Yrityskansalaiset kuulluiksi yhteistyöllä!

Talouden kasvuluvut näyttävät viimesyksyisen käänteen jälkeen edelleen positiivisilta. Kuluttajien luottamus omaan talouteen vahvistuu ja esimerkiksi rakentamisen liikevaihto kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan lähes 15 prosenttia.


Kuitenkin tärkein tieto tulee teollisuudesta, joka on myös indikoinut lievää kasvua kaikilta teollisuuden aloilta. Talouden tilannekuva on positiivinen, mutta kansantalouden tilanne on edelleen välttävä. Lievästä noususuhdanteesta huolimatta talouskasvu ei ole vielä tällä hetkellä riittävä, koska tarvitsemme yli kahden prosentin talouskasvun nykyisenkin hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Valtio ja kunnat velkaantuvat edelleen. Samaan aikaan ollaan tekemässä Suomen sotien jälkeisen historian suurinta hallinnollista uudistusta ja vallanjakoa valtion ja alueiden välillä. Monitasoinen sote- ja maakuntauudistus etenee tänä keväänä vauhdilla helmi-huhtikuussa annettaviin hallituksen esityksiin maakunta- ja sote- sekä valinnanvapauslaeista.

Kansantaloudellisesti puhutaan miljardien eurojen taloudellisista uudistuksista tai uudelleen järjestelyistä. Lait ovat näillä näkymin mahdollistavia eli maakunnille tulee iso vastuu myös kansantaloudellisessa mielessä hakea uusia palveluiden tuottamis- ja järjestämismuotoja sekä tukea uusien markkinoiden syntymistä. Yritysten palveluiden on oltava sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen parempia ja kustannustehokkaammin tuotettuja kuin ennen uudistusta.

Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan on koottu keskeiset edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimet kuluvalle vuodelle. Kevään kuntavaalit ja niiden jälkeen vaalivoittajien muodostamat ohjelmat, kuten Tampereen pormestariohjelma, vaikuttavat suoraan kaupungin ja sen yrityskansalaisten elinvoimaan. Kauppakamarin intressinä on huolehtia, että vaalikampanjoissa ja -keskusteluissa on esillä elinkeinoelämälle tärkeitä teemoja ja että ehdokkaat sisäistävät niiden merkityksen.

Vuoden alusta aloittanut Visit Tampere Oy yhdistää kaupunkiseudun markkinointitoimet saman katon alle. Kauppakamarin matkailu- ja kongressivaliokunta teki asiasta aloitteen vuonna 2015 ja on edelleen yhtiön käytettävissä neuvonantajana ja yhteistyökumppanina. Visit Tampere ja Pirkanmaan maakuntakaavan valmistelu vuonna 2015 ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten julkinen sektori voi hyödyntää kauppakamarin valiokuntia erilaisissa valmisteluissa.

Vuoropuhelun rakentaminen valiokuntien avulla on kustannustehokasta, moniammatillista ja kattaa laajasti eri toimialat. Kauppakamarin valiokunnat tuovat valmisteluun uusia näkökulmia ja poistavat yksityisen ja julkisen sektorin raja-aitoja.

Sote- ja maakuntauudistuksessa on suuri mahdollisuus myös taloudellisessa mielessä muuttaa Suomen suuntaan. Kauppakamari on valmis tarjoamaan valiokuntiaan mukaan valmisteluun ja toimimaan viestinviejänä yritysten suuntaan. Olemme kaikki samassa veneessä aina vain kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Antti Eskelinen

toimitusjohtaja

Tampereen kauppakamari