Unilääkärin haaste – arvosta untasi - uskallatko kokeilla?

Päivittäinen hyvinvointi perustuu mielen ja kehon energisyyteen, joka syntyy palautumisen taidosta.

Erinomaisessa palautumisessa on kyse taidosta, ei mystiikasta. Parasta on, että tätä taitoa voidaan parantaa ja kehittää. Oikea palautuminen tapahtuu säännönmukaisella, hyvällä nukkumisella! Oikeastaan ei ole asiaa mihin nukkuminen ei vaikuttaisi. Se miten nukut, määrittelee seuraavan päiväsi. Tällöin jaksamme huolehtia myös suositusten mukaisesta ravitsemuksesta sekä säännönmukaisesta liikkumisesta.

Ikävä kyllä nyky-yhteiskunnan mukana tuoma hektisyys ja epäsäännöllinen elämäntapa ovat aikaansaaneet uniongelmien lisääntymisen. Nukumme vähemmän kuin koskaan ja toisaalta työ- ja arkielämän vaatimukset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ihmiset nukkuvat vähemmän kuin heidän todellinen unentarpeensa olisi ja tästä syystä hyvinvointi ja jaksaminen ovat vaarantuneet. Tämä on johtanut kokonaisvaltaisen terveyskäsitteen murentumiseen; ihminen ei jaksa liikkua väsyneenä ja ruokailukäyttäytyminen muuttuu epäterveelliseksi. Kotimainen tutkimus on osoittanut, että paremmalla uniongelmien hoidolla olisi saavutettavissa jopa 700-750 M€ säästöt vähentyneinä sairauspoissaoloina. Puutteellinen uni muodostaa merkittävän kansanterveydellisen ja -taloudellisen ongelman.

Ongelma. Viime aikoina on hyvin paljon tuotu esille palautumisen ja nukkumisen merkitystä jaksamiselle. Myös yksimielistä, vankkaa tieteellistä näyttöä huonon tai puutteellisen nukkumisen haitallisista vaikutuksista elimistöömme ja toimintakykyymme on tuotettu runsaasti viimeisten parin vuoden aikana. Ongelmaa on alettu tiedostamaan, mutta ratkaisua ei ole esitetty.

Ratkaisu. Nyt on aika toimia, sillä unihäiriöt ovat uusi kansansairautemme! Panostus parempaan nukkumiseen on käyttämätön voimavara edistää terveyttämme. Tämä on mahdollista vain yhteistyössä työnantajien, yhteiskunnan ja yksilötason välillä. Hyvään nukkumiseen tähtäävillä terveellisillä elämäntavoilla pystymme usein ennaltaehkäisemään varsinaisten unihäiriöiden syntyä. Pitkään jatkuneissa, hankalissa unen ongelmissa potilaan hoito tulisi perustua unihäiriön tarkkaan tunnistamiseen unitutkimuksella ja syyn-mukaiseen hoitoon, sen sijaan, että lähes poikkeuksetta se nyt tapahtuu uni- ja nukahtamislääkkein potilaan kuvailemiin oireisiin pohjautuen ilman mitään lääketieteellistä mittausta.

Ärtyneisyys, aloite- ja keskittymiskyvyttömyys, muistiongelmat… Pitkään huonosti nukkunut ja/tai palautunut ihminen ei osaa enää tunnistaa väsynyttä olotilaansa poikkeavaksi tai yhdistää niitä puutteelliseen uneen. Me ihmiset olemme sopeutujia ja selviytyjiä, tiettyyn pisteeseen. Siksi tarvitsemme vertailukohtaa. Haastankin teidät kaikki lisäämään tunnilla nukkumisaikaanne, vaikka pienissä osissa kuukauden aikana. Mielenkiinnolla odotan kommenttejanne muutaman viikon kuluttua omasta uudesta olotilastanne ja elämänlaadusta (25.4. alkaen Oivauni Uniklinikan Facebook, unilääkärin haaste, parhaat stoorit palkitaan)

Unilääkäri Henkka

Unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto on yksi harvoja suomalaisia unihäiriöpotilaita päätyönään hoitavia lääkäreitä. Hän tapaa henkilökohtaisesti vastaanotollaan vuosittain yli 600 uniongelmaista potilasta. Hän johtaa Suomen suurinta unipalveluiden tuottajaa, kolmea Oivauni Uniklinikkaa (Helsinki, Kuopio ja Tampere). Henkka toimii asiantuntijana paremman nukkumisen ja palautumisen osalta myös suomalaisessa yritysmaailmassa sekä huippu-urheilussa asiakkainaan mm. Suomen Olympiakomitean ja HJK:n urheilijat.