Lentoyhteydet ovat tärkeintä elinkeinopolitiikkaa

Keskeisimpiä tavoitteita ovat reittikehitys ja sisä-suomalaisten aktivointi kentän käyttäjäkuntana. Paikallisesti on siis työsarkaa runsaasti.

Ymmärrys oman lentoaseman merkityksestä on Tampereen seudulla kasvanut viime vuosina huomattavasti ja tarvittavia toimenpiteitä tehdään. Toimenpiteiden koordinointi on siirtynyt kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredeaan, jossa toimii lentoliikenteestä vastaava johtaja yhdessä markkinointitiimin kanssa.

Edunvalvonnassa toimitaan yhä painokkaammin kansallisella tasolla. Huomioiden esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun halun investoida omaan lentoasemaan ja sen yhteyksiin, on myös sitä koskevan päätöksenteon tuettava tai ainakin mahdollistettava lentoaseman kasvu. Viime kuukausina runsaasti puhuttanut tapaus sisäministeriö kuvastaa hyvin epäedullista julkista päätöksentekoa ja valmistelua.

Tiivistettynä tapaus sisäministeriössä on kyse siitä, että kaikki suomalaiset lentoasemat ovat tällä hetkellä statukseltaan kansainvälisiä lentoasemia ja sisäministeriön valmisteleman asetuksen tullessa voimaan ne eivät sitä enää olisi. Tämä aiheuttaa luonnollisesti lentoasemille pelkkiä haittavaikutuksia. Positiivinen vaikutus sen sijaan olisi sisäministeriön hallinnonalan pieni tehostuminen. Kuitenkaan missään ei ole eritelty kuinka suurta säästöä tavoitellaan.

Samaan aikaan valtiovallan suunnalta kaikuu viestejä, joiden mukaan valtio ei voi ylläpitää lentoasemia, joissa liikenne pienenee. Tämä on ymmärrettävää, joskaan ei mielestäni kaikilta osin järkevää. Kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen ja mahdollistaminen on välttämätöntä elinkeinopolitiikkaa Suomen kaltaisella ”saarella”. Jos kuitenkin hyväksytään valtiohallinnossa esiintyvä linjaus, voidaan vähimmäisvaatimuksena pitää sitä, ettei lainsäädännöllä ja muulla julkisella päätöksenteolla viedä edellytyksiä muilta halukkailta investoida Suomeen ja tässä tapauksessa lentoasemiin.

Negatiivissävytteisesti keskustelusta huolimatta on myös hyvä muistuttaa, että Finnair ja SAS palvelevat jatkuvasti matkustajia pitkin päivää Tampere-Pirkkalasta ja esimerkiksi Tukholman suuntaan palvelutasoa parantaa lähiaikoina edelleen suurentuva kalusto. Pian alkavalla kesäkaudella vapaa-ajan matkustajilla on puolestaan suora yhteys mm. Kanarialle, Kroatiaan, Saksaan ja Unkariin.

Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin asiamies Harri Ojala, joka tekee myös hallintotieteiden väitöstutkimusta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.