Tampereen kauppakamarilehti

YRITYKSET KERTOVAT

Uusi koulutusmuoto yhdessä yritysten kanssa

Julkaistu 14.09.2016
Tampereen ammattikorkeakoulun uusilla erikoistumiskoulutuksilla kehitetään asiantuntijaosaamista ja uudistetaan työelämää. Ensimmäiset koulutukset alkavat 22.syyskuuta.


Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille työelämässä jo toimiville henkilöille. Koulutukseen osallistuva vahvistaa osaamistaan ja kilpailukykyään ja saa siten etua työmarkkinoilla. Elinkeinoelämä puolestaan saa monipuolisesti osaavia, työelämää kehittäviä ja uudistavia asiantuntijoita.

Kysyntälähtöisyys, työelämävastaavuus

Korkeakoulut ovat viime vuoden aikana aktiivisesti lähestyneet yrityksiä uuden koulutusmuodon, erikoistumiskoulutuksen, kehittämiseksi eri aloille. Erikoistumiskoulutusten lähtökohtia ovat kysyntälähtöisyys, työelämävastaavuus, korkeakoulujen TKI-toiminta, uusi asiantuntijuus ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Erikoistumiskoulutuksissa osaamistarpeet tunnistetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyötä tehdään työelämän ja korkeakouluverkoston kesken erikoistumiskoulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja laadunvarmistuksessa valtakunnallisesti.

Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa 22.syyskuuta ensimmäiset erikoistumiskoulutukset: Huomisen matkailukohde ja Haavahoidon asiantuntija. Syksyn aikana avautuu haku Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutukseen. Syksyllä 2017 alkavat Moniammatillisen kotikuntoutuksen ja Syöpäpotilaan hoitoketjun erikoistumiskoulutukset.

Meneillään on useita erikoistumiskoulutusten kehittämishankkeita seuraavilla aihealueilla:

• Biotalous

• Digiliike – liiketoiminnan ja palvelun uudet ulottuvuudet

• Metsäteollisuuden tehdasosaaminen

• Raksa Erko – rakennusalan erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

• Vesihuoltotekniikka

• Yhteisömuusikko

Jos haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää erikoistumiskoulutusten avulla, ota yhteyttä:

TAMK EDU
kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen, p. 050 563 5572
suunnittelija Tuula Malo, p. 050 359 8297
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätietoa
tamk.fi/erikoistumiskoulutukset
tamk.fi/taydennyskoulutus