Hallitusten jäsenten kouluttautuminen ja riippumattomien jäsenten määrä kasvussa

”Hallituksen jäsenyys on laaja-alainen tehtävä ja on hienoa, että Pirkanmaalla kouluttautuneiden osuus on koko maata korkeammalla. Hallituksen tehtävään sisältyy paljon myös lakisääteisiä vastuita, joita ei voi unohtaa ja näihin saa hyvät pohjatiedot HHJ-koulutuksissa”, Hallituspartnerit ry:n tuore toiminnanjohtaja Sari Rämö sanoo.
HHJ-kurssin käyneet vastaajat (37 %) arvioivat hallituksen osaamisen yrityksen tulevien haasteiden kannalta selvästi useammin riittäväksi kuin kursseja käymättömät vastaajat (28 %). Kysyttäessä yritysjohtajilta ovatko he suorittaneen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin, HHJ-puheenjohtajakurssin tai niiden jälkeen suoritettavissa olevan HHJ-tutkinnon, Pirkanmaalla vain 40 prosenttia ilmoittaa, ettei ole osallistunut mihinkään niistä. Koko maassa jonkin edellä mainituista on suorittanut alle 50 prosenttia.

Kauppakamarien pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyötä kartoittavaan barometriin vastasi lähes 1200 pk-yritystä koko maassa.


Suomessa vähintään 250 työntekijän yrityksistä jo kolmella neljästä on riippumaton hallituksen jäsen. Pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä hyvin tyytyväisiä riippumattomien hallitusjäsenten toimintaan on jopa 86 prosenttia yritysjohtajista (koko maassa 77 %), kun kaksi vuotta sitten saman arvion antoi 75 prosenttia yritysjohtajista ja neljä vuotta sitten 70 prosenttia vastanneista.
Sari ramo
”Kun hallitukseen kuuluu myös yhtiöstä riippumattomia jäseniä, joilla on ammattitaitoa hallitustehtäviin, saadaan yrityksen käyttöön uutta osaamista kuin myös hallituksen työskentelyyn erilaisia näkemyksiä. Hallituksen kokoukset ovat usein kiireisiä ja hallituksen työskentelyä harvemmin mietitään kokousten yhteydessä. Hallituksen säännöllinen itsearviointi kehittää myös hallituksen toimintaa”, toiminnanjohtaja Rämö muistuttaa.

Pk-hallitusbarometrissa tiedusteltiin myös byrokratiasta

Koko maassa vastanneista pk-yritysjohtajista 8 prosenttia eli yli 80 kertoo investointiensa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi vuosina 2016 ja 2017. Viivästyksen syiksi sanotaan useimmiten kaavoituksen (44 %) sekä rakennuslupiin (34 %) ja ympäristölupiin (24 %) liittyvät ongelmat. Useita yli 5 miljoonan euron investointeja raportoitiin viivästyneen Pirkanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa, pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Turun seudulla.

Lisätietoja pk-hallitusbarometrin 2017 tuloksista tästä linkistä

Sari Rämö (kuvassa) aloitti Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtajana 1.4.2017. Rämöllä on kokemusta useista johto- ja luottamustehtävistä:
1990–1995 business controller, Hartwall Oyj/Mallasjuoma?
1995–1999 business controller, Upofloor Oy
?1999-2000 talousjohtaja, Upofloor Oy?
2000-2002 talousjohtaja, SCA Packaging Finland Oy
?2002-2012 toimitusjohtaja, SCA Packaging Finland Oy
2012-2015 toimitusjohtaja, DS Smith Packaging Finland Oy
2015-2017 toimitusjohtaja, Kekkilä Oyj

Luottamustehtäviä?
2010 – hallituksen jäsen, Pirkanmaan Osuuskauppa?
2003–2014 hallituksen jäsen, Suomen Metsäteollisuus ry
?2006–2008, 2010–2014 työvaliokunnan jäsen, Suomen Metsäteollisuus ry
2009–2011, 2013–9/2014 hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kuitukierrätys Oy