Vakuuttaja turvallisuusbisneksessä

Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtajan Minna Metsälän puhetta on hauska kuunnella. Hän naurahtaa olevansa hyvin ajan hermolla, onhan hänellä McBook – tosin se on paperinen vihko, jonka kantta koristaa Applen logo tarrana. Hänen oveensa on kiinnitetty iso rintanappi, jossa lukee ”Miss Suomi menee”. Hän kertoo johtajaksi valmentautumisen yhteydessä ananaspurkkien avaamisesta. Jos hän nyt kirjoittaisi eläkepäiviensä työhakemusta, siinä saattaisi ensimmäiseksi lukea: Rakastan lapsia. Olen erittäin hyvä leikkimään.


Mutta leikki sikseen. Minna Metsälä on pitkän linjan vakuutusalan ammattilainen ja melkein yhtä pitkän linjan johtamisen ammattilainen.

– Ensimmäisessä työpaikassani oivalsin, että esimiestyö on minun juttuni. Esimiehenä voi rakentaa sitä kulttuuria, miten töitä yrityksessä tehdään. Ja olisikohan minussa vähän päsmäriäkin? Tärkeää on oikeudenmukaisuus, alaisten kykyjen huomioiminen, tunnistaminen ja kehittäminen. Tavoitteena pitää olla, että asiat tehdään tänään paremmin kuin eilen.

Omaan johtamisosaamiseensa yhden ison asian Minna kertoo ymmärtäneensä työskennellessään Nokian Renkailla.
– Pitää kunnioittaa toisten osaamista ja ymmärtää, että yritys on osiensa tulo, ei summa. Jokaisen panoksen pitää olla vähintään 1 ja kaikkien tekeminen vaikuttaa lopputulokseen.

Johtamistaitojaan Minna Metsälä on kehittänyt määrätietoisesti ja sanoo, että jos nyt vertaa vuoden 1991 Minnaa tämän päivän Minnaan, ero on valtava.

– Jokaista aika kehittää, mutta valmennuksella ja työnohjaajapsykologilla on ollut iso merkitys. Johtajan pitää tuntea itsensä hyvin. Toimitusjohtajan työ on kuitenkin yksinäistä. Kun joku ulkopuolinen kuuntelee sinua ja keskustelee kanssasi, asiat alkavat jäsentyä – tai paremminkin pystyt itse jäsentämään sekasotkuista selkeitä kokonaisuuksia.

– Keskustelu työnohjaajapsykologin kanssa on kuin peltisen ananaspurkin avaamista, reunat ovat säröisiä ja rumia, mutta sisällä on herkku. Pitää olla rehellinen itsellensä, hakea epäkohtiakin. Se on äärimmäisen motivoivaa.

Nyt Minna Metsälän tavoitteena on valmentava johtaminen ja henkilöstön osallistaminen entistä enemmän.

– Tämä aika edellyttää johtajilta avoimuutta. Kaikki muuttuu eikä kukaan tiedä, miten. Johto voi antaa raamit, mutta niiden sisällä mietitään yhdessä ja ihmetellään porukalla, millaisella kartalla mennään. Tärkeää on, että edetään järkevin ja maltillisin askelin.

Miten henkilöstöä sitten osallistetaan?

– Annetaan ihmisille aikaa osallistua oman työn suunnitteluun. Jos itse saa rakentaa pelisäännöt, niihin on helpompi sitoutua kuin jos ne tulisivat annettuina. Kun pelisäännöt on sovittu, esimiehen tehtävä on huolehtia, että niistä pidetään kiinni. Olemme tässä hyvässä alussa Turvassa.


Minna-metsälä-pauliina-paavola-nettiin-iso

Minna Metsälä (oik.) ja johdon assistentti Pauliina Paavola ovat olleet työkavereita muutamaa katkoa lukuun ottamatta
vuodesta 1990. – Tämä on äärimmäinen luottamussuhde, Minna sanoo. Pauliina pitää tärkeänä, että yhteistyöhön
sisältyy toisen arvostus. Huumorilla on valtava merkitys, samoin luovuudella, kyvyllä muuttaa ratkaisuja, poiketa suunnitelmista
ja silti saada asiat onnistumaan.

Turvallisuus muutoksessa

Finanssilaitoksen toiminta on tarkkaan säädeltyä, mutta digitalisaatio, transformaatio ja disruptio koettelevat senkin uudistumiskykyä. Kysymyksiä on paljon, vastauksia toistaiseksi vähän.

