Vaikuttamissuunnitelma 2016 – vaikuttamista ja tekemällä vaikuttamista

Kauppakamarin voima on yli 1800 jäsenen verkosto.


Kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma julkaistiin 1.2. Suunnitelmaan on koottu jäsenistön tärkeimmiksi kokemat asiat, edunvalvonnan tavoitteet ja kohteet vuodelle 2016. Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä. Samalla laaja yleisö, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat avoimesti tietoa kauppakamarin tavoitteista kuluvalle vuodelle.

Vaikuttamissuunnitelman isot kokonaisuudet muuttuvat hitaasti, jos ollenkaan. Tänäkin vuonna vaikuttamiskohteet löytyvät elinkeino-, liikenne- ja maankäyttö- sekä koulutuspolitiikan alueilta. Kaikki tärkeitä kokonaisuuksia yrityksille ja usein vaikuttamisasioina sellaisia, että niiden ratkaiseminen liittyy poliittiseen valmisteluun tai poliittisten päätösten toimeenpanoon, niin kunta- kuin valtiotasollakin.

Vuoden 2016 vaikuttamissuunnitelmassa tällaisia asioita ovat esimerkiksi Tampere–Pirkkalan lentoaseman edunvalvonta ja ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu. Jos ja kun hallitusohjelman mukainen aluehallintouudistus saadaan maaliin, meillä on pian kolmas hallinnon ja politiikan taso, joka päättää yritysten toimintaympäristöön liittyvistä asioista. Tähän muutokseen on tärkeää valmistautua.

Monet edunvalvonta-asiat ovat vaikuttamista päätöksenteon sisältöön ja toisten toimintatapoihin. Mutta ei ole kiellettyä tehdä itse, varsinkaan silloin, kun tekemiseen liittyy luontainen etu. Kauppakamarin etu on yli 1800 jäsenorganisaation verkosto ja tiivis yhteydenpito jäsenistöön.

Kampuskamari on hyvä esimerkki siitä, miten yrityksissä oleva osaaminen voidaan saada osaksi yliopiston opintoja ja samalla kehittää molemmin puolin työelämäosaamista. Samalla alueen yrityksiä tuodaan tutuiksi isolle määrälle opiskelijoita. Vaikuttamissuunnitelman tavoite Kampuskamarin laajentamisesta Tampere3:n puitteissa koskettamaan yhä useampia koulutusaloja ja yrityksiä on kunnianhimoinen, toivottavasti mahdollisimman moni yritys näkee tämän mahdollisuutena.

Toinen verkoston osaamiseen liittyvä vaikuttamisasia on yritysten tarve kasvaa kansainvälistymällä. Niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla kansainvälistymiseen liittyviä palveluita on kyllä tarjolla, mutta ne eivät tutkitusti vastaa riittävän hyvin erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Vaikuttamissuunnitelman tavoitteeksi on asetettu, että kauppakamarin yritysverkosto ja kokemus otetaan aiempaa paremmin käyttöön ja tuodaan kansainvälistymään pyrkivien pk-yritysten avuksi. Päättyneessä Team Tampere -hankkeessa kehitetyt palvelut, kuten KasvuCampit, tulevat näin osaksi kauppakamarin palveluita.

Jari Alanen
puheenjohtaja
Tampereen kauppakamari