Lupamenettelyihin lisää sähköä!

Onko erilaisia lupamenettelyjä mahdollisuus sujuvoittaa – ja näin vauhdittaa yritysten investointeja? Kyllä on, uskottiin Teollisuuden neuvottelupäivien seminaarissa Tampereella.

 

Yrityksiä rassaa, kun vaatimattomienkin muutosten vuoksi viranomaislupia pitää odottaa kohtuuttoman kauan. Eri viranomaisia käy tarkastuskäynneillä vuoron perään, eivätkä kaikki ole perehtyneet yrityksen toimittamiin aineistoihin tai laatujärjestelmäänkään. Viranomaiskäytännöt ja -tulkinnat eri alueilla myös vaihtelevat keskenään. Entä missä kulkee yksityiskohtaisuuden ja joustavuuden välinen tasapaino?

Teollisuuden neuvottelupäivillä Metsä Groupin ympäristöjohtaja Timo Kanerva kertoi Äänekosken biotuotetehtaan lupamenettelyistä rohkaisevana esimerkkinä viranomaiskäsittelyn notkeudesta. Esimerkiksi YVA-menettely vei vain 5,5 kuukautta, kun keskiarvo vuonna 2014 oli 14,6 kuukautta.

Kanerva myönsi, että 1,2 miljardin euron tehdashanke eteni poliittisessa myötätuulessa. Ympäristöministeriö perusti pilottihankkeen YVA-menettelyn nopeuttamisesta, ja viranomaiset lisäsivät työvoimaa lupakäsittelyyn.

– Myös me resursoimme hankkeeseen ja varmistimme, että viranomaiset saivat riittävästi ja asianmukaisesti tarvitsemansa tiedon ja asiakirjat. Teimme huolellista työtä ja avoimesti. Kokosimme sosiaaliseen mediaan tietopaketteja asioista, jotka näyttivät huolestuttavan ihmisiä, ja tilaisuuksissa varmistimme, että ne, jotka voisivat asiasta valittaa, saavat toivomansa selvitykset. Halusimme käydä keskustelut etukäteen, ettei jouduta valituskierteeseen. Yhtään hyväksyttyä valitusta ei sitten tehtykään.

Oppia saatu ja otettu

Selvää on, ettei viranomaiskäsittelyyn voi vain lisätä väkeä, täytyy löytää muita sujuvoittamisen keinoja. Sellainen olisi Kanervan mukaan muun muassa asioiden sähköinen hallintajärjestelmä.

– Hakemusasiakirjat pitää voida toimittaa sähköisesti. Virastoviiveitä tulee, kun papereita siirrellään pöydältä toiselle ja prosessista toiseen. Rajataan myös lupien käsittelyaikaa lainsäädännöllä. Aikaraja kehittää automaattisesti järjestelmää sujuvammaksi ja yksinkertaistaa lupapäätöksiä.

Tarpeen on myös varmistaa ennakkoneuvotteluilla tiedonvaihto hakijan ja viranomaisten välillä.

Teknologiateollisuus ry:n ympäristöpriorisointien kärjessä on ympäristöluvituksen saaminen nykyistä sujuvammaksi. Ryhmäpäällikkö Mia Nores kertoi, että julkisten palvelujen digitalisoinnin ohella pitäisi saada kaikki tieto yrityksestä yhteen tietojärjestelmään ja luoda yhden luukun toimintaperiaate.

– Uudessa ”toimintalupamenettelyssä” olisi yksi toimintalupaviranomainen, viranomaisista koostuva päätöksentekopooli, ja yksi toimintalupa.

Viranomaiset allekirjoittavat Äänekosken biotuotetehtaan luvitusprosessista saadut hyvät kokemukset, ja ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtajan Riitta Rönnin terveiset Teollisuuden neuvottelupäiville olivat, että turhaa sääntelyä puretaan, lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. Alkamassa on ministeriöiden yhteinen selvitys yhden luukun palvelujen toteuttamisen vaihtoehdoista. Sähköistys etenee, asiakasnäkökulmaa painotetaan.

Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haatajan mielestä on hyvä, että kansallisesti tärkeitä hankkeita priorisoidaan, mutta pitää myös varmistaa jonossa olevien muiden hankkeiden käsittelyn sujuvuus.
– Pk-yrityksillä ei myöskään ole kiinnittää resursseja lupaprosessiin. Mikä on palvelunäkökulma niiden suuntaan?

Teksti Annikaisa Knuutila


Ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän raportti Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen: www.ym.fi/fi-FI/Tarastin_ryhma_19_ehdotusta_ymparistomen%2832942%29

 

Teoll neuvottelup


Metsä Groupin ympäristöjohtaja Timo Kanerva ja Teknologiateollisuus ry:n ryhmäpäällikkö Mia Nores kertoivat Teollisuuden neuvottelupäivien seminaarissa keinoja lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Kuva Annikaisa Knuutila

 

Etusivun kuva: Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle haettiin neljältä viranomaiselta yhdeksän lupaa. Massiivinen lupaprosessi eteni kuitenkin ennätysajassa. Tehtaan on määrä aloittaa toimintansa elokuussa 2017. Kuva Metsä Group