Kauppakamarin yritysbarometri: Viennissä pieni viri

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä odotetaan liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehittyvän pitkälti samansuuntaisesti kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Syksyn jäsenkyselyyn vastanneista yritysjohtajista 51 prosenttia uskoo, että liikevaihto kasvaa edellisvuoteen verrattuna, ja 54 prosenttia ilmoittaa henkilöstömäärän olevan sama kuin vuosi sitten. Henkilöstöä on palkannut lisää noin kolmannes vastaajista.
Teollisuuden investoinnit ovat pitkään olleet hyvin matalalla tasolla, nyt 44 prosenttia ilmoittaa investointien olevan isommat kuin vuosi sitten.
Viime kevääseen verrattuna odotukset ovat heikentyneet hieman, eikä seuraava puolivuotiskausi tuone helpotusta.
Negatiivisten ja positiivisten odotusten erotusta mittaava saldoluku on heikentynyt erityisesti kaupan aloilla. Liikevaihdon arvioidaan heikkenevän ennemmin kuin paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Teollisuus ja palvelualat odottavat henkilöstömäärien säilyvän ennallaan seuraavat kuusi kuukautta. Kaupan alalla on enemmän henkilöstön vähennys- kuin lisäystarpeita.
Suhdannekuva on samanlainen kuin viime marraskuussa 2013 ja syksyllä 2012.
– Huonomminkin voisi olla, mutta parempia aikoja pitää edelleen odottaa. Teollisuuden investointiodotukset ovat onneksi nousseet, mutta nähtäväksi jää, miten odotukset toteutuvat. Teollisuus ja palvelut ovat korjanneet ainoastaan hiukan odotuksia alaspäin keväästä. Sen sijaan kaupan aloilla sekä tulokset sekä odotukset ovat huonontuneet. Myönteinen merkki on Tampereen kauppakamarin myöntämien vientiasiakirjojen menekin kasvu, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi.
Joka toinen vientiyritysten johtajista (54 yhteensä 110:stä) uskoo viennin olevan yhtä suurta kuin viime vuonna ja jopa 35 prosenttia kertoo viennin kasvavan vuodentakaiseen verrattuna. Tampereen kauppakamarin myöntämiä Euroopan unionin ulkopuolelle tarvittavia ulkomaankaupan vientiasiakirjoja myönnettiin esimerkiksi syyskuussa 2014 viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Huutomerkki lila

”Meiltä kaikilta vaaditaan nyt paljon, jokaisen on katsottava peiliin ja mietittävä, mitä voi tehdä kehittymisen sekä uudistumisen kannalta. Toki samalla pitää vähentää yrittäjyyden rajoituksia, säätelyä ja sosiaaliturvan heikkouksia.”
Barometriin vastannut yritysjohtaja
Pirkanmaan-yritysbarometri-2014-graafi


Pirkanmaan yritysbarometri 2014
Kehitys vuoteen 2013 verrattuna, liikevaihto, henkilöstö ja investoinnit, kaikki toimialat (N=293).