Vaikuttamisrintama vahvistuu

Mikä on tärkeää yrityksille nyt? Tampereen kauppakamari selvitti sitä jälleen vaikuttamissuunnitelmaansa varten – ja kirjasi pitkäaikaisten isojen tavoitteiden kylkeen konkreettisia toimia yritysten – ja koko Pirkanmaan – menestymisen turvaamiseksi. Vaikuttamistyötä tehdään yhä vankemmassa yhteisessä rintamassa alueen toimijoiden kanssa.

– Ja jotta kuva yhteisestä asioiden ajamisesta vahvistuisi entisestään, olisi hienoa, jos kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma kulkisi kaikkien salkuissa ja sen tavoitteita nostettaisiin esille, kun tavataan päättäjiä ja vaikuttajia, sanoo Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja.

Isot teemat, konkreettiset askeleet

Vaikuttamissuunnitelmassa näkyvät jäsenyritysten näkemykset siitä, mitkä asiat vaikuttavat eniten niiden toimintaan ja toimintaympäristöön. Isot teemat ovat elinkeinopolitiikka, liikenneyhteydet ja maankäyttö, yritysten kansainvälistyminen sekä koulutus.

– Nämä eivät yllätä ketään. Vaikuttaminen on pitkäjännitteistä ja jatkuvaa tekemistä, eikä kauppakamari tee sitä yksin, vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa, muistutti kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen avatessaan vaikuttamissuunnitelmaa esitelleen seminaarin.

Elinkeinopolitiikan tehokkuuteen halutaan kiinnittää huomiota, ja siksi kauppakamari järjestää tänä vuonna yhdessä Tampereen kaupungin ja yritysten kanssa kaupungin elinvoimasuunnitelmaa sekä kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmaa käsittelevät arviointitilaisuudet.

– Toinen tavoite on saada julkiset hankinnat entistä paremmin tukemaan elinkeinojen kehittymistä, ja siksi arvioidaan ja palkitaan vuoden onnistunein hankintakokeilu Pirkanmaalla. Lisäksi edistetään hyvien hankintakäytäntöjen leviämistä maakunnassa, Peer Haataja kertoi.

Käytetään omaa kenttää!

Liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä koskevan vaikuttamisen kärjessä on tälläkin kertaa lentoaseman ja lehtoyhteyksien kehittäminen. Kauppakamari toteuttaa lentoaseman mainoskampanjan yhdessä sieltä liikennöivien lentoyhtiöiden kanssa.

– Tärkeää on säilyttää nykyiset yhteydet ja liikennöitsijät. Resurssit pitää tehokkaasti keskittää uusien yhteyksien saamiseen, sanoi kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen ja muistutti, että alueen elinkeinoelämän ja matkailun sitoutuminen on välttämätöntä lentoliikenteen lisäämiseksi ja tarjonnan kasvattamiseksi.

– Nostetaan kentän käyttö oman matkustamisen agendalle – yritysten ja yhteisöjen matkustusohjesääntöön saakka.

Toinen konkreettinen liikennekohde on Tampere–Helsinki-rataosuuden parantaminen. Kauppakamari tekee töitä yhdessä sidosryhmien kanssa kolmannen raiteen suunnittelun aloittamiseksi. Tampereen kaupungin keskustan kehittämisessä kauppakamaria kiinnostavat erityisesti vaikutukset: parantavatko toimet kaupallista vetovoimaa ja edistyvätkö suuret hankekokonaisuudet.

Yritysten kansainvälistymistä pitää pystyä tehostamaan. Kauppakamari lisää tarjontaansa Team Tampereessa kehitetyn KasvuCamp-tuotteen ja on mukana terävöittämässä Team Finland -toimintamallia.

Koulutuskentällä parannetaan oppilaitosten ja työelämän yhteyksiä, ja tässä yksi konkreettinen työkalu on Kampuskamari. Sitä laajennetaan Tampere3:n sisällä muuallekin kuin kauppatieteisiin. Kauppakamari myös osallistuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen suunnitteluun yhteistyössä pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien, kauppakamariryhmän ja EK:n kanssa.

Vaikuttamissuunnitelma on luettavissa
www.tampere.chamber.fi/edunvalvonta/vaikuttamissuunnitelma/


Vaikuttamissuunnitelmasta-nettiin-sisälle

Vaikuttamissuunnitelmaa seminaarissa kommentoivat muun muassa Katsa Oy:n toimitusjohtaja ja Team Finland Pirkanmaan puheenjohtaja Timo Salli (vas.), apulaispormestari Pekka Salmi sekä Tampereen pormestarin esikunnan yhteysjohtaja Tuija Telén.

Etusivulla: Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja esitteli kauppakamarin vaikuttamissuunnitelman 2016 syntyprosessin ja pääkohdat seminaarissa helmikuun alussa.


Teksti ja kuvat Annikaisa Knuutila