Vaikuttamissuunnitelma 2018: Valtatie 3 kuntoon ja rahat budjettiin!

Tunnin Helsingin-junamatkan lisäksi valtatiellä 3 välillä Vaasa-Tampere pitää parantaa tien kuntoa vastaamaan sille asetettua laatutavoitetta. Liikenneinvestointien lisäksi tärkeimmät tavoitteet ovat hyvä kansainvälinen saavutettavuus, vaikuttava kansain-välistymistä edistävä elinvoimapolitiikka sekä osaaminen ja osaajat.

#Liikenneyhteydet #SuomenKasvukäytävä

Tavoite 1:
Matkustusaika Tampereen ja Helsingin välillä lyhenee tuntiin.
100 vuotta tulevaisuutta
Tavoite 2:
Valtatie 3 välillä Vaasa-Tampere parannetaan vastaamaan sille asetettua laatutavoitetta.

Tavoite 3:
Raitiotien rakennusvaiheen aikaiset haitat yrityksille ja liikenteelle minimoidaan.

#TamperePirkkala

Tavoite:
Varmistamme, että Tampereen lentoasemalta liikennöivät kumppanilentoyhtiömme tarjoavat kattavat yhteydet maailmalle Helsingin, Tukholman ja Riikan hub-asemien kautta. Kehitystyössä painotetaan edellytyksiä reittiliikenteen kannattavuuden jatkuvalle kasvulle sekä lomaliikenteen kysyntäpotentiaalin realisoitumiseksi. Yksi uusi reitti avataan 2018.

#Kohtaanto

Tavoite 1:
Nuorten hakeutumista oikeaan koulutukseen tehostetaan. Työllisyys paranee.

Tavoite 2:
Oppilaitosten ja työelämän yhteydet paranevat

#Työssäoppiminen

Tavoite 3:
Tampereelle muotoutuu vahva säätiöyliopisto #Tampere3Networking around the globe

#Elinvoima

Tavoite:
Tampereen seudun elinvoimapolitiikan pitää vastata kaupungin kehitystä. Toimenpiteet ovat vaikuttavia, kustannustehokkaita ja asiakaslähtöisiä. Älykkäiden järjestelmien ja ratkaisujen luomiseksi tulee hyödyntää ensisijaisesti yksityisen sektorin osaamista ja tuotteita.

Kansainvälistyminen
#Vienti #Vientipäivä
Kauppakamari edistää maakunnan yritysten kansainvälistymistä entistä tehokkaammin vuonna 2018. Tunnettujen palveluiden lisäksi kauppakamarin yritysverkosto ja kokemus otetaan entistä paremmin käyttöön.

Vaikuttamissuunnitelma avautuu kokonaisuudessaan tästä linkistä!

Lisätietoja: Peer Haataja, 040-553 5535