Kuusi digimainontaan vaikuttavaa trendiä

Muutokset käytössä ja käyttäjissä, globaali kilpailu ja hinnoittelu, mainostamisen automatisoituminen, datan hyödyntäminen sekä mainostajasta oma media

Käytön pirstaloituminen ja käyttäjän voimaantuminen

Digitalisoituva media ja mainonta tuovat haasteita julkaisuliiketoimintaan. Voimakkaimmin vaikuttava muutos on median käytön pirstaloituminen ja käyttäjän voimaantuminen. Käyttäjälle on tarjolla tuhansia vaihtoehtoja kuluttaa mediasisältöjä. Se tuo haasteita myös mainostajille, joiden on entistä vaikeampi tavoittaa kohderyhmiään vain muutaman kanavan kautta. Konkreettisen esimerkin voi ottaa Tampereen seudultakin: säännöllisesti ilmestyviä printtilehtiä on seutukunnalla alle 15, mutta digitaalisessa maailmassa lukija voi valita sisältönsä maailmanlaajuisesti. Tämä johtaa siihen, että paikallinen lukijamassa per printtituote on suhteellisesti suurempi kuin digituotteilla, joissa pirstaloituminen on voimakkaampaa.

Globaali kilpailu ja hintojen lasku

Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google, kilpailevat yhä voimakkaammin suomalaisista digimainonnan euroista, sillä ne vievät jo puolet digimainonnan kakusta. Kilpailun haasteena on mainonnan hinnan lasku. Sen vuoksi suomalaiset mediatalot ovat ryhtyneet etsimään erilaisia yhteistyön muotoja. Tästä yksi esimerkki on yhteisen display-mainonnan Automated guaranteed -verkkokaupan rakentaminen.

Myös mobiilimainonta jatkaa kasvuaan lisääntyneen mobiililaitteiden käytön myötä. Tampere on Suomen suurin kasvukeskus pääkaupunkiseudun jälkeen, joten globaali kilpailu ja trendit rantautuvat Pirkanmaalle heti Uudenmaan vanavedessä.

Mainostilan varaaminen automatisoituu

Tulevaisuudessa mainostilan varaaminen automatisoituu niin, että mainostajat varaavat ja ostavat tilaa verkkokaupasta itse. Tämä vaikuttaa väistämättä myyjän rooliin, kun tarjouksia ei enää vaihdeta perinteiseen malliin sähköpostin välityksellä, vaan mainosinventaarin myyntiä ja ostoa varten rakennetuissa kauppapaikoissa. Myyjästä tulee entistä laajempien ja kokonaisvaltaisempien ratkaisujen räätälöijä. Samalla korostuu myyjien oma aktiivisuus: menestyvän myyjän täytyy kontaktoida asiakkaita entistä useammin ja aiempaa paremmalla laadulla. Jos myyjä ei näin toimi, käy hänen olemassa olonsa turhaksi.

Kerättävän datan hyödyntäminen

Data on myös päivän kuuma sana. Millaista dataa saamme lukijoistamme kerättyä ja miten voimme sitä hyödyntää toimituksen työn parantamisessa, kuluttajamyynnissä ja toisaalta mainonnan kohdentamisessa? Dataan liittyy kiinteästi myös yksityisyyden suojasta huolehtiminen. Mainostamisen tueksi tarvitaan teknologian investointeja. Ostamisen automatisoituminen ja data-analytiikan kasvava rooli merkitsevät muutoksia myös yritysten markkinointibudjeteissa. Kun mainosnäytön takana oleva kuluttaja halutaan tunnistaa ja mainoskampanjan tavoitteita seurata tarkasti, lisääntyvät markkinoinnin tueksi tarvittavan teknologian investoinnit. Lisäksi moni suurempi yritys rakentaa parhaillaan omaa trading deskiään, jonka tehtävänä on huolehtia varsinkin ohjelmallisen mainonnan ostamisesta. Tutkimustieto on mainostajalle myös olennainen apuväline, kun hän valitsee mainoskanaviaan. Esimerkiksi saman lehden lukijaprofiili on printissä ja verkossa varsin erilainen, vain murto-osa lukijoista on samoja. Näin ollen tehokas mediamixi printin ja digin välillä takaa parhaan lukijapeiton. Tampereen väestöpohja kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti, joten tutkimustiedon merkitys korostuu.

Mainostaja haluaa olla itsenäinen media

Yhä enemmän yritykset haluavat rakentaa omista verkkopalveluistaan itsenäisiä medioita. Näin ne pääsevät rakentamaan omaa brändiään ja puhuttelemaan suoraan kuluttajia sisältömarkkinoinnin keinoin. Miten me sisältötalona voimme auttaa yrityksiä tässä? Sisältöjen lisäksi perinteinen media voi edelleen merkittävästi auttaa asiakastaan laajan lukijakunnan tavoittamisessa: yrityksen omien sisältökanavien seuraajat ovat usein kanta-asiakkaita, mutta verkko- ja printtilehden kautta yritys saa tuotteilleen kokonaan uutta lukijakuntaa ja tavoittaa potentiaalisia uusia asiakkaita.

Kirjoittajat ovat Mediatalo Keskisuomalaisen digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi sekä Kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja ja kustannusjohtaja Karri Kannala