Terveydenhuollon digitalisaatio

Digitalisaatio mullistaa terveyspalvelut. Tulevaisuudessa on vaikea uskoa, että 2010-luvulla kävimme lääkärin vastaanotolla yksinkertaisissakin terveysasioissa.

Mitä tapahtuu terveydenhuollon ammattilaisille?

Muistatko vielä, miltä tuntui maksaa laskuja pankin tiskillä? Aluksi piti ehtiä pankkiin sen aukioloaikana, astua sisään pankin konttoriin ja ottaa jonotusnumero. Jonottamisen jälkeen pääsi pankin tiskille ja ojensi laskunsa pankkivirkailijalle, joka syötti laskut pankin järjestelmään. Jokaisen laskun maksamisesta pankki peri muutaman markan palvelumaksun.

Paljon on tapahtunut pankkipalveluissa tämän vaiheen jälkeen. Nykyisin verkkolaskut tulevat suoraan verkkopankkiin, jossa ne voi milloin tahansa hyväksyä kännykän sormenjälkitunnistuksella. Pankin asiantuntijoitakin edelleen tavataan, mutta silloin on kyse päivittäisasioinnin ulkopuolisista asioista, kuten lainoista ja sijoituksista.

Entäpä miltä tuntuu tänä päivänä flunssan hoitaminen? Aluksi pitää ehtiä lääkäriin varattuna vastaanottoaikana, astua sisään lääkärikeskukseen ja ottaa jonotusnumero. Jonottamisen jälkeen pääsee lääkärille ja kertoo oireistaan lääkärille, joka naputtelee oireiden kuvauksen, diagnoosin ja hoito-ohjeet lääkärikeskuksen potilastietojärjestelmään. Jokaisesta käynnistä lääkärikeskus perii tuntuvan maksun.

Digitalisaatio muuttaa lähivuosien aikana terveydenhuoltoa ainakin yhtä paljon kuin miten pankkiasiointi on jo muuttunut. Jatkossa hoidamme päivittäiset juoksevat terveysasiat digitaalisesti. Terveydenhuollon ammattilaisia tapaamme, kun kyse on merkittävämmistä terveysasioista.

Digitalisaatio on terveyspalveluille erinomaisia uutisia. Se parantaa terveyspalveluiden asiakkaiden palvelukokemusta ja luo pohjan ihan uudenlaisille palveluille. Alla kolme esimerkkiä digitalisaation konkreettisista vaikutuksista.

Palvelut siirtyvät vastaanottohuoneista etäälle

Digitaaliset palvelut auttavat luomaan terveydenhuollon palveluita, joita asiakkaat voivat käyttää mistä ja milloin haluavat. Valtaosa lääkärien tänä päivänä pitämistä vastaanotoista voidaan korvata asiakkaiden omin tiedonhauin sekä chattaamalla, video- ja äänipuheluilla.

Kuten sanonta kuuluu, tulevaisuus on jo täällä – se on vain jakautunut epätasaisesti. Heltin vuonna 2016 tarjoamista työterveys- ja hyvinvointipalveluista jo 76 % tarjottiin etäältä, asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Hyvinvointitietojen mittaaminen luo pohjan ennaltaehkäiseville palveluille

Monet ihmiset mittaavat jo nykyisin hyvinvointitietojaan esimerkiksi älyrannekkeilla, jotka seuraavat käyttäjän aktiivisuutta, palautumista ja sykettä. Tämän päivän ongelma on ollut se, että hyvin harvalla terveyspalveluyrityksellä on valmius asiakkaidensa keräämien tietojen vastaanottamiseen tai analysointiin.

Tulevaisuudessa aloitteen terveyspalveluyrityksen kanssa asiointiin ei tarvitse aina tulla asiakkaan puolelta, vaan myös terveyspalveluyritykset aktivoituvat reagoimaan asiakkaidensa keräämään dataan. Siis lääkäri voi ottaa asiakkaaseensa yhteyttä havaittuaan esimerkiksi tämän aktiivisuuden alentuneen, unen laadun heikentyneen ja leposykkeen nousseen. Hyvinvointidatan seuraaminen ja analysointi luo myös pohjan vaikuttaville ennaltaehkäiseville terveyspalveluille.

Tekoäly seuloo Big Dataa ja päihittää lääkärin diagnoosien tekemisessä

”Ei mitään kunnon tauteja, ainoastaan pirullisia oireyhtymiä”, kerrotaan erään nuoren lääkärin tuskailleen diagnosoinnin vaikeutta. Tehdessään diagnoosin lääkäri perehtyy potilaan oireisiin ja vertaa niitä tiedossaan oleviin taudinkuvauksiin ja aiempiin kokemuksiinsa. Tämän vertailun perusteella lääkäri pyrkii määrittämään, mistä taudista on kyse ja miten tautia pitää hoitaa.

Myös tekoäly tekee diagnooseja jo tänä päivänä yhdistäen tiedot lääketieteellisestä kirjallisuudesta, suurten massojen terveysdatasta ja kyseessä olevan potilaan terveyshistoriasta. On selvää, että tekoäly voi diagnoosia tehdessään hyödyntää valtavasti laajempaa tietomäärää, ja tekoäly on jo monissa kokeissa päihittänyt lääkärin diagnoosien täsmällisyydessä.

* * *
Hyviä uutisia: tarvitsemme jatkossakin sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologeja ja fysioterapeutteja. Digitalisaatio muuttaa heidän työtään vain mielenkiintoisempaan ja palkitsevampaan suuntaan. Tulevaisuudessa yhä vähemmän työaikaa käytetään rutiiniluontoisiin tehtäviin, saatikka kankeiden tietojärjestelmien kanssa taistelemiseen. Näistä epäkiitollisista tehtävistä vapautunut aika voidaan käyttää siihen kaikkein tärkeimpään – asiakkaina olevien ihmisten aitoon kohtaamiseen.

Kirjoittaja Timo Lappi (OTK, KTK) on älytyöterveysyhtiö Heltti Oy:n toimitusjohtaja. Heltissä Timon tavoitteena on luoda lisää terveitä elinvuosia Heltin jäsenille, ravistella työterveyspalvelumarkkinoita kokonaan uudenlaisin palveluin ja rakentaa Heltistä Euroopan paras työpaikka terveyspalvelualalle.

Terveydenhuollon digitalisoitumista käsitellään informatiivisesti kauppakamariaamiaisella perjantaina 2.6. klo 8-10.30 Lapland Hotel Tampereen tiloissa, ilmoittautumiset ja lisätietoja tästä linkistä.