”Opiskelijayhteistyö oli antoisaa ja lopputulos ylitti odotukset”

Tammer-Tukku meni mukaan Kampuskamariin ja osallistui sitä kautta Tampereen yliopiston vastuullisen liiketoiminnan tapaustutkimukseen perustuvalle kurssille yhtenä case-yrityksenä.

”Meillä on hyvin vähän aikaisempaa kokemusta opiskelijayhteistyöstä ja Kampuskamarin kautta tämä oli ensimmäinen projekti.AKoivistoKokemukset olivat hyvin positiiviset, joten tämä tuskin jää viimeiseksi kerraksi”, Tammer-Tukun yhteiskuntavastuukoordinaattori Auroora Koivisto (kuvassa) kehuu.

Kampuskamari muodostuu kahdesta erilaisesta yhteistyötavasta. Harjoitustöissä opiskelijaryhmä tai yksittäinen opiskelija tulee toteuttamaan yritykseen harjoitustyön opintojakson teemaan liittyen. Yritysvierailuissa opintojaksoille yritysten edustajat ovat tervetulleita kertomaan vapaamuotoisesti opintojakson teemasta tai vastavuoroisesti, että opiskelijat pääsevät vierailemaan yrityksiin.

”Kävimme operatiivisen oston päällikkö Merja Palokankaan kanssa kurssin aloitustapaamisessa esittelemässä tehtävänannon. Kurssin vetäjä Johanna Kujala auttoi esimerkiksi tehtävänannon laatimisessa. Määritimme tehtävään raamit, joiden sisällä oli mahdollisuus toimia ja tehdä tarkempia rajauksia. Meiltä varattiin aikaa ja resursseja työn tukemiseksi, mutta opiskelijat Lili Fan ja Maiju Mattila tekivät työtä hyvin itsenäisesti”, Koivisto kertoo.

Tapaustutkimuksen aiheena vastuullisuusviestinnän kehittäminen yrityksessä

”Harjoitustyötä teki kahden opiskelijan tiimi, jonka tapasin kerran yliopistolla. Lisäksi he vierailivat myös yrityksessämme tutustumassa ja haastattelemassa myynnin, verkkokaupan, markkinoinnin ja johdon edustajia. Yhteistyö oli helppoa ja antoisaa. Kurssin lopuksi järjestettiin seminaari, johon osallistui lisäkseni markkinointikoordinaattorimme Saila Eloranta”, Koivisto kuvailee.

Kampuskamarin tavoite saada aikaiseksi opiskelijoiden konkreettisia ja soveltamiskelpoisia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseksi toteutui Tammer-Tukussa täysin.

”Kyllä, jo pelkkä yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli hyvin antoisaa ja lopputulos ylitti odotukset. Meille harjoitustyön paras anti oli se, että opiskelijat ideoivat meille valmiita ja konkreettisia työkaluja kehittämistyöhön. Työn tulos on hyödynnettävissä sellaisenaan ja kohdennettu hyvin juuri meidän tarpeisiimme”, Koivisto arvioi.

Kampuskamaritoiminnalla parannetaan myös opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tuetaan opiskelijoiden sijoittumista paikalliseen elinkeino- ja työelämään.

”Toivottavasti näin tapahtuu, mutta tätä voi kuitenkin paremmin arvioida vasta pidemmällä aikavälillä. Projektin päättymisestä on kuitenkin vasta viikkoja”, Koivisto kommentoi.

Kampuskamari yhdistelee soveltuvia korkeakoulujen opintojaksoja ja kauppakamarin jäsenyrityksiä. Tavoitteena on vakiinnuttaa uusi tapa toimia Tampereen korkeakoulujen ja Tampereen kauppakamarin välillä. Lisäksi tarjotaan kauppakamarin jäsenyrityksille kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietojohtamisen sekä liiketalouden palveluja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Vuonna 1954 perustettu Tammer-Tukku Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavista kuluttajatuoteyhtiöistä. Lähes 20 000 tuotteen valikoima kattaa kuluttajan tarpeet hittituotteista päivittäisiin käyttötuotteisiin. Jo kolmannen sukupolven perheyrityksen liikevaihto on yli 89 M€ ja henkilöstöön kuuluu lähes 200 kuluttajatuoteammattilaista.

Kampuskamaria laajennettiin lukuvuonna 2016–2017 Tampere 3 -yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opintojaksojen alueille. Lisäksi lukuvuonna 2016–2017 jotkut opintojaksot avataan avoimiksi Tampereen kauppakamarin valiokuntien jäsenille, jotka voivat osallistua mukaan opintojaksojen luennoille aikataulujensa mukaan. Vastuuhenkilöinä toimivat Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi, teknillisen yliopiston teollisuustalouden professori Miia Martinsuo ja ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori Antti Klaavu.

Noora Hietanen