Suomen kasvukäytävässä on mahdollisuus 


Kansallisessa vaikuttamisessa Pirkanmaan ja kauppakamarin tavoitteet yhtyvät erityisesti liikenteen ja maankäytön kehittämisessä.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja -ympäristön kehittäminen on yksi Tampereen kauppakamarin perustehtävistä. Kauppakamarin on mahdollista vaikuttaa ensisijaisesti Pirkanmaan asioihin, mutta yhtä tärkeää on seurata valppaasti myös kansallisia päätöksiä, joilla on merkitystä maakunnan yritysten menestykseen. 
Pirkanmaan liitto on syksyn aikana koonnut Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Kansallisessa vaikuttamisessa Pirkanmaan ja kauppakamarin tavoitteet yhtyvät erityisesti liikenteen ja maankäytön kehittämisessä, joten myös vaikuttamisessa on tehtävä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä.

Pirkanmaa on osa Suomen kasvukäytäväksi nimettyä aluetta – Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen muodostamaa vyöhykettä. Kyseessä on mittava väestö- ja työpaikkakeskittymä, jossa asuu joka kolmas suomalainen, ja jopa puolet yritysten liikevaihdosta syntyy tämän käytävän sisällä. Alueen saavutettavuus on huipputasoa. Työpaikat, yritykset ja teollisuus tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kun kasvukäytävää suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena yli maakuntarajojen, voidaan alueen kilpailukykyä parantaa kustannustehokkaasti. Maakuntakaava 2040 tulee tänä vuonna ehdotusvaiheeseen. On tärkeää, että Suomen kasvukäytävän vahvistuminen mahdollistetaan siinä Pirkanmaan osalta.

Yritysten menestyksen alueella takaa osaava työvoima. Yritysten tulee huolehtia, että opettajilla ja opinto-ohjaajilla on ajantasaista tietoa muuttuvasta työelämästä ja sen vaatimuksista. Kannustan yrityksiä kutsumaan opettajia tutustumaan työelämään yrityksissä, jotta he osaavat entistä paremmin kertoa erilaisista uravaihtoehdoista opiskelijoille. Opiskelijat puolestaan oppivat työelämän pelisääntöjä parhaiten yrityksissä harjoittelujaksoilla – toivottavasti niitä on heille runsaasti tarjolla.

Seutukunnan elinkeinoyhtiöiden toimintaa pitäisi selkeyttää. Sujuvat suhteet päättäjiin helpottavat yritysten käytännön toimintaa esimerkiksi investointeja suunniteltaessa. Ideaalitilanteessa yrityksen asioista huolehtisi kunnissa erityiset avainasiakaspäälliköt, joiden tehtävänä olisi huolehtia yritysten asiakkuuksista esimerkiksi kaavoitus-, lupa- ja kehitysasioissa. 
Markkinointiinkin tarvitaan lisäpanostuksia. Pirkanmaan aluetta tulee markkinoida myös kansainvälisesti, jotta alue on houkutteleva asukkaiden, työntekijöiden, investoijien ja matkailijoiden silmissä.
Työsarka on suuri, mutta etenemällä askel kerrallaan Pirkanmaasta saadaan entistä vetovoimaisempi ja kilpailukykyisempi alue koko Suomen mittakaavassa.

Jari-alanenJari Alanen

Puheenjohtaja

Tampereen kauppakamari