Tampereen seudun teollisuusaloille lähes 5 000 uutta työpaikkaa!

Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan yritykset investoivat tulevaisuuteen sekä palkkaavat lähes 5 000 uutta työntekijää tänä vuonna. Käynnissä on liiketoimintaa merkittävästi muuttava digitaalinen murros, jossa sähköiset ja automaattiset toiminnot ja palvelut yleistyvät. Pirkanmaan yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä. ”Kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Yritysten suhdanne on hyvä ja kasvu jatkuu koko kevään”, Tampereen kauppakamarin edunvalvonnasta vastaava johtaja Peer Haataja arvioi.

Pirkanmaan yksityisen sektorin liikevaihdosta teollisuus kerrytti 33 %, kaupan alat 29 %, palvelut 20 % ja rakentaminen 8 %. Positiivinen kehitys ja kasvun jatkuminen nostivat Pirkanmaan liikevaihdon yli 30 miljardiin. Pirkanmaan kokonaistalouden kannalta tärkeä teknologiateollisuus on hyvässä kasvuvauhdissa, sillä sen liikevaihto kasvoi lähes 9 % ensimmäisen puolen vuoden (1-6/2017) aikana ja kasvu jatkui vuoden loppuun.

”Teollisuuden kapasiteetti alkaa olla hyvin käytössä ja uskon, että tämän vuoden aikana kuulemme merkittäviä investointiuutisia. Kasvun esteenä alkaa selvästi olla osaajapula. Koneistajille, hitsaajille ja teollisen valmistuksen työntekijöille on kova tarve. Yritysten kasvu, eläköityminen ja investoinnit ennakoivat noin viiden tuhannen työpaikan avautumista seuraavan vuoden aikana”, Tampereen kauppakamarin johtaja, teollisuusvaliokunnan sihteeri Peer Haataja kommentoi.

Toimiva tieverkko mahdollistaa miljardien tulot

Teollisuuden päätoimialan vientiliikevaihto kasvoi jopa noin 14 %. Tuore liikenneselvitys paljastaa tieverkoilla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat eli toimialojen eniten käyttämät väylät. Pirkanmaan tieväylät ovat useiden toimialojen läpikulku, lähtö- ja päätepisteitä.

Koska Tampereen kaupunkiseutu on yksi merkittävä väestökeskittymä, myös kaupan kuljetukset ovat merkittäviä maakunnan tiestöllä. Teknologiateollisuuden osalta täältä lähtevät ja tänne tuotavat komponentit ovat hyvin arvokkaita. Käytännössä tiestö toimii osana teollisuuden valmistuslinjaa, jolla alihankkijat pystyvät kilpailukykyisesti tavoittamaan päähankkijansa.

Lähteitä: Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla - volyymi ja arvoanalyysi
Pirkanmaan talouskatsaus

Teollisuusvaliokunta valvoo ja vaikuttaa siihen, että Pirkanmaalla turvataan kilpailukykyinen toimintaympäristö teollisuudelle. Tampereen kauppakamarin 100-vuotisjuhlavuonna 2018 teollisuusvaliokunnalle tärkeintä ovat kasvun hallinta, erityisesti osaavan työvoiman saaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen ja teollisuuttakin palvelevien hyvien liikenneyhteyksien edistäminen.