oman kaupungin rautatieasemalla.

Realistisia mahdollisuuksia

Ennusteiden mukaan sekä lentomatkustajien että lentorahtiliikenteen määrä kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Suomessa tämä tarkoittaa varovaisenkin arvion mukaan noin 40 miljoonaa matkustajaa nykyisen 20 miljoonan sijaan. Maailmankaupan arvosta jo kolmannes kulkee ilmassa, EU:ssa jopa 40 prosenttia. 
Rambollin toimialapäällikkö Jouni Lehtomaa ennusti yhtiön tekemien analyysien perusteella, että Tampereen lentoaseman potentiaali voisi vuoteen 2030 mennessä olla 3–8 miljoonaa matkustajaa.
– AiRRportin tavoite viidestä miljoonasta matkustajasta on aivan realistinen. Tavoitteen toteutuminen tietysti edellyttää, että liityntämatkustamisen palvelukonseptit ovat kehittyneet ja että kohdetarjonta on riittävä.
AiRRportin investoinniksi on laskettu 230 miljoonaa euroa, takaisinmaksuajaksi 5–10 vuotta.
Seuraavaksi AiRRport-projektin työlistalla on turvata projektin jatkuvuus omistajuusratkaisuilla, edistää Tampereen asemakeskuksen investointia sekä jatkaa juna- ja linja-autoliikenteeseen perustuvien matkaketjujen rakentamista.

Teksti ja vinkkikuva Annikaisa Knuutila


AiRRport-vision-ykkösvaiheessa-lenttokenttäkaupunki AiRRport 46AiRRport-vision ykkösvaiheessa lentokenttäkaupunki sijaitsi lentoaseman lähellä. Vision toisessa vaiheessa se on siirretty Tampereen keskustaan, rautatieaseman ympärille rakentuvaan matkakeskukseen.

Kuva: Lunden Architecture Oy / AiRRport Group