Kasvulle tarvitaan tilaa, tuleeko maakuntakaavasta tulppa?

Talouden suhdanteet rökittävät yrityksiä Pirkkalassa siinä missä muuallakin, mutta yritysten investointitahtia se ei ole hiivuttanut.

Elinkeinojohtaja Erkki Korkalan mukaan parikymmentä yritysten toimitilahanketta on parhaillaan rakenteilla tai työt ovat alkamassa. Viime vuoden valossa eteenpäinkin näyttää erinomaiselta.
− Myyntipäätöksiä tehtiin joulukuussa 18 hehtaarille yritystontteja, kauppasumma kunnalle oli niistä 6,2 miljoonaa. Työpaikkoja investointien mukana syntyy noin 500. Hyvin tyytyväinen saa olla.
− Taisi olla urani ennätysvuosi, arvioi 30 vuotta Pirkkalan elinkeinokehitystä linjaamassa ollut Korkala. Hän jää kuluvana vuonna eläkkeelle.
Korkala nimeää kaksi tekijää, joilla Pirkkala on systemaattisesti pyrkinyt kasvattamaan yritysten kiinnostusta. Toinen on moottoritien rinnakkaistiejärjestelmä, toinen yritysten toimialaprofilointi niin, että syntyy alueellisia keskittymiä.
− Rinnakkaistiejärjestelmä on kuin hakaneula, kun asia on keksitty, se tuntuu itsestäänselvyydeltä. Yksinkertainen, mutta toimii. Enää puuttuu vain muutaman kilometrin pätkä, ja sitten meillä on koko moottoritien varressa rinnakkaistieyhteys, Korkala sanoo.
Ideana on rakentaa Valtatie 3:a seuraileva tie, jonka varresta yrityksille tarjotaan tontteja ja näkyvyys moottoritielle. Kun muille maankäyttömuodoille moottoritien melualueet soveltuvat huonosti, näkyvyyttä haluaville yrityksille ne ovat oivallisia.
Pirkkala tunnetaan konekaupan keskittymänä ja rakentamiseen liittyvän rautakaupan yrityksistä. Autokaupasta tulee kolmas keskittymä, ja hyötyajoneuvopuolella tämä näkyy jo selvästi. Henkilöautopuoli ei Korkalan mukaan ole vielä lähtenyt liikkeelle, mutta keskittymää yritetään siihenkin.
− Neljäs liittyy nettikauppaan ja logistiikkaan. Itellan eli Postin tulo on iso asia, samoin Also on meille merkittävä toimija, ja lisää neuvotteluja on vireillä runsaasti. Tämä puoli näyttäisi nyt vetävän hyvin, Korkala kertoo.
Suomen suurimman IT-tukkurin Also Finlandin logistiikkakeskus valmistuu Pirkkalan Linnakallion alueelle 2016.
Uuteenkin on avausta: teollisuuden puolella Pirkkala on vahva esimerkiksi pintakäsittelyssä, ja sen ympärille voidaan kehittää ja keskittää, samoin lentokentän ja teknologian.
− Emme kilpaile hermioiden ja finnmedien kanssa, vaan keskitymme teknologiapuolella valmistavaan teollisuuteen.  Kokonaisuus on mietitty pitkälle, ja sitä toteutetaan suunnitelmallisesti.

Kaavaluonnos ja rakenneselvitys ristiriidassa

Pirkkalan pormestari Helena Rissanen on huolestunut valmisteilla olevan Pirkanmaan maakuntakaavan vaikutuksista. Parhaillaan kunnissa lausuntokierroksella olevassa kaavaluonnoksesta on linjaus, joka vaikeuttaisi Pirkkalan kasvusuunnitelmia.
Maakuntakaavassa arvioidaan kaavoitusmahdollisuus kunnan väestömäärän perusteella. Näin ohjataan maankäyttöä esimerkiksi erilaisille kaupan muodoille tai logistisille palveluyksiköille, kuten nyt maakuntakaavassa esimerkiksi Pirkkalaan.
Maakuntakaavan linjaus on ristiriidassa loppuvuodesta hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman kanssa.
− Kaupunkiseudun kunnissa on päästy yhteiseen näkemyksen seudun kehittämisestä, ja aluetta on tarkasteltu yhtenäisesti. Pirkkalan tärkeät kohteet esimerkiksi Linnakallion alueella on nähty laajenemissuuntana. Maakuntakaavan linjaus toisi meille esteitä riittävien rakennusneliöiden saamiseksi alueelle.
Aikanaan oikeusministeriön hyväksymä maakuntakaava on juridisesti rakennesuunnitelmaa vahvempi ohjuri.

AiRRport maakunnan kärkihankkeeksi

Iso haaste Pirkkalalle on Helena Rissasen mukaan AiRRport-hanke. 
Pirkkalalle lentoyhteydet ovat entistäkin tärkeämmät verkkokauppa- ja logistiikkahankkeiden vuoksi. Tampere-Pirkkalan lentokentän ja muut matkaverkot yhdistävä AiRRport pitää kuitenkin nähdä laajemmin: se on koko keskeisen Suomen elinvoiman kehittäjä.
− Nyt olisi päästävä käytännön toimiin, ja osapuolten olisi sitouduttava hankkeen viemiseksi eteenpäin, Helena Rissanen sanoo.
Hänen mukaansa tavoite on saada lentokentän ja siihen liittyvien matkaketjujen sekä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-kasvukäytävän kehittämiseen liittyvät hankkeet konkreettisesti näkyviin tulevan hallituksen ohjelmaan. Lentokenttään ja liikenneyhteyksiin liittyvässä edunvalvonnassa on Rissasen mukaan paljon parannettavaa.

Teksti Aila Välikoski Kuva Annikaisa Knuutila

Maakuntakaavan-pitäisi-olla-kasvun-mahdollistaja-Helena-Rissanen-Pirkkala
Maakuntakaavan pitäisi olla kasvun mahdollistaja, ja sen myötä meidän on voitava tarjota Pirkkalassa elinkeinoelämälle riittävät edellytykset kasvuun, pormestari Helena Rissanen sanoo.   
 

Pirkkala


Nelio lila18 700 asukasta, 1000 yritystä, 6200 työpaikkaa.
Nelio lilaVahvimmat elinkeinot tukku- ja vähittäiskauppa, teollisuus.

Visio 2018

Nelio lilaOlemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja.

Huutomerkki lilaMitä ihmettä?

Pirkkalassa asuvat Suomen tyytyväisimmät kuntalaiset (Kuntarating 2014) ja Suomen koulutetuimmat naiset. Insinööritiheydessä kunta on otellut Espoon kanssa ykköspaikasta. Suomen nopeimmin kasvavan kunnan asemasta Pirkkala on 2000-luvulla kisannut vuodesta riippuen eri paikkakuntien kanssa. Samoin työpaikkakehityksen kärkipaikasta.