Tunnejohtajuus – havaintoja myyntijohtajuudesta

Myyntijohtaja on monen uuden asian äärellä. Jatkaako hän edelleen työtään 2000-luvun tiedoilla ja taidoilla?

Paljon on puhuttu viime aikoina myynnin ja ostamisen muutoksesta sekä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista myyntityössä. Uudet myyjäsukupolvet arvottavat työn eri tavalla kuin ennen. Viestinnän avoimuudelle ja tiedon pihtaamiselle on syntynyt aivan uudenlaiset vaatimukset. Myyntijohtajan tulee itsekin olla esillä medioissa.

Vuorovaikutustaidot johtajuuden ytimessä

Tutkimusten mukaan tunnetaidoilla on sitä enemmän merkitystä mitä vaativampi työ, muutostilanne tai johtamistilanne on kysymyksessä. Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä tunnetaidoista.

Havaintojemme mukaan suomalaisessa myynnin johtamiskulttuurissa ei edelleenkään riittävässä määrin osata tai uskalleta siirtyä roolista henkilöksi tai tehtävän antajasta keskustelijaksi. Pahimmissa esimerkeissä myyjät on lähetetty valmentautumaan tunneälykkään vuorovaikuttamisen salaisuuksiin, mutta lähiesimiehet ja myynnin johtajat loistavat poissaolollaan.

Ymmärrä tiimisi henkilökohtaiset motivaattorit

Suurin osa isossa kuvassa puhuttavista muutoksista – joita myyntijohtajien tulee ymmärtää ja osata viedä läpi tiimeissä – ovat lopulta varsin käytännönläheisiä ja hyvällä kommunikoinnilla hoidettavissa olevia asioita. Yhä useammin myyntijohtajalla on johdettavanaan asiantuntijoita, jotka itse haluavat viedä asiat käytäntöön omalla tyylillään. Näin myyntijohtajan tehtävä onkin enemmän ohjata energiaa ja huolehtia, että jokaisella on tavoitteet kirkkaana.

Havaintojemme mukaan muutoksen johtaminen helpottuu huomattavasti, kun myyntijohtaja ymmärtää tiimiläistensä henkilökohtaiset tavoitteet, driverit ja arvot. Sekä kovat että pehmeät asiat. Tunnetaidot ovat myyntijohtajan osaamisessa tätä päivää ja jokainen voi itsessään kehittää niitä koko elämänsä ajan.

Mikko Parikka, Adeptus Partners Oy

Syksyllä 2017 alkaa myyntijohtajien verkosto- ja valmennusohjelma, joka tarjoaa valmennusta aivolohkojen molemmille puolille. Verkoston teemoina ovat myyntijohtajan vuorovaikutustaidot ja johtamistyyli, johtamisen psykologia ja tuloksenteko paineen alla, sisäinen johtajuus, johtaja on media ja Social Selling. Ohjelman kesto on 12 kuukautta, tapaamisia on joka toinen kuukausi ja tapaamisten välissä vaihdetaan kuulumisia webinaaritapaamisissa. Verkoston valmentajat ovat tunnettuja, kokeneita myynnin ja markkinoinnin osaajia.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä