Politiikka otti vallan, joka sille kuuluu

Miten Pirkanmaalla viedään hallitusohjelman tavoitteita eteenpäin?

 

Juha Sipilä piirsi hallitusohjelman tekoon road mapin, jonka mukaan myös edettiin. Itse ohjelmasta tuli linjakas. Tällä kertaa ohjelman toteuttajat ja kohderyhmät eivät olleet liikaa vaikuttamassa ohjelman sisältöön, vaan ajatuksiaan esittivät yleisesti tunnistetut asiantuntijat. Erotettiin se, mikä politiikalle kuuluu.

On helppo maali ottaa hallitusohjelmasta jokin yksittäinen asia ja ampua se alas, osoittaa paradokseja aikeitten ja keinojen välillä. Menoleikkauksia tulee, mutta onhan myös mahdollista tehdä asioita entistä järkevämmin ja fiksummin, saada ihmiset osallistumaan eikä vain odottaa, että järjestelmä ohjaa. Ohjelma peräänkuuluttaa korostetusti vastuullisuutta KAIKILTA. Matka aasta ööhön on kuljettava ja kiputilat kestettävä.

Nyt odotetaan strategisesti isojen kokonaisuuksien ohjelmatyötä: miten edetään, mitä ohjelmat sisältävät, mikä on aikataulu. Road map tarvitaan seuraavallekin tasolle, jotta prosessista tulee läpinäkyvä. Kun yksityiskohtaisempi valmistelu alkaa, toivoisikin hallitusohjelman laatijoilta viestiä siitä, miten meidän toivotaan tuovan Pirkanmaan ja elinkeinoelämän näkemyksiä esiin.

Tärkeää on, että Pirkanmaalla yhdessä mietimme, miten hallitusohjelmaa toteutetaan alueellisesti, mitkä ovat Pirkanmaan tärkeimmät kärkihankkeet, miten niitä viedään yhdessä eteenpäin ja mitkä ovat odotuksemme ministeriöiden suuntaan. Ja kun mietitään, miten valtio voisi osallistua Pirkanmaan hankkeisiin, on miettivä ensisijaisesti sitä, miten täällä viedään hallitusohjelman tavoitteita eteenpäin, eikä niinkään sitä, miten turvataan itse kunkin olemassaolo ja resurssit.

Esimerkiksi kun hallitusohjelman yksi kärkihanke on digitalisaatio, mitä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-kasvukäytävä tarkoittaa digitalisaation näkökulmasta? Tai ohjelman kärkihanke ”osaaminen ja innovaatiot”: kansallisesti asialle on pakko tehdä jotain, ja Tampereella on tätäkin asiaa jo valmisteltu uutta yliopistoa rakentavassa T3-hankkeessa. Kun hallitusohjelmatasolla on käsitelty innovaatiopolitiikkaa, T3:sta on puhuttu paljon.

Edunvalvonnassa pitää tehdä selväksi se, mikä meille on tärkeää, ja varmistettava, että listan takana ovat kaikki keskeiset tahot. Työ on tehtävä nyt, jotta ollaan valmiina, kun hallitusohjelman yksityiskohdat selviävät. On myös tehtävä entistä vahvempaa yhteistyötä Pirkanmaan kansanedustajien kanssa ja avattava vaikuttamiskanavia varmistamaan, että valtakunnan päättäjät tietävät, mitä täällä tapahtuu.

Peer Haataja

Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin johtaja, jonka vastuualueina ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen.