Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin

Näin vaatimaton visio asetettiin Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistukselle.


Miksi tällainen tavoite? Oletuksenahan oli, että maakunnat vain toteuttavat sen, minkä ministeriöt Helsingistä määräävät. Me uudistuksen tekijät kuitenkin uskomme, että maakunnat voivat itse merkittävästi vaikuttaa siihen, millaisia palveluita asukkaille tulevaisuudessa tarjotaan.

Tämän takia ainakin minä tartuin tähän haasteeseen. Muutos, joka on monilta osiltaan vielä kovin keskeneräinen ja poliittisestikin vaikea, antaa mahdollisuuden vaikuttaa.

Pirkanmaalla on kaikki edellytykset rakentaa Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus.

Meillä on ammattitaitoista työvoimaa. Meillä on huippuluokan koulutusta ja tutkimusta. Meillä on kuntia ja kuntayhtymiä, jotka ovat kehittäneet ja luoneet uusia toimintatapoja. Meillä on innovatiivisia yrityksiä ja osaamista.

Tehtävämme onkin nyt löytää ne tekijät, jotka haluavat olla mukana tekemässä Suomen parasta. Tässä vaiheessa koossa on jo 250 henkilöä, jotka tulevat työskentelemään parissakymmenessä eri työryhmässä. Tästä on hyvä alkaa. Mutta tarvitsemme tueksemme vielä joukon pirkanmaalaisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka uskovat siihen, että muutos on mahdollisuus meille kaikille.

Meidän täytyy myös löytää kaikki ne kuntien, järjestöjen ja yritysten hyvät käytännöt, kokeilut ja kehittämishankkeet, jotka voidaan monistaa maakunnan laajuisiksi tai miksei valtakunnallisiksikin.

Yksi tällainen voisi olla Tesomalla rakenteilla oleva hyvinvointikeskus. Sen palvelut on suunniteltu toteutettavaksi muun muassa rantatunnelin rakentamisesta tutulla allianssimallilla. Mallissa Tampereen kaupungin kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut, Pirkanmaan maakunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yksityisen palvelutuottajan tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat allianssin, joka yhdessä edistää tesomalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kun mukaan otetaan alueen kolmannen sektorin järjestöt sekä liikekeskuksen palvelut, saadaan kokonaisuus, jossa syntyy uusia innovaatioita.

Muutos tehdään yhdessä. Uskon, että Pirkanmaan tulevaisuus on kumppanuuksissa. Ollaan yhteyksissä!

Kari Hakari
muutosjohtaja
Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

pirkanmaa2019@pirkanmaa.fi
www.pirkanmaa2019.fi