Tehdään Tampereesta numeroa!

Tarvitaan entistä enemmän edunvalvontaa ja ammattimaista vaikuttamista esimerkiksi maan hallitukseen ja valmistelijoihin.

Tampereen kauppakamari on jälleen selvittänyt yrityksille keskeisimmät kehittämistarpeet. Liikenne ja maankäyttö, kansainvälistyminen ja koulutus ovat odotettuja kärkiä. Kun peilaan listaa vuosituhannen alkuun toimiessani Tampereen elinkeinojohtajana, kärki on sama. Tuolloin painottui lisäksi rahoitus.

Myönteisen kehityksen aikaan saaminen on nykymaailmassa muuttunut entistäkin haastavammaksi. Monet asiat eivät enää ole vain omissa käsissämme. Tarvitaan entistä enemmän edunvalvontaa ja ammattimaista vaikuttamista esimerkiksi maan hallitukseen ja valmistelijoihin. Meidän on siis tehtävä Tampereen seudusta numeroa!

Tyypillinen edunvalvontakohde on Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaedellytysten varmistaminen ja kehittäminen. Menestyvä vientiorientoitunut elinkeinoelämämme tarvitsee varmat ja sujuvat kansainväliset lentoyhteydet. Tätä edellyttää myös asemamme kongressi- ja tapahtumakaupunkina.

Mahdollisuutemme on lentoliikenteen vapautumisen myötä syntyvä uusi markkinapotentiaali. Tässä hetkessä tärkein tehtävä on lentoyhteyksien houkuttelu ja uusien reittien rakentaminen, mikä vie aikaa. Lisäksi on markkinoitava kenttää, jotta vaikutusalueemme potentiaaliset matkustajat tietävät, että meillä on toimivat ja houkuttelevat yhteydet.

Investointien ja osaajien houkuttelu seudulle on kaikkia kuntia, oppilaitoksia ja yrityksiä yhdistävä teema. Tähän työhön tarvitsemme kipeästi lisää resursseja jatkuvasti kovenevassa kilpailussa Itämeren alueella. Rehellisesti on myönnettävä, että panostuksemme eivät tällä hetkellä mahdollista riittävää kansainvälistä näkyvyyttämme.

Tampereen seudun yhteinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea on erinomainen työkalu alueemme elinkeinoelämälle ja kunnille toimintaedellytyksiä kehitettäessä, hankittaessa kehittämisrahoitusta ja verkotettaessa seutukuntaamme kansainvälisesti.

Pidän tärkeänä, että voimme tarjota kehityspalveluja myös seudulla toimiville yrityksille. Esimerkkeinä mainittakoon EU-hankerahoituksen tunnettuuden ja hakemisen palvelun parantaminen sekä yrityspalvelusetelin käyttöön otto kehityshankkeissa. Kannatan vahvempaa otetta seutukuntamme kivijalkatoimialojen eli klusterien kehittämiseen. Moderni klusteriajattelu ei kuitenkaan saa olla siiloutunutta, vaan on etsittävä eri aloilta täydentäviä osaamisia ja kyettävä uudistamaan jo olemassa olevaa.

Tredean on oltava ennen muuta mahdollistaja ja palveluorganisaatio. Toimintaa ohjaavat linjaukset on tehtävä yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja tekeminen on kohdennettava sinne, missä myös business tehdään: se tehdään Tampereen seutukunnan osaavissa yrityksissä.

Maamme aluehallinto on sote- ja maakuntahallintouudistuksen vuoksi historiallisessa murroksessa. Siksi on tärkeää, että Tredea pystyy omalla tekemisellään lunastamaan omistajiensa eli rahoittajiensa sekä asiakkaidensa eli yritysten luottamuksen. Tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivan yhtiön avulla kykenemme pitämään myös tarpeellisen määräysvallan seutumme elinvoimapolitiikasta omissa käsissämme. Tähän työhön olen nyt innolla tarttumassa.

Harri Airaksinen
toimitusjohtaja
Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy