Aika aikaansa kutakin – työn iloa toivottaen!

Nyt kun neljän vuoden kauteni Tampereen kauppakamarin puheenjohtajana päättyy, on hyvä katsoa vähän taaksepäin ja miettiä, missä olemme onnistuneet ja mitä on ehkä jäänyt tekemättä.


Onnistumisista ja ilonaiheista päällimmäisinä ovat Tampereen kauppakamarin valinta vuoden kauppakamariksi Suomessa muutama vuosi sitten ja 2000 jäsenen rajapyykin saavuttaminen kuluvana vuonna. Ensin mainitun saavutuksen arvoa lisää se, että kriteeristö oli varsin laaja ja monipuolinen. Tampereen kauppakamari sai hyvän arvosanan kaikilla mittareilla arvioiden. Jäsenmäärän kasvu puolestaan osoittaa, että kauppakamaria arvostetaan ja sen tekemää työtä jäsenyritystensä puolesta pidetään tärkeänä. Jäsenmäärän kasvu tuo tietenkin myös haasteita: miten hyvin kauppakamarimme palvelut kehittyvät ja uudistuvat vastaamaan yhä heterogeenisemman jäsenkuntamme tarpeita yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa.

Oppilaitosyhteistyö on vaikuttamiskyselyjen vastauksissa aina kärkisijoilla ja siihen Tampereen kauppakamari on halunnut panostaa. Olemme olleet vahvasti mukana Tampere3-hankkeessa ja uutta yliopistoa perustamassa. Olemme myös tarjonneet uuden yliopiston suunnitteluun ja valmisteluun eri valiokuntiemme asiantuntemusta. Oppilaitosyhteistyön pitää jatkossakin olla tärkeimpien asioiden listalla ja vaikkapa KampusKamari-tyyppisten yhteistyöhankkeiden päälle on hyvä ideoida ja rakentaa uutta.

Valiokuntatyöskentely on Tampereen kauppakamarin tekemisen ytimessä. Sen kehittäminen on kuitenkin vielä osittain kesken, eikä tietenkään täysin valmiiksi koskaan tulekaan. On myös koko ajan mietittävä eri valiokuntien olemassaolon oikeutusta ja tarpeellisuutta. Toisaalta muuttuvassa maailmassa nousee varmasti tarpeita uusillekin valiokunnille. Positiivisena ongelmana on ollut jo useamman vuoden se, että aivan kaikki halukkaat eivät ole haluamiinsa valiokuntiin päässeet. Lienee syytä pohtia, pitääkö valiokuntien jäsenyydellä olla maksimiaika, jotta saadaan vaihtuvuutta ja ehkä uusia ajatuksiakin.

Valiokuntien puheenjohtajilta kysyttiin heidän ajatuksistaan Tampereen kauppakamarista yleensä ja kunkin omasta valiokunnasta. Vastaukset olivat varsin positiivisia, enkä malta olla siteeraamatta muutamaa. Vastauksissa todetaan esimerkiksi, että ”Kauppakamari kokoaa mukavasti eri bisnesalueiden vaikuttajia pohtimaan yhdessä tulevaisuuden haasteita. Lähivuosina alueellinen vaikuttaminen saattaa näytellä Suomessa hyvinkin suurta roolia. Jos Tampereen kauppakamari pystyy tukemaan jäsenyrityksiään liiketoiminnan kehittämisedellytyksiä parantamalla, se on kaikkien etu”. Yhdessä vastauksessa sanotaan, että ”sadan vuoden kuluttuakin menestyvä yhteiskunta rakentuu hyvien yritysten varaan”. Lisäksi todetaan, että ”uskon, että sadan vuoden päästä meillä on timanttinen Tampere, joka loistaa yhtenä kirkkaimmista ja halutuimmista kohteista maailmankartalla. Täällä on silloinkin ihmisten hyvä olla ja elää”. Siinä on meille tavoite!

Haluan kiittää Tampereen kauppakamarin luottamushenkilöitä erinomaisesta, merkityksellisestä työstä kamarin eteen ja erityinen kiitokseni koko toimiston väelle.

Jari Alanen

aluejohtaja

Kesko Oyj