Rahoituksesta vauhtia kasvuun

… mutta miten navigoida rahoituslähteiden ja -tuotteiden viidakossa?

 


Suunnitteleeko pieni, kasvava yhtiönne maailman valloittamista uuden, edistyksellisen teknologian avulla? Varat kansainvälistymiseen voisivat löytyä pääomasijoitusrahoituksesta tai julkiselta rahoittajalta. Entä tunnetko paloa yrittäjyyteen ja uskot liikeideaasi, mutta unelman toteuttaminen edellyttäisi vielä lisärahoitusta muuttuakseen todeksi? Uudehko joukkorahoitus voisi siivittää liiketoiminnan alkuun.

Tukijoukot ovat puolellanne, sillä koko kansakunnan voimin toivomme, että yrityksemme menestyisivät ja lisäisivät Suomen talouskasvua. Rahoituksen hankinta ja yritysrahoituksen kenttä voivat kuitenkin näyttäytyä monimutkaisena viidakkona, johon helposti eksyy löytämättä oikeaa suuntaa tai määränpäätä. Rahoituslähteitä on tarjolla paljon, mutta niitä koskevat tiedot ovat jakautuneet lukuisiin eri lähdeteoksiin ja internetsivuille. Tukea rahoitusviidakossa navigointiin tarjoaa yritysrahoitusta käsittelevä opinnäytetyöni, jossa selvitin, saatoin yhteen ja tiivistin eri foorumeiden tietotulvaa pankkirahoitukselle vaihtoehtoisista rahoituksen lähteistä.

Tietoa tiiviissä paketissa

Keskeisimmät rahoituslähteiden valintaan vaikuttavat tekijät ovat rahoituslähteen ominaisuudet, yrityksen motiivit ja yritysprofiili, haettavan rahoituksen määrä ja hinta, rahoituksen käyttötarkoitus sekä potentiaaliset rahoittajat. Näiden tekijöiden valossa tutkielmassa esitellään eri rahoituslähteitä ja niihin liittyviä rahoitustuotteita, joiden tiedot on tiivistetty ja ryhmitelty nopeasti luettaviksi taulukoiksi ja kuviksi. Erityisesti julkista rahoitusta sekä joukkorahoitusta on tarjolla usealta eri taholta, ja tuotevalikoima on laaja, minkä vuoksi molempien osalta taulukoksi koostettu yhteenveto voi hyvinkin edistää sopivien tuotteiden valintaa.

Joukkorahoitus, pääomasijoitusrahoitus ja julkinen rahoitus sopivat erityisesti pienille ja mikrokokoisille yrityksille. Kasvettuaan suuremmiksi pienten ja keskikokoisten yritysten on mahdollista hyödyntää osake- ja joukkovelkakirja-anteja First Northissa, ryhmäjoukkovelkakirjalainoja sekä buyout-tyyppistä pääomasijoitusrahoitusta. Varsinkin innovatiivisille, tieto- ja osaamisperusteisille uutta teknologiaa hyödyntäville kasvuyrityksille sopivat kaikki edellä mainitut markkinaehtoiset lähteet, joista erityisesti pääomasijoitusrahoitus on suhteellisesti tärkein. Lisäksi näille yrityksille suunnataan julkista rahoitusta kasvuun, kansainvälistymiseen ja investointeihin.

Kannustan yrittäjiä ja yrittäjyydestä haaveilevia hakemaan rahoituksesta vauhtia liiketoimintaan liittyvien unelmien toteuttamiseen!

Elina Manninen

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta taloustieteen oppiaineesta valmistunut kauppatieteen maisteri.

Pro gradu -tutkielma ”Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi” on saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201506301958