Rakennetaan raitiotie yhdessä Tampereen ja Pirkanmaan elinkeinotoiminnan hyödyksi

Yksi raitiotieallianssin tuloksellisuuden mittareista on yhteistyö asukkaiden, sidosryhmien ja yritysten kanssa.

 
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 7. marraskuuta, että raitiotie rakennetaan. Valtuuston selkeän enemmistön päätös antaa erinomaiset lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle.

Päätöstä on edeltänyt vuosien suunnittelutyö, vaikutusten arviointi, hankintakilpailut ja vuorovaikutus kuntalaisten, yritysten ja intressitahojen kanssa. Kauppakamari valiokuntineen ja yrittäjäjärjestöt ansaitsevat kiitoksen aktiivisesta osallistumisesta suunnitteluun ja hankkeen vaikutusten arviointiin.

Edessämme on hankkeen haastavin vaihe. Rakentaminen alkaa Hervanta–keskusta-reitillä 2017 ja päättyy keskusta–Lentävänniemi -reitillä 2024.

Rakentamisajan huolet ja uhkat tulivat esille keväällä Taloustutkimuksella teetetyssä Pirkanmaan yrityksille suunnatussa kyselyssä. Kyselyn, saatujen lausuntojen sekä yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella monet yrittäjät näkevät raitiotien lisäävän Tampereen vetovoimaa ja hyödyttävän yrityksiä pitkällä tähtäimellä. Huolet liittyvät raitiotien rakentamisen aikaisiin haittoihin yritystoiminnalle ja liikenteelle, erityisesti Hämeenkadulla ja keskustassa. Huolta kannetaan myös yrityksistä ja alueista, jotka eivät sijoitu välittömästi raitiotien reitille.

Rakentamisvaiheessa keskeistä on kustannuskuri. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden onnistuminen liittyy rakentamisen laatuun.

Yksi raitiotieallianssin tuloksellisuuden mittareista on yhteistyö asukkaiden, sidosryhmien ja yritysten kanssa. Vuoropuhelua kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kanssa tullaan käymään tiiviisti erilaisissa tapaamissa, työpajoissa ja yritysvierailuilla. Keskeisimpien katujen – Hämeenkadun, Itsenäisyydenkadun, Teiskontien, Sammonkadun ja Insinöörinkadun – yrittäjiin ollaan yhteydessä ennen rakentamistöiden aloittamista. Työmaiden aitaamisen yhteissuunnittelu on käytännön esimerkki tulevasta yhteistyöstä.

Ennakoiva tiedottaminen rakennustöistä ja liikennejärjestelyistä on ensiarvoisen tärkeää, varsinkin, kun kaupungissa on meneillään ja tulossa muitakin isoja, liikennejärjestelyihin vaikuttavia rakentamishankkeita.

Rakentamisesta aiotaan tiedottaa muun muassa lehdistötiedotteilla, verkkosivuilla, facebookissa, twitterillä ja sähköisellä uutiskirjeellä. Sähköpostilistoja kootaan suoran ja nopean tiedottamisen avuksi. Kaupungin sähköistä karttapalvelua kehitetään niin, että sieltä saa ajankohtaista tietoa rakennustyömaista ja mahdollisista liikennehäiriöistä koskien sekä ratikkaa että muita hankkeita.

Raitiotien rakentaminen tuo monia mahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Raitioallianssi teettää alihankintoja. Vaunutoimituksessa on yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Raitiotie on luonteva alusta älykkäille digitaalisille palveluille.

Ennen kaikkea raitiotie on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke, joka luo ympärilleen uutta elinvoimaa. Toteutetaan raitiotie yhdessä niin, että voimme kaikki olla siitä ylpeitä.

Mikko Nurminen

kaupunkiympäristöjohtaja

Tampereen kaupunki