Uusia yrityksiä ja liiketoimintaa Tampereen seudulle kasvun ja uusiutumisen katalysaattorin kautta

Uuden liiketoiminnan valiokunta on kuin kauppakamarin tuotekehitysyksikkö. Kuvassa uuden liiketoiminnan valiokunta vierailulla Mediapoliksessa YLEn studiolla Tohlopissa, vasemmalla lähinnä tv-kameraa nykyinen puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.
Käynnissä on liiketoimintaa merkittävästi muuttava digitaalinen murros, jossa sähköiset ja automaattiset toiminnot ja palvelut yleistyvät. Tampereen alueen yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä.

”Uuden liiketoiminnan valiokunnassa ei kehitetä kauppakamarin toimintaa, vaan tuomme siihen asioita joita yritysten on hyvä ajatella. Me vahdimme, että rakenteet mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen. Katsomme mihin maailma on menossa, mitä yritysten on hyvä siitä tietää ja miten reagoida”, uuden liiketoiminnan valiokunnan puheenjohtaja, Mika Uusi-Pietilä arvioi.

Uuden liiketoiminnan valiokunta on keskittynyt esimerkiksi disruptioon eli miten olemassa olevat yritykset pystyvät löytämään uusia liiketoimintoja tai uudistamaan vanhaa?

”Miten ne voivat kannibalisoida omaa liiketoimintaansa? Jos ne eivät tee sitä itse, joku muu tekee sen. Haastamme muita kauppakamarin valiokuntia miettimään tällaisia asioita.”

Tulossa on ”Liiketoiminnan suunta” -tilaisuus keväällä, johon liittyy likeisesti Pirkanmaan innovaatiotilannekuvan mukaan korkeakoulut ovat terävöittäneet profiilejaan, suuntautuneet Suomen Akatemian ja EU:n suuntaan ja parantaneet menestystään näiden rahoitushauissa.

”Erityisen positiivista on ollut VTT:n ja TTY:n menestys EU-rahoituksessa ja Tampereen yliopiston onnistuminen Suomen Akatemian kireässä kilpailussa. Nokia-klusterista vapautuneesta osaamisesta on jalostunut suuri määrä uusia yrityksiä, joista on tullut elinvoimainen siemen tamperelaiselle startupien ekosysteemille”, Pirkanmaan liiton innovaatiojohtaja, uuden liiketoiminnan valiokunnan jäsen Petri Räsänen arvioi.

Tulevina vuosina start up -ekosysteemin kehittämiseen saadaan vielä lisää pitkäjänteisyyttä, kun Tampereen kaupungin, uuden maakunnan ja korkeakoulujen muodostama start up –allianssi ottaa yhteisvastuun julkisen sektorin panostuksista alueella.

Kasvun katalysoinnin teemoja tänä vuonna ovat myös innovaatiorahoitus, kätketyt mestarit, Suomi vs. muu maailma, vanhasta uutta eli täysin uusi liiketoiminta, johtaminen ja hallitustyöskentely, tekoäly, julkiset hankinnat, suoritetalous, arvoverkostot sekä Case Tampere eli kaupungin innovatiiviset hankinnat ja Case Pihlajalinna.

Tampereen kauppakamari on yhteistyökumppani Mindtrek 2018:n, Kampuskamarin (yhteistyössä johtamiskorkeakoulun kanssa), InnoEvent-tapahtuman 2018, Smart Tampereen ja Digital Design and Manufacturing Excellencen (DDME = visiona olla maailman johtava, ripeää kasvua synnyttävä, osaavaa työvoimaa ja ulkomaisia investointeja houkutteleva älykkäiden liikkuvien työkoneiden suunnittelun ja valmistuksen ekosysteemi) kanssa.

Lähteet: Tampereen kauppakamarin Vaikuttamissuunnitelma 2018
Pirkanmaan talouskatsaus

Uuden liiketoiminnan valiokunnan päämäärä on auttaa yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa, kehittämisessä ja uusiutumisessa sekä innovaatiotoiminnassa. Valiokunta pyrkii vaikuttamaan koulutuksen ja julkisin varoin tehtävän tutkimuksen suuntaamiseen siten, että se tukee uuden liiketoiminnan syntymistä.