Hyviä uutisia ja Pyrrhoksen voittoja

Pirkanmaan yritysbarometri kertoo tuttua tarinaa maakunnan taloudesta: liike-elämän palveluissa kauppa käy.


Palvelualojen suhdannekuva näyttää jälleen kerran aurinkoisimmalta. Liikevaihdon kasvuun uskoo 57 prosenttia vastaajista ja rekrytointitarpeitakin on yli kolmanneksella 164 vastaajasta.

Kauppakamarin suhdannetiedusteluihin vastaavat palvelualan yritykset ovat suurimmalta osin ns. liike-elämän palveluita tarjoavia yrityksiä. On erinomaista, että nämä yritykset pystyvät parantamaan suoritustaan vuosi vuodelta. Silti täytyy muistaa, että työvoimatarpeet ovat usein erikoistuneita, joten nopeaa pelastusta Pirkanmaan synkkään työllisyystilanteeseen alat eivät voi tarjota ilman kaupan ja teollisuuden veto-apua.

Palvelualoilla kamppaillaan myös haasteiden kanssa. Päätöksentekoajat ovat pidentyneet pienissäkin hankinnoissa. Samoin kuntasektorin kanssa yhteistyötä tekevät yritykset kertovat, että hallituksen päätökset viipyvät edelleen ja se on osaltaan saanut julkisen sektorin toimijat odottelevalle kannalle.

Kaiken kaikkiaan liikevaihdosta kertovat mittarit ovat positiivisia, mutta odotukset henkilöstömäärän ja investointien kehittymisestä laahaavat. Yksittäisiä investointeja on toki Pirkanmaaltakin uutisoitu, mutta meidän tiedusteluissamme investointien määrä on kaukana normaalilukemista.

Joka toinen Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten johtajista uskoo, että tämän vuoden liikevaihdosta tulee suurempi kuin vuosi sitten. Kun liki puolet yrityksistä luokittelee liikevaihtonsa ennusteen nousujohteiseksi, kehityksessä on hiukan nousua jopa kesästä.

Hyvä uutinen tulee vientiyrityksistäkin. Vastaajista 40 prosenttia odottaa viennin olevan tänä vuonna viimevuotista suurempi. Seuraavan kuuden kuukauden tilauskannan kehittymisen osalta odotukset eivät ole mitenkään huonoja. Kun otetaan huomioon, että Pirkanmaan vientiliikevaihto laski vuonna 2014 yli 10 prosenttia, on kyseessä tietysti eräänlainen Pyrrhoksen voitto. Tullin viimeisimmän tilaston mukaan vienti supistui elokuussa viisi prosenttia. Vuosi on silti ollut melko hyvä meille tärkeissä tuoteryhmissä, kuten metallien jalostuksessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa.

Suurin muutos on kaupan toimialalla. Toimialan jäsenyritykset ovat yleisesti ottaen vastanneet suhdannebarometriimme keskimääräistä positiivisemmin. Keväällä 2014 alkoi kuitenkin selkeä laskutrendi. Uusimmassa mittauksessa trendi jatkui, ja nyt jo 45 prosenttia (54 vastaajasta) katsoi, että liikevaihto supistuu tänä vuonna. Tulokset näkyvät myös Pirkanmaan talouskatsauksen yhteydessä julkaistuissa tilastokeskuksen tiedoissa. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vähittäiskaupan liikevaihto laski Pirkanmaalla 2,4 prosenttia.

Yritysten toimintaa rajoittaa edelleen kysynnän riittämättömyys. Tässä suhdannetilanteessa ja kun kauppaa ei tule, on luonnollista, että muut asiat, kuten esimerkiksi byrokratia, jäävät takasijalle.

Merkillepantavaa on kuitenkin, että ammattitaitoisen työvoiman puute on ongelma jo 21 prosentin eli joka viidennen yritysjohtajan mielestä.

Markus Sjölund


Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja, jonka vastuualueena ovat vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä kansainväliset asiat.