Tässä Y-tunnuksesi, ole hyvä!

Rohkeasti luomaan uudelleen työmarkkinajärjestelmäämme sen sijaan, että jumiudutaan hakemaan marginaalisia muutoksia nykyiseen järjestelmään.

 

Viime kuukausien työmarkkinakeskustelu sekä Suomen kilpailukyvyn kritisointi on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta. Keskustelu tuntuu kuitenkin vieraantuneen monen pienen ja keskisuuren yrityksen todellisuudesta.

Miksikö tämä on ongelma? Suomen Yrittäjien tilastoista voidaan nähdä, että maan vajaasta 300 000 yrityksestä 99 prosenttia työllistää alle 50 henkeä. Kun vuosina 2001–2012 yli 250 henkeä työllistävät yritykset palkkasivat 7 164 henkeä, marssi samaan aikaan pk-yrityksiin lisää työvoimaa yli 100 000 hengen verran. Huomionarvoista on myös se, että pk-yritykset tuottavat 55 prosenttia Suomen yritysten vajaan 400 miljardin liikevaihdosta.

Esitänkin tässä kirjoituksessa nopeasti kasvaneen ohjelmisto- ja tietoturvayritys Intopalo Oy:n näkökulmasta, mitkä tekijät ovat elintärkeitä seuraavan 100 000 osaajan työllistymiselle.

Yksilöllisyys, muutosnopeus ja johtajuus

Ihmisten tarpeet ja arvot ovat erilaisia. Jollekin on merkityksellistä, että työstä saa vapaata matkustelua varten. Toinen voi haluta työskennellä useammalle työnantajalle ja ansaita enemmän. Kolmas arvostaa etätyöskentelyä ja neljäs mahdollisuutta sopeuttaa työtuntinsa perheen pienokaisten rytmiin.

Siksi on tärkeää, että työntekijöiden kanssa voidaan joustavasti sopia hyvinkin erilaisia sopimuksia. Intopalolla haemme jokaiselle yksilölle parhaan tavan käyttää täyttä potentiaaliaan työssä ja oppia yhä paremmaksi ammattilaiseksi, joten tarve sopia työehdoista on lähes aina yksilötasolla.

Myös joustavuus erimuotoisten työsuhteiden aloittamisessa ja lopettamisessa on elintärkeää. Vaikeasti ennustettavassa maailmassa kyky tarttua nopeasti uusiin mahdollisuuksiin on menestyksen edellytys. Jos tarve muuttuu, myös organisaation pitää kyetä heti muuttumaan.

Johtajuudessa perinteiset autoritääriset johtamismallit ovat vähitellen syrjäytyneet tehokkaampien mallien tieltä. Johtaja ei ole enää titteli, vaan rooli, jonka eri yksilöt eri tilanteissa ottavat suorittaakseen. Tarkoitushakuinen vastakkainasettelu yrittäjien, esimiesten ja työntekijöiden välillä on vähintäänkin aikansa elänyttä.

Uudet ratkaisumallit käyttöön

Ajattelutavan muutos vaatii muutoksia myös käytäntöihin. Ehdotankin, että jokainen suomalainen saisi 18 vuotta täyttäessään valtiolta lahjaksi Y-tunnuksen. Tällöin jokainen olisi oman yrityksensä toimitusjohtaja ja voisi työllistyä, kouluttautua, partneroitua tai tehdä liiketoimintaa oman kyvykkyytensä ja tahtonsa rajoissa.

Y-tunnukselliset yksilöt tekisivät niitä töitä, mitä on saatavissa, ja jos haluttuihin työtehtäviin ei osaaminen riitä, oppia hankittaisiin lisää. Valtion ja järjestöjen tehtäväksi jäisi yksinkertaistaa Y-tunnuksellisten toimintaa ja asettaa yksinkertaiset reunaehdot, joiden sisällä liiketoimintaa suoritetaan.

Kannustan rohkeasti luomaan uudelleen työmarkkinajärjestelmäämme sen sijaan, että jumiudutaan hakemaan marginaalisia muutoksia nykyiseen järjestelmään. Näin haastamme myös itsemme ottamaan mallia sieltä, missä asiat pystytään tekemään ja oppimaan paremmin ja nopeammin. Tässä on mielestäni Suomen kilpailukyvyn avain.

Juha Latvala
toimitusjohtaja, Intopalo Oy
hallituksen puheenjohtaja, Neuro Event Labs Oy

Kuva Olli-Pekka Latvala