Kampuskamari laajenee

Tämä kortti kannattaa katsoa, se voi avata uusia mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen ja rekrytointiin!


Yrityksiltä ja opiskelijoilta kysyttäessä kärkipään kehittämisasiaksi ovat viime vuosina nousseet keskinäiset yhteydet opiskelujen aikana.

Yritykset luonnollisesti toivovat, että valmistuessaan nuorilla olisi jo jonkin verran kokemusta ja työelämän pelisääntöjen tuntemusta, jotta tavoite tuottavasta työstä toteutuisi sutjakkaasti.

Opiskelijoille työelämäjaksot, yritysvierailut ja työelämään tehdyt harjoitustyöt taas parantavat käsitystä siitä, mitä  tietoja ja taitoja työn tekeminen käytännössä edellyttää. Useasti ensimmäinen työpaikka löytyy opiskeluaikoina luoduista yhteyksistä.

Myös Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset ja Tampereen yliopiston opiskelijat ovat toivoneet entistä läheisempää yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja yliopiston välille. Niinpä yhteistyössä luotiin ja toteutettiin Kampuskamari, joka yhdistää soveltuvia korkeakoulujen opintojaksoja ja Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä.

Vuonna 2015 Kampuskamari onnistui hienosti, mukaan lähti 40 yritystä, jotka operoivat yli 20 opintojaksolla. Oli case-luentoja, harjoitustöitä yrityksiin ja yritysvierailuja. Lukuvuonna 2016–2017 toimintaa laajennetaan Tampere 3 -yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen alueilla sekä Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opintojaksoilla.

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1424867&chk=V6RVMXK5

Peer Haataja
edunvalvontajohtaja
Tampereen kauppakamari