Kysyntävajeesta kasvun hallintaan

Olemme saaneet kuulla hyviä ja parempia uutisia yrityskentästä ja erityisesti teollisuudesta jo jonkin aikaa. Yritykset kasvavat, investoivat ja työllistävät. Se, mikä lähes kymmenen vuotta sitten putosi hetkessä kuin kivi, on pitkän sopeuttamisen ja kituuttelun jälkeen nyt nousemassa nopeassa tahdissa samalle tasolle ja todennäköisesti sen yli.
Työtä on kokonaisuutena 30 prosenttia enemmän tarjolla kuin vuosi sitten, ja loppuvuodelle ennakoidaan työn kysynnän entisestään kasvavan. Työpaikkojen täyttäminen on kuitenkin selvästi aiempaa hankalampaa: työ ja tekijät eivät kohtaa, kasvua on vaikea hallita.

Kaikki tämä oli nähtävissä jo kauppakamarin syksyn 2016 suhdannebarometrista, kaikki kysynnän elpymistä ennakoivat käyrät hyppäsivät tuolloin ylöspäin. Asiasta tiedotettiin silloin laajasti sidosryhmille ja viestittiin sivistyneesti arviosta, että puolen vuoden sisällä työvoimasta alkaa olla pulaa.

Tiedotettiin ja viestittiin, AIVAN, mutta kun olisi pitänyt HUUTAA ja tehdä mahdollisimman nopeasti kaikki mahdollinen, jolla pystytään vastaamaan työvoiman kysynnän kasvuun: keskittää työvoimakoulutusta ennakoituihin kasvualoihin, ottaa pirkanmaalainen aktiivimalli käyttöön eli palkata työllisyyden hoitoon ihmisiä tekemään asiakaspalvelua ja muuttaa työvoiman saatavuusharkintalinjausta.

Maailma on siinä mielessä muuttunut, että asiat tapahtuvat nopeammin kuin ennen. Ennakoitavuus on hankalampaa, ja vaikka on järkevää suunnitella tekemisiä, vielä keskeisempää on kyetä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin, muuttaa suunnitelmia ja tekemisiä. Nyt monet asiat tapahtuvat niin hitaasti, että kasvun potentiaali jää hyödyntämättä, kaupat tekemättä. Samalla menetetään myös osa työllisyyden parantamisen mahdollisuuksista.

Kauppakamari on talkoissa mukana. Tuotamme tietoa sidosryhmien kanssa jatkossakin Pirkanmaan talouskatsauksen kautta syksyllä sekä julkaisemme keväällä ja syksyllä yritysbarometrit, joissa tarkastellaan suhdannetilannetta ja jäsenistömme kasvun haasteita. Vaikuttamissuunnitelmassa on useita yhteistyökumppanuuksia, joilla parannetaan osaajien saatavuutta, esimerkiksi kaikille Pirkanmaan 8. luokkalaisille tarjotaan mahdollisuus tutustua teollisuuteen.

Ja loppuun ennustus, jonka toteutumattomuudesta voi vuodenvaihteessa 2019 ihan vapaasti kuittailla. Tänä vuonna ICT-ala palkkaa Pirkanmaalle 500 uutta tekijää, palkkaisi yli 1000, mutta kun ei ole. Teollisuus palkkaa 2000, palkkaisi 4000, mutta kun ei ole.
Muistetaan kuitenkin, että näiden 2500 uuden työpaikan kokonaisvaikutus vuoden 2020 alussa on 7500 työpaikkaa. Kasvu luo kasvua, erityisesti viennin kasvu.

Peer Haataja

johtaja

Tampereen kauppakamari