Brändiarvon kasvattaminen kansainvälisesti

Tiedustellessani yritysten markkinoinnin tarpeista olen usein saanut vastaukseksi: ”ei meidän alalla” tai ”meidän yrityksessä ei käytetä juurikaan rahaa markkinointiin”.

Koska edellä mainitut vastaukset ovat toistuneet niin usein, olen jo alkanut itsekin kyseenalaistamaan omaa ajatteluani. Onneksi kuitenkin törmään myös uutisiin, joissa todetaan jo otsikkotasolla ”Sponsorirahaa kului Euroopassa viime vuonna 27,15 miljardia euroa” (Verkkouutiset; Heikki Jantunen 8.8.2017). Samainen uutinen kertoo myös Suomen sponsorointimarkkinan kasvusta 215 miljoonaan euroon vuonna 2016. Ja nyt puhutaan ainoastaan markkinoinnin alalajista, joka on erityisesti allekirjoittaneen sydäntä lähellä eli sponsorointimarkkinasta. Vuoden 2016 kasvulle voidaan havaita vielä jatkoa, sillä vuonna 2017 pottiin on lisätty vielä yli 40 miljoonaa euroa. Huh! Tehdäänhän sitä markkinointia Suomessakin.

Miksi markkinoinnin käsittely sitten on niin hankalaa?

Markkinointi on kokonaisuutena laaja funktio ja sen hallinta voi viedä kaiken ajan ja huomion. Tämä pelottaa varmasti kokeneitakin osaajia. Peloista huolimatta jokainen yritys muuraa kivijalan markkinoinnilleen samalla kun strategiassaan määrittelee tavoitteensa. Eihän markkinoinnissa ole kyse minkään irrallisen, mittaamattomaan rahan tuhlaukseen suunnitellun toiminnon integroinnista, vaan markkinointi on strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tehty investointi. Nykyään on mahdollista seurata hyvinkin tarkasti markkinointi toimenpiteiden tuottoa muun muassa erilaisten web-analytiikkaan perustuvien mittareiden avulla.

Me suomalaiset olemme voineet todeta useasti olevamme edelläkävijöitä, kun otetaan käyttöön esimerkiksi uutta teknologiaa. Tiedonjanoisena kansana me omaksumme nopeasti vaativiakin toimintatapoja ja löydämme luottamuksen johonkin, mistä olemme kiinnostuneita. Uudella markkinalla luottamuksen synty on harvoin kuitenkaan automaatio. Yrityksen tavoitellessa uusia asiakkaita esimerkiksi kansainvälistymisen kautta, on hyvä muistaa, että brändiarvo ei siirry yhtä nopeasti kuin postiosoite. Myynnin onnistumista on vaikeaa arvioida etukäteen. Potentiaaliset asiakkaat eivät useimmiten tunne yritystä, yrityksen tuotteita tai palveluja kuten asiakkaat niillä markkinoilla, joissa yritys on aiemmin toiminut ja tämä saattaa tuoda yllätyksiä. Sen vuoksi tarvitaan markkinointia.

Oma lehmä ojassa tai ei, vinkki kaikille jotka haluavat luoda strategian, jossa markkinointi-investointi on hyödynnettävissä usealla kohdemarkkinalla samanaikaisesti: Ottakaa urheilumarkkinointi sekä sponsorointi vakavaan harkintaan edes benchmarking mielessä. Taitavasti valittu kohde urheilumarkkinoinnissa on monipuolisuudessaan erittäin kustannustehokas. Siitä saadaan parhaimmillaan tuotettua materiaalia niin sisäisen kuin ulkoisen markkinoinnin käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää tapahtumana, elämyksen luomiseen, myyntiin, yhteiskuntavaikuttamiseen sekä brändiarvon luomiseen.

Tommi Vesanen
Stamiton toimitusjohtaja

Aihetta käsitellään 26.1.2018 klo 8.00 - 10.00, ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä.