Mitä tarvitaan, että teollisuusyritys toimii Tampereella jatkossakin?

Konkreettisia asioita: henkilöstö ja logistiikka.

 

Globaali toimija, kuten Euroopan laajuinen pakkausteollisuusyritys DS Smith, miettii aina laajemmalla perspektiivillä toimintaansa ja sijaintejansa, mutta paikallisilla maatason ja maakuntatason ratkaisuillakin on mietinnöissä osuutensa. Lontoossa pääkonttoriaan pitävä DS Smith on laajentunut viime vuosina yli 21 000 hengen ja noin 200 tehtaan konserniksi. Tampereen Lielahdessa sijaitseva aaltopahvitehdas on rakennettu vuonna 1971 ja se on edelleen erittäin tuottava ja kilpailukykyinen. Toimintaympäristö on muuttunut 1970-luvulta 2010-luvulle, mikä aiheuttaa muutospaineita.

Useasti elinkeinoelämän puolelta nostetaan esiin kilpailukyvyn ja sen mahdollistavien tekijöiden merkitys. Tartun kahteen konkreettiseen asiaan, jotka ovat tässä hetkessä tärkeitä DS Smithille: koulutus ja logistiikka.

Osaava henkilökunta on jokaisen yrityksen kulmakivi, myös DS Smithin. Siksi alueen erilaiset koulutus- ja kehitysmahdollisuudet ovat tärkeitä. Tampereella tarjolla olevat monipuoliset koulutusmahdollisuudet ammattiopistosta ammattikorkeakouluun ja yliopistoihin ovat mahdollistaneet pätevän ja osaavan henkilökunnan löytymisen tähän päivään saakka. On tärkeää, että Tampereen ja Pirkanmaan koulutuslaitokset jatkavat dialogia yritysmaailman kanssa ja että valmistuvat nuoret omaavat työelämälle soveltuvia taitoja ja osaamista. Tähän näkökulmaan koulutuslaitokset ovatkin hienosti panostaneet, mutta tulevaisuudessa vaaditaan yhä enemmän. Koulutusohjelmien sisältöjen ja opintojen aikana tehtyjen työharjoitteluiden tulisi vielä enemmän nivoutua yhteen – aivan kuten EK:n puheenjohtajan Matti Alahuhdan viesti kertoi koskien nuorten työllistämistä ja työllistymistä.

Logistiikan merkitystä ei voi korostaa liikaa

Tilausketjujen muuttuessa päivittäisiin toimituksiin on tärkeää taata, että pirkanmaalaisten yritysten saavutettavuus on huippuluokkaa. Tampere – Hämeenlinna – Helsinki-akselin lisäksi logistiset yhteydet Lahteen ja Turkuun ovat hyvin merkittävät. Näiden kautta kulkee suurin osa maamme päivittäistavaroiden liikenteestä.
Logistiikka ei ole vain suurien väylien suunnittelua, vaan myös kaupungin liikenne- ja maankäyttöpolitiikkaa. DS Smithin Tampereen tehdasalueelle kulku tapahtuu kauppakeskittymän läpi vilkkaalta Lielahdenkadulta. Alueen liikennemäärät kasvanevat, kun kaavoitus etenee kaupungin suunnitelmien mukaan ja asukasmäärä nousee jopa 35 000 asukkaaseen. Sekä ihmisten turvallisuuden että teollisen toiminnan ja ympäristön kannalta paras ratkaisu olisi, jos ajoväylä tehtaalle kulkisi tulevaisuudessa tehtaan itäpuolelta suoraan Vaasantielle. Tämä ohjaisi päivittäin tehtaalle liikennöivät noin 50 raskasta ajoneuvoyhdistelmää sekä noin 200 henkilöautoa ohi kauppa- ja palvelukeskittymän. Se rauhoittaisi Lielahdenkadun liikennettä ja parantaisi turvallisuutta.

Mahdollisuudet omissa käsissä

Jos kaikki yrityksen ulkopuolelta tulevat osatekijät – toimiva ja turvallinen logistinen ympäristö, tarkoituksenmukaiset, kustannustehokkaat ja tarpeen mukaan joustavat tuotantotilat sekä ammattitaitoinen henkilökunta – ovat saatavilla, ei yrityksen toiminnalle ole ulkopuolista estettä. Avaimet menestykseen on annettu. On jokaisen yrityksen oma asia osata käyttää ne oikealla tavalla tulevaisuuden turvaamiseksi.

Karri Koskela
toimitusjohtaja
DS Smith, Suomi