Eväitä elämään Eurooppa-linjalta

Työelämän kannalta merkittäviä taitoja on hyvä omaksua jo lukion aikana ja tähän tarkoitukseen soveltui myös Tampereen kauppakamarin hyvin laajaan ja monimuotoiseen toimintaan tutustuminen.

Työelämä on suurten muutosten pyörteissä. Paljon puhutaan siitä, että koulutus ja työelämän tarpeet eivät ole sopineet yhteen. Käynnistetään erilaisia projekteja asian kääntämiseksi parempaan suuntaan, esimerkiksi Tampereen kauppakamarin Kampuskamari. Uudenlaisia työelämän tarpeita silmällä pitäen myös Tampere3-hanke on laitettu aluilleen.

Lukiotasolla nuorten integroitumista erilaisiin yhteiskunnan toimijoihin on pidetty tärkeänä myöskin uudessa opetussuunnitelmassa, joka astui voimaan tänä syksynä. Eurooppa-linjalla opiskellessani tähän samaan on havahduttu jo vuosia sitten. Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjalaiset opiskelevat normaalin lukion oppimäärän päälle omavalintaiselle painotuksella aineopintoja, kieliopintoja, viiden opintopisteen verran yliopisto-opintoja sekä suorittavat työharjoittelun jossakin yhteiskunnallisesti merkittävässä paikassa, joka linkittyy jollakin tavalla vaikuttamiseen.

Työharjoittelupaikat etsitään itse ja ne toimivat oivallisena verkostoitumisen mahdollisuutena. Harjoitteluita on suoritettu esimerkiksi valtiovarainministeriössä, oikeusministeriössä, sanomalehdessä ja Suomen Yrittäjissä.

Oma kokemukseni Eurooppa-linjasta on erittäin positiivinen. On hienoa kuinka myös uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman taustalla on ajatus siitä, että jo lukioikäisenä opittaisiin työelämän kannalta merkittäviä taitoja. Tämä on mahdollista esimerkiksi tiimityön ja digitalisaation avulla.

Eurooppa-linjan aineopinnoista valitsin pääosin talouteen liittyviä kursseja, kuten talousmatematiikka, yrittäjyys, makrotalous, tilastot päättelyn välineenä, Basic Business English. Tähtäimessäni ovat kauppatieteiden opinnot yliopistossa, joten koen saavani huomattavaa etua Eurooppa-linjan yliopisto-opinnoista, jotka suoritin Johdatus liiketoimintaosaamiseen – kurssilla viime keväänä. Toiset saavat tilaisuuden testata, mikä voisi olla se oma mielenkiintoinen ala yliopistokurssin kautta. Suoritetut opinnot saa myös tietysti lukea hyväksi yliopistoon päästyään.

Kieliopinnoista Eurooppa-linjalla sen verran, että opiskelijan pitää lukea englannin ja ruotsin lisäksi jotakin kolmatta kieltä. Itse jatkoin A-saksaa, toiset aloittavat kokonaan uuden kielen.

Myöskin ryhmähenki Eurooppa-linjalla on tavallista parempi, sillä Eurooppa-linjan kursseilla on aina runsaasti luokkalaisia. Myös yleislinjalaiset voivat osallistua samoille kursseille, jos on tilaa. Eurooppa-linjan toisiaan tukevat aineopinnot antavat laajan kokonaiskuvan yhteiskunnan toimimisesta.

Eurooppa-linjalaiset tekevät myös kaksi opintomatkaa ulkomaille. Eurooppa-linjalaiset tekevät projekteja rahoittaakseen osan matkakustannuksista. Esimerkiksi minun vuosiluokkani oli joulun alla paketoimassa Linnainmaan Prismassa. Viime keväänä teimme matkan Kööpenhaminaan ja tammikuussa 2017 olisi tarkoitus lähteä Brysseliin. Kööpenhaminassa vierailimme esimerkiksi parlamentissa, suurlähetystössä ja yliopistolla. Brysselissä puolestaan olisi tarkoitus käydä tutustumassa esimerkiksi komission toimintaan.

Viikko Tampereen kauppakamarilla oli erittäin mielenkiintoinen ja avartava. Tampereen kauppakamarin toiminta on hyvin laajaa ja monimuotoista. Oivalsin kuinka tärkeää edunvalvonnan kannalta kauppakamaritoiminta on, sillä harvalla yrityksellä on omien työkiireidensä keskellä aikaa ajaa elinkeinoelämälle tärkeitä hankkeita eteenpäin. Edunvalvonnan lisäksi laaja koulutus- ja tapahtumatarjonta antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oman tietotaitonsa päivittämiseen, mitä ilman kansainvälisessä kilpailussa ei yksinkertaisesti pärjää.

Kirjoittaja, abiturientti Meri-Tuuli Marttala on Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan abiturientti, joka suoritti Eurooppa-linjan työharjoittelun Tampereen kauppakamarissa lokakuussa.

Lisätietoja tästä linkistä