Tampere3: hyvistä vielä parempia

Tampere3 on tuhannen taalan paikka ottaa iso kehitysloikka eikä vain pienin askelin parannella vanhaa.

 

Tampere3 on Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vahvuuksia yhdistävä, oppilaitosten rajat ylittävä ja uutta yliopistoa luova projekti. Tampereen kauppakamarin viimesyksyisen osaamistarveselvityksen mukaan pirkanmaalaiset yritykset ovat nytkin tyytyväisiä maakunnan oppilaitosten tasoon, mutta mikä ettei: tehdään hyvästä vielä parempi!
Tampereella ei haeta uutta kustannussäästösyistä, vaan nyt ollaan tuottamassa oikeaa lisäarvoa eli muskelia kansainvälistyvässä ympäristössä pärjäämiseen. Uuden yliopiston tavoitteena ovat selkeä tieteellinen profiili sekä aiempaa huomattavasti joustavammat tutkintorakenteet ja opiskelumahdollisuudet.
Kauppakamari tukee täysin voimin Tampere3:n ennakkoluulotonta suunnittelua. Erityisen hyvää tähän saakka kuullussa on ennakoinnillinen näkökulma, profilointi ja asioiden yhdistäminen uudella tavalla. Tampereella valmistaudutaan siihen, että oppilaitosten kilpailu kiristyy kansainvälisestikin. Kaikessa ei voi olla huippu, mutta profiloinnin ansiosta voimme säilyä joidenkin alojen huipulla, jopa maailman kärjessä. Eikä sitä varten tarvita välttämättä kyllä-ei-valintoja, vaan luovuutta yhdistää asioita uudella tavalla ja siten saada aikaan entistä parempaa koulutusta ja tutkimusta.
Tärkeää on jatkossa muistaa, että kun ennen tutkimuksesta ja innovaatioista puhuttaessa on ajateltu vain suuria yrityksiä, vientiyrityksiä, nyt pitää mukaan tuoda myös pk-yritykset ja niiden tarpeet. Yhä useammat pk-yritykset ovat kansainvälistymässä ja niiden on kehitettävä tuotantoaan ja saatava osaamisestaan yhä enemmän irti. Tämä asia täytyy ottaa huomioon, kun Tampere3 suunnittelee ja rakentaa palveluitaan.
Tietenkin on pidettävä huoli, että uudet tutkintonimikkeet ja niiden sisällöt tulevat tutuiksi yrityksille. Tiedottamisen tarve on valtava, tietoa on jaettava paljon ja ajoissa, jotta yritykset ymmärtävät, millaisia ihmisiä oppialitoksista on valmistumassa.
Kauppakamari haluaa olla mukana ja tarjota laajan verkostonsa sparraajaksi, kun tutkinto-ohjelmia ja palveluja aletaan rakentaa. Liikaa emme halua suunnitteluun sekaantua, vaan toivotamme hankkeelle onnea. Jotenkin tuntuu, että nyt on suuri vaara, että tämä yhteistyöhanke onnistuu.

Peer Haataja
Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin johtaja, jonka vastuualueena ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen.