Johtaminen ja turvallisuus fiktioiden maailmassa

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ry järjestää yhteistyössä Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa tietoturvaa, informaatiota ja johtajuutta käsittelevän seminaarin 25.10. klo 14.30-18.00. Seminaarissa kuullaan huippupuhujia ja keskustellaan ajankohtaisista muutosjohtamiseen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Wallinmaa (kopio)

Kari-neilimo (kopio)

- Seminaarilla haluamme tuoda turvallisuus- ja henkilöstöasiat yrityselämän käyttöön mahdollisimman konkreettisella tasolla korkeatasoisten luennoitsijoiden kautta, Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen puheenjohtaja Esko Raskila kertoo.

Puhujista ensimmäisenä kuultava Sakari Wallinmaa (kuvassa vasemmalla) toimii kehitysjohtajana FRF-riskienhallintayrityksessä. Hän on sotilasarvoltaan eversti ja jäi eläkkeelle vuoden 2015 lopussa Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtajan tehtävästä työskenneltyään pääosan sotilasurastaan tiedustelun parissa.


Kari Neilimo (kuvassa oikealla) pitää puheenvuoron aiheesta Yrityskriisistä ulos - muutosjohtajan selviytymisopas. Neilimo on vuorineuvos ja taloustieteiden tohtori. Hän on Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja ylimmälle liikkeenjohdolle tarkoitetun General Executive MBA Tampere -koulutuksen johtaja. Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa yrityksissä. Aiemmin hän on toiminut mm. SOK:n pääjohtajana ja Yleisradion hallituksen puheenjohtajana. Liiketaloustieteen professorina Neilimo on ollut kolmessa eri yliopistossa. 

Matti Apunen EVA (kopio)

Matti Apunen (kuvassa oikealla) on Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n johtaja. Apunen on tehnyt pitkän journalistisen uran ja hän on muun muassa toiminut Aamulehden vastaavana päätoimittajana 2000–2010. Seminaarissa kuullaan hänen puheenvuoronsa aiheesta Faktojen sota: Informaation oikea ja väärä.

Tilaisuuden juontaa Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula (kuvassa alhaalla vasemmalla). Hän toimi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana 2008 – 2013 ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen varapuheenjohtajana 2010 – 2011.

Miksi Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ry sitten päätyi toteuttamaan seminaarin?

Hannula2 (kopio)- Yksi keskeinen asia oli tietysti Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuosi. Myös juhlavuoden upea teema "Yhdessä" toimi pontimena seminaarin järjestämiseksi. Yrityselämää koskettavat erityisesti erilaiset turvallisuusriskit, dis-informaatio ja henkilöstön johtamiseen liittyvät asiat. Toimintaympäristön muutokset ovat myös nopeita ja muutostilanteissa on hyvä tunnistaa erilaiset riskit, Raskila täsmentää.

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ry kokoaa yhteen Pirkanmaan talouselämän, puolustusvoimat ja maanpuolustusyhteisöt, joissa on mukana noin 150 yritystä ja noin 7500 maanpuolustusjärjestön jäsentä. Toiminnan painopistealueina ovat varainhankinta ja yleisen maanpuolustustahdon edistäminen. Yhdistys järjestää yritys- ja henkilöjäsenilleen muutaman kerran vuodessa ajankohtaisia ja mielenkiintoisia vierailuja sekä maanpuolustukseen liittyviä tilaisuuksia. Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki jakaa varat jäsenjärjestöjen toimintaan ja koulutukseen sekä julkaisee Pirkanviesti-lehteä www.pirkanviesti.fi.

Ilmoittaudu mukaan 18.10. mennessä!

Seminaari on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.  Suomi100