5 × työtä

Valtion osinkotuottoja tulisi sijoittaa elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi.

Suomi on lamassa. Eduskuntavaalien jälkeen maahan on saatava toimintakykyinen hallitus, jonka tärkein tehtävä on talous- ja työllisyyspolitiikan uudistaminen. Suomi ja Pirkanmaa tarvitsevat ennen kaikkea uusia työpaikkoja. Tätä kautta saamme hyvinvointia ihmisille sekä verotuloja kunnille ja valtiolle.
Lama johtuu siitä, että yritykset eivät työllistä ja investoi, koska kysyntää niiden tuotteille ja palveluille ei ole riittävästi. Toinen tärkeä syy on, että ihmisten ostovoima on laskenut kasvaneen työttömyyden ja alhaisten palkankorotusten vuoksi. Ostovoimaa ei tulisikaan heikentää uusilla leikkauksilla tai verojen korotuksilla.
Miten sitten uusia työpaikkoja saadaan luotua? Kun yksityinen sektori ei saa aikaan kasvua, tarvitaan valtion toimia. Yhteisöveroalennus maksoi 900 miljoonaa euroa, mutta hyödyt ovat valuneet vain osakkeenomistajille. Peruisin veroalen ja ohjaisin rahat talouskasvuun. Ensinnäkin infrapanostukset ovat aina järkeviä. Rata- ja tieverkkomme rapautuu kovaa vauhtia. Lisäksi Suomen sijainti EU:n laidalla tarkoittaa sitä, että yritysten kuljetukset markkinoille ovat kalliita. Varsinkin Suomen pitäisi olla kiinnostunut yhteyksistään maailmalle. Pirkanmaalla tärkeitä hankkeita ovat muun muassa pääradan kapasiteetin lisääminen, lentokentän kehittäminen ja suora junayhteys Pietariin.
Toiseksi korjausvelkaa on kertynyt myös rakennuksiin. Korjausrakentaminen työllistää hyvin rakentajia. Nyrkkisääntö on, että yksi henkilö rakennuksilla työllistää neljä muuta palveluissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Korjausrakentamista saadaan liikkeelle taloyhtiöiden korjaus- ja energia-avustuksilla. Lisäksi esimerkiksi kohtuuhintaisia ARA-asuntoja rakennettaisiin enemmän, jos käynnistysavustukset otettaisiin käyttöön pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Kolmanneksi ottaisin aktiivisemman roolin valtionyhtiöpolitiikassa. Aikanaanhan valtionomistus yhtiöissä perustui siihen, että pääomia ei löytynyt yksityisiltä toimijoilta. Valtion oli lähdettävä mukaan teollistamaan Suomea. Tänä päivänä tilanne on samankaltainen, kun suuryhtiöiden mielenkiinto on kohdistunut Suomen ulkopuolelle. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Valtion osinkotuottoja tulisi sijoittaa elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi.
Neljänneksi purkaisin yrittämisen esteitä. Pääosin sääntely luo tärkeitä pelisääntöjä, mutta selkeitä ylilyöntejä on liikaa. Turhaa sääntelyä tulee vähentää. Erilaisia lupaprosesseja tulisi sujuvoittaa ja nopeuttaa. Nostaisin myös yritysten arvonlisäveron alarajan 30 000 euroon.
Viidenneksi: kaikki ihmiset eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Meillä on kasvava joukko pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia, jotka eivät pärjää nykypäivän työelämässä. Lainsäädännön pitää mahdollistaa jokaisen työpanoksen vastaanottaminen. Tarvitsemme palkkatuettua työtä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutusta. Tässä työssä kuntien ja kolmannen sektorin roolit korostuvat.
Talous- ja työllisyyspolitiikan lähtökohtana tulee olla täystyöllisyyden tavoittelu. Tavoitteet on asetettava korkealle, vaikka niitä onkin vaikea saavuttaa. On parempi tavoitella kultamitalia ja tulla pronssille, kuin tavoitella pronssia ja tulla viidenneksi.


Pekka-Salmi-apulaispormestariPekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen kaupungin apulaispormestari ja eduskuntavaaliehdokas