Pirkanmaa on superkeskus

Pirkanmaa on yritysten valinta monipuolisen elinkeinorakenteen ja kasvukeskuksen vuoksi

Pirkanmaalle sijoittuvat yritykset pitävät merkittävänä etuna muihin maakuntiin verrattuna etenkin sitä, että Tampereen seutu on kasvukeskus (yritysjohtajista yli 40 %:n mukaan) ja Pirkanmaalla on monipuolinen elinkeinorakenne.

Alueiden kilpailukyky 2016 –selvityksen mukaan kaikissa suurissa kaupungeissa toimivat yritykset pitävät erittäin merkittävänä sitä, että alue on kasvukeskus. Pirkanmaa korostuu vertailussa kaikkein eniten Suomessa, yritysjohtajista 73 prosentin mielestä.

Vetovoimatekijänä koulutus

Korkeakoulujen sijainti alueella kilpailukykytekijänä laski valtakunnallisissa tuloksissa kaikilla muilla alueilla paitsi Pirkanmaalla tänä vuonna verrattuna aiempien seitsemän vastaavan selvityksen tuloksiin.

Yliopiston sijainti vaikuttaa erityisesti palvelualan, kasvuhakuisten ja henkilöstömäärältään suurten yritysten sijoittumiseen. Puolet Pirkanmaalla toimivista yrityksistä pitää yliopistojen tai korkeakoulujen sijaintia merkittävänä yritysten toimintaedellytysten kannalta. Ammatillisten oppilaitosten sijainti puolestaan on alueella erityisen tärkeää teollisuuden ja rakennusalan yrityksille sekä henkilömäärältään keskisuurille ja suurille yrityksille.

”Tampereen teknillinen yliopisto on saanut yrityksiltä kiitoksia pitkään. Myös Tampereen yliopisto ja sen johtamiskorkeakoulu ovat parantaneet otettaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa”, Sjölund toteaa.

Myös edelleen kehittämistä löytyy

Pirkanmaalla kehittämiskohteiksi nousivat liikenneyhteydet ja saavutettavuus (27 %). Lentoliikenneyhteyksien kehittämistä pitävät tärkeänä teollisuus- ja palvelualoilla toimivat yritykset sekä yritykset, joilla on ulkomaantoimintoja. Neljä kymmenestä Tampereen kauppakamarialueen yrityksistä valitsi lentoliikenteen kolmen tärkeimmän kehittämiskohteen joukkoon.

Koko maan kattava Alueiden kilpailukyky 2016 -selvitys perustuu 1 122 Suomessa toimivan yrityksen vastauksiin. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Keskuskauppakamarin toimeksiannosta. Selvityksen vastaajista suurin osa (71 %) on yritysten toimitusjohtajia.

Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Alueiden kilpailukyky 2016 -selvitys julkaisuna ja tulokset graafisina
esityksinä tästä linkistä