– Tulee älykoteja, uusia terveysratkaisuja, sote-uudistus… Näissä turvallisuuden tunteella on iso osa. Ei riitä että reagoidaan, pitää olla proaktiivinen, tunnistaa tulevia tarpeita. Uskon, että tulevaisuudessa entistä tärkeämpää on henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin vakuuttaminen.

Älyllistyvä ympäristö asettaa omat haasteensa vakuuttamiselle, toisaalta älyratkaisuja voidaan käyttää myös ennaltaehkäisemään vahinkoja. Teknologia on kallista, miten sitä vakuutetaan? Entä kyberuhkavakuutukset?

Tai miten liikennevakuutuksessa otetaan huomioon itseohjautuvat ajoneuvot ja uudet ihmisten kuljettamisen liiketoimintamallit?

– Viranomaiset, vakuutusyhtiöt ja autonvalmistajat hakevat parhaillaan ratkaisuja ja oikeaa tapaa, jotta vastuut yhteiskunnassa jakautuvat oikeudenmukaisesti ja riskiperusteisesti.

Itsensä turvaajat

Yritysvakuutukset ovat oma lajinsa nykymaailmassa, jossa työt sirpaloituvat ja toimintatavat muuttuvat. Tulee itsensä työllistäjiä, pieniä yrityksiä, joiden pääoma on oma pää.

– Putoaminen pois palkansaajan statukselta vaikuttaa sosiaalivakuuttamisen tarpeeseen. Ihmisen on itse mietittävä mitä tarvitsee ja hoidettava se itse. Yrittäjän on hyvä ymmärtää vakuutusturvan tärkeys eikä vain miettiä tulojen hetkellistä maksimointia.

Minna Metsälä huomauttaa, että työn sirpaloituminen on niin iso muutos, että siitä, miten se erilaisissa tilanteissa vaikuttaa, pitäisi yhteiskunnallisesti puhua nykyistä enemmän.

– Ihmisiä pitää kouluttaa ja neuvoa. Yrittäjäkursseilla, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä on tuotava vakuutusasiatkin selvästi esiin. On hämmentävää perustaa omaa yrittäjyyttään rakennemuutoksen pakottamana. Siinä on paljon muutakin ajateltavaa.

Turvallisuus koskee kaikkia

Vakuutus- ja pankkilaitokset yhdistyvät, markkinoilla suuruus tuntuu olevan vahvuus. Turva on finanssilaitokseksi perheyhtiömäinen, pieni ja ketterä haastaja. Selkänojaa antaa LähiTapiola, joka on sijoittanut Turvaan takuupääomaa.

– Fokuksemme on palkansaajaperheiden arjessa, ymmärrettävässä, selkeässä ja suorassa viestinnässä sekä erinomaisessa asiakaskokemuksessa. Siitä meidät on palkittukin. Emme nuku ruususen unta, tuntosarvet pidetään ylhäällä ja tutkitaan, mikä olisi paras kanava palvella asiakkaitamme. Ainahan voidaan kehittää vakuutuksia, mutta tärkeää on, että otetaan huomioon perheen maksukyky ja annetaan silti selkeää lisäarvoa.

Turva on kasvanut Minna Metsälän johdossa koko ajan. Nyt asiakkaina on noin 157 000 kotitaloutta, 7500 yritystä ja 30 ammattiliittoa. Liikevaihto oli viime vuonna 114 miljoonaa euroa, henkilöstöä liki 300.

Minna Metsälä pitää vakuutusalaa turvallisuusbisneksenä, jonka tehtävä on luoda asiakkaille turvallisuutta.

– Vakuutusalassa viehättää se, että se koskee kaikkia.

Kokemus käyttöön

Töissä kulunee vielä 15–20 vuotta, mutta Minna Metsälälle työuran jälkeisen elämän tulevaisuuden visio on jo selvä.

– Katselen vapaaehtoistyön suuntaan ja mietin, miten johtamis- ja logistiikkakokemustani voitaisiin käyttää vapaaehtoistoiminnassa. Olisi hienoa, jos pääsisi yhteiskunnassa vaikuttamaan johonkin merkittävään ja hyvään asiaan. Rakastan lapsia yli kaiken ja olen todella hyvä leikkimään. Ajatuksissani on tarjota jo nyt omaa aikaani Ensi- ja turvakodin käyttöön.

Palataanpa vielä Miss Suomi menee -rintanappiin. Sillä promottiin viime kesänä Suomi Areenassa Suomalaisen työn liiton tilaisuutta, jossa haluttiin keskustella siitä, missä maamme on nyt menossa. Merkin lisäksi rekvisiittana olivat myös perinteiset Miss Suomi -olkanauhat.

– Kun kuljimme Porin kaduilla, minultakin kysyttiin, että minkäs vuoden Miss Suomi sinä olet, Minna nauraa.

Vakavasti puhuen, missä Suomi nyt menee?

– Vauhti on kova, mutta suunta ei aina ole selvillä. Olen kuitenkin luottavainen, uusia onnistumisia kyllä saadaan. Yrityskulttuurit ovat avartumassa. Enää ei vain puhuta, että pitää innovoida, vaan haetaan vastauksia asiakkaan tarpeeseen tai tulevaan tarpeeseen.

Minna-Metsälä-cv-netti

Usein sanotaan, että ura rakennetaan, mutta Minna
Metsälä on sitä mieltä, että se paremminkin rakentuu.
– Kunselviydyt haasteista, jotka saat, saat uusia haasteita.
Ura rakentuu, kun teet työsi johdonmukaisesti ja hyvin.


Minna Metsälä

Nelio lila 1967 syntyy Vammalassa

Nelio lila 1985 ylioppilaaksi Vammalan lukiosta

Nelio lila 1990 kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta

Nelio lila 2002 Johtamisen erikoisammattitutkinto

Nelio lila 2013 HHJ-kurssi (Hyväksytty hallituksen jäsen)

Nelio lila 2015–2016 Yhteiskunnallinen johtajuus

Nelio lila Ura

1990–1992 Sampo-yhtiöt, yritysmyyntipäällikkö (Kaleva), Nokian konttorin myyntipäällikkö

1992–1996 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, korvauspäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö

1997–1999 Intrum Justitia / Justitia Jälkiperintä Oy, asiakaspalvelupäällikkö

2000–2008 Nokian Renkaat Oyj, Group Logistics Manager, Supply Chain Manager, Customer
Service Manager

”Nokian Renkaat oli johtamisen korkeakoulu isossa, kasvavassa ja kansainvälisessä ympäristössä. Olen kiitollinen esimiehelleni, hän heitti uimaan kylmään veteen ja toisaalta ohjasi uraani asiakaspalvelusta logistiikkaan. Itse en olisi uskonut jonain päivänä pohtivani renkaiden varastoinnin ja kuljetusten saloja.”

2008 – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, toimitusjohtaja

”Kun lähdin Turvaan, Nokian Renkailla työkaverit ennustivat, etten viihdy stabiililla vakuutusalalla. Yhdeksän vuotta on mennyt – ja näyttäkääpä tältä ajalta edes yksi stabiili vuosi!”

 Nelio lila Luottamustoimet

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston jäsen 2017, Veikkaus Oy:n hallituksen jäsen 2015 – tammikuu 2017, Tampereen Hallituspartnerit ry:n hallituksen jäsen, välitystoiminnan vetäjä 2016 –, DIF ry:n (Hallitusammattilaiset) jäsen 2016 –, Tampereen Työväen Teatterin hallituksen jäsen 2011 –, LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsen 2009– , Tampereen kauppakamarin Finanssivaliokunnan jäsen 2010– , puheenjohtaja 2015– , Finanssialan Keskusliiton vahinkovakuutusjohtokunnan jäsen 2009– , Kansan Sivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja 2009–2012, TBC Tampere Business Campuksen hallituksen jäsen 2009–2011.

Nelio lila Perhe

Aviomies, kaksi aikuista lasta ja koira, koti Tampereella.

Nelio lila Harrastukset

Mökkeily Sastamalassa, liikunta, dekkarit, teatteri ja konsertit.

Nelio lila Mistä saat virtaa?

”Rakkaista ihmisistä, perhe on äärimmäisen tärkeä. Reippailusta luonnossa.”

Nelio lila Motto

”Kävisikö lempiruno? Se on Kirsi Kunnaksen Meritähti. Runo kuvastaa hyvin jotain minuun liittyvää:
Eli merenpohjassa Meritähti
tuhat tonnia vettä yllä.
– Minä jaksan kyllä, sanoi Meritähti.
– On terävät sakarat, ja litteät pakarat,
ja paineenkestävät kakarat!”


Teksti Annikaisa Knuutila Kuvat Olli-Pekka Latvala