Millaista viestintäkulttuuria sinä rakennat?

Kun asiat puhutaan avoimesti, väärinymmärrysten vaara ja tulkinnanvaraiset asiat vähenevät. On selvää, että emme voi olla viestimättä, mutta kuinka tietoisia olemme viesteistä joita lähetämme työkavereillemme?

Usein yrityksen ulkoista viestintää rakennetaan suunnitelmallisesti. Työn touhussa sisäinen viestintä unohtuu tai se saatetaan kuitata intran ja sähköpostiketjujen avulla. Hyvä uutinen on, että sisäisen viestinnän tekniset ongelmat ovat taklattavissa oikeilla työkaluilla ja hyvällä suunnittelulla. Harvoin kuitenkin pysähdymme pohtimaan yrityksessä vallitsevaa viestintäkulttuuria tai omaa rooliamme sen rakentajina. 

Koska viestintä on vastavuoroista, emme myöskään voi ulkoistaa viestintäkulttuuria meistä riippumattomaksi asiantilaksi. Vallitsevaa organisaatiokulttuuria on helppo syyttää, mutta loppujen lopuksi jokainen on vastuussa omasta käytöksestään. Työkavereiden kanssa on mukavaa vaihtaa välillä päivän kuulumisia, mutta samalla olisi hyödyllistä pohtia myös avoimuutta suhteessa omiin töihin ja osaamiseen. Kerronko työkavereilleni avoimesti omista projekteistani? Mietinkö kuka tästä tekemästäni työstä voisi hyötyä tai kenelle tätä tietoa voisin jakaa? Voisiko tekemäni työ auttaa jotain muuta? Vai tyydynkö vain ajattelemaan ”kyllähän tämä mainittiin palaverissa”?

Kiireen keskellä saatamme ajatella, että aikaa keskusteluun tai vuorovaikutukseen ei ole, mutta pidemmällä aikavälillä yhteistyö ja tehokkuus lisääntyvät kun päällekkäisyyksien määrä vähenee. Jos olen tietoinen työkaverin puuhista, ajatuksista ja ideoista voin tehostaa omaa työskentelyäni ja pyytää apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Toisin toimiessa harmillisen paljon potentiaalia jää käyttämättä.

Avoin vuorovaikutus mahdollistaa myös laadukkaan palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Älä siis jätä sanomatta positiivista palautetta työkaverillesi ja muista, että negatiivisen palautteen kanssa kannattaa aina esittää kehittävä vastaehdotus. Tärkeintä vuorovaikutuksessa on kuitenkin reiluus ja aitous. Jos vuorovaikutuksen ja keskustelun aika on varattu vain palavereihin, aito vuorovaikutus jää syntymättä, sillä avointa viestintäkulttuuria ei voi yhtäkkiä kääntää päälle ideointia tarvittaessa.

Hyvällä ja avoimella vuorovaikutuksella on myös suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. On myös ymmärrettävä oma vastuu viestin vastaanottajana, ja siksi toisen huonoa päivää ei pidä lähteä ylitulkitsemaan.
Toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen vaatii aikaa, mutta pienillä asioilla ja omalla asenteella on väliä. Kuuntelenko vastatakseni ja puolustaakseni omaa mielipidettäni, vai kuuntelenko aidosti ja avoimella mielellä kehittämään ideoita eteenpäin?

Voit tehdä päätöksen, että sinä et ole avoimen sisäisen viestinnän heikoin lenkki. Tee sinä tänään aloite välittömämmän vuorovaikutuksen syntymiseksi: kysy työkaverilta hänen projekteistaan, kehu ja kannusta! Voit samalla saada myös uusia ideoita omiin tehtäviisi.

Katri Liukkonen työskentelee Tampereen kauppakamarissa viestintäassistenttina osana opintojaan Tampereen yliopistossa